Βάγιας Ν. «Πράσινη Αγροτική Ανάπτυξη «

Η ασφάλεια και η ποιότητα των αγροτικών προϊόντων και γενικότερα των τροφίμων, αποτελούν μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις στην οποία θα κληθεί να απαντήσει μια σύγχρονη πράσινη αγροδιατροφική πολιτική.

Πρόκειται ουσιαστικά για μια από τις βασικότερες κοινωνικές απαιτήσεις με βαθιές πολιτικές προεκτάσεις, που δεν αφορά μόνο μια τεχνοκρατική και θεωρητική προσέγγιση, αλλά μπορεί να καθορίσει το πλαίσιο εκείνο που διαμορφώνει ένα υγιή και δίκαιο ανταγωνισμό σε όλη την αγροδιατροφική αλυσίδα, ενώ παράλληλα μπορεί να στηρίξει το εισόδημα του μικρομεσαίου αγρότη και να συμβάλει στην προστασία του περιβάλλοντος.

Για πολλά χρόνια η επάρκεια της τροφής υπήρξε πρώτιστη αγωνία του ανθρώπου, γεγονός που επηρέασε αποφασιστικά τις πολιτικές για την ανάπτυξη της γεωργίας και την παραγωγή των τροφίμων. Με τη συμβολή της επιστήμης και της τεχνολογίας, και τις εφαρμοζόμενες μέχρι σήμερα πολιτικές με μοναδικό στόχο την εντατικοποίηση και μείωση του κόστους παραγωγής στο πλαίσιο ενός ασύδοτου γιγαντισμού των μονοπωλιακών επιχειρήσεων διατροφής επιτεύχθηκε μεν μια συνεχής αύξηση της παραγωγής ενώ από την άλλη διαταρράχθηκε η περιβαλλοντική ισορροπία και προκλήθηκαν οι γνωστές σε όλους μας διατροφικές κρίσεις όπως η ύπαρξη διοξινών στα κοτόπουλα και η νόσος των τρελών αγελάδων.

Οι παγκόσμιες αγορές γεωργικών προϊόντων μπήκαν σε μια παρατεταμένη κρίση ενώ στα ευρύτερα κοινωνικά στρώματα γίνεται αντιληπτή η διάσταση της προστασίας του περιβάλλοντος. Το παγκοσμιοποιήμενο παραγωγικό μοντέλο της ποσοτικής επέκτασης εξαντλεί καθημερινά τα όρια του και αρχίζει η προοδευτική αναζήτηση ενός νέου αγροδιατροφικού μοντέλου.

Παράλληλα η παγκοσμιοποίηση των αγορών με τον όλο αυξανόμενο ανταγωνισμό μεταξύ των χωρών της Ε.Ε και των αναδυόμενων αγορών χαμηλού κόστους μας αναγκάζει όλους μας να επανεξετάσουμε τους κανόνες του διεθνούς εμπορίου στο τρόφιμα βάζοντας απαιτήσεις για ένα πιο δίκαιο εμπόριο με ίσες ευκαιρίες στις αγορές.

Το αξίωμα ότι η απελευθέρωση και το άνοιγμα των αγορών θα βοηθούσε την ανταγωνιστικότητα και το δίκαιο εμπόριο είναι πλέον ένας μύθος. Γεγονός είναι ότι στο πλαίσιο των υφιστάμενων παραγωγικών και εμπορικών δομών οι μικρομεσαίες αγρομεταποιητικές επιχειρήσεις συνεχώς συρρικνώνονται χωρίς βιωσιμότητα και μέλλον.

Οι πολυεθνικές εταιρίες διατροφής έχουν επιβάλει τους κανόνες τους στο διατροφικό μοντέλο των λαών και καθορίζουν με κάθε λεπτομέρεια τον τρόπο πρόσβασης των αγροτών στις αγορές στόχο.

Παράλληλα οι πολυεθνικές εταιρίες διακίνησης και οι μεγάλες βιομηχανίες τροφίμων ασκούν καθημερινά σημαντική επιρροή στα κέντρα λήψης αποφάσεων διαμορφώνοντας τις διαδικασίες και κανόνες που χαράσσουν πολιτικές στην ασφάλεια και την ποιότητα στα τρόφιμα . Οι κυβερνήσεις τα διεθνή ευρωπαϊκά και Παγκόσμια Όργανα αδυνατούν πολλές φορές να επιβάλλουν τις απόψεις των κοινωνιών και των πολιτών

Η Ευρωπαϊκή ένωση, κάτω από την πίεση της εμφάνισης αγροδιατροφικών κρίσεων, εκτός από την ενίσχυση των μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος έχει θέσει σαν παράλληλη στόχευση την παραγωγή μιας νέας γενιάς τροφίμων ανώτερης ποιότητας, που θα είναι ασφαλή και θα παράγονται με διαδικασίες που σέβονται το περιβάλλον. Φυσικά οι πολιτικές αυτές δεν είναι οι πρωτεύουσες και λειτουργούν συμπληρωματικά στις κυρίαρχες πολιτικές των αγορών.

Στρατηγική επιλογή για την πράσινη ανάπτυξη στον αγροδιατροφικό τομέα είναι η μετατροπή της πολιτικής αυτής ως κυρίαρχης η οποία θα πρέπει να επιβεβαιώνεται καθημερινά με συγκεκριμένες δράσεις διαθέτοντας πόρους και μέσα.

Στρατηγική επιλογή ένα νέο καταναλωτικό πρότυπο

Τα τελευταία χρόνια καταγράφεται ένα έντονο και συνεχώς αυξανόμενο ενδιαφέρον των καταναλωτών για τα προϊόντα ποιότητας με ταυτότητα και ονοματεπώνυμο. Μια γενικότερη στροφή από την ποσότητα στην ποιότητα. Από το συμβατικό και ομοιόμορφο στο ποιοτικό και υγιεινό . Και είναι απόλυτα δικαιολογημένη η στροφή αυτή αν αναλογιστούμε πως σε κάποιες άλλες εποχές οι διατροφικές κρίσεις είχαν τον χαρακτήρα της έλλειψης τροφίμων ενώ σήμερα έχουν την έννοια του τρόμου που προκαλούν τα φαινόμενα της εμφάνισης των διοξινών, της σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας, της εξάπλωσης των γενετικά τροποποιημένων προϊόντων, της ανίχνευσης υπολειμμάτων και καταλοίπων στις τροφές κ.ο.κ

Η αναζήτηση και το ενδιαφέρον αυτό των καταναλωτών έχει έντονα κοινωνικοπολιτικές προεκτάσεις διότι το κύριο και καθοριστικό ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί από μια πράσινη στρατηγική προσέγγιση της διατροφής είναι ποια ποιότητα θέλουμε και ποιος θα αφήσουμε να καθορίσει και να διαμορφώσει τον πήχη και τα πρότυπα της ποιότητας αυτής.

Από την μέχρι σήμερα εμπειρία προκύπτει ότι οι καταναλωτές συμπεριφέρονται και ενεργούν ως ο πλέον αδύναμος και απροστάτευτος κρίκος της αλυσίδας διατροφής, στον οποίο επιβάλλεται καθημερινά ένα ισοπεδωτικό παγκοσμιοποιημενο μοντέλο διατροφής και μια βιομηχανοποιημένη και στρογγυλοποιημένη άποψη για την ποιότητα που μόνο τις πολιτικές των πολυεθνικών δικτύων διακίνησης και διανομής τροφίμων ευνοεί και εξυπηρετεί κατάφορα.

Η ποικιλομορφία των διατροφικών συνηθειών του κάθε λαού και του διατροφικού πολιτισμού κάθε χώρας, είναι από τα βασικά κοινωνικά αγαθά τα οποία πρέπει να μεταφέρουμε στις επόμενες γενεές όσο πιο αυθεντικά και ανεξίτηλα γίνεται.

Η αποστασιοποίηση του καταναλωτή από τα επώνυμα προϊόντα και η αποκοπή του από τις ρίζες και την καταγωγή των προϊόντων είναι από τις βασικές πολιτικές των παγκοσμιοποιημένων και έντονα κερδοσκοπικών αγορών

Το επιδιωκόμενο Alzheimer στον διατροφικό πολιτισμό μας με διαγραφή από το διατροφικό μας DNA γεύσεων και οσμών της ελληνικής υπαίθρου, είναι ο στρατηγικός σύμμαχος στα παγκοσμιοποιημένα συγκεντρωτικά συστήματα διακίνησης των τροφίμων.

Η προώθηση και επιβολή ανώνυμων και ομογενοποιημένων προϊόντων «κονσέρβας» αμφίβολης υγιεινής κατάστασης σε συνδυασμό με τον ευνουχισμό της οικολογικής συνείδησης των πολιτών για τον τρόπο παραγωγής των τροφίμων, είναι βασικοί μοχλοί στρέβλωσης ενός κοινωνικά αποδεκτού διατροφικού μοντέλου.

Η επανεξέταση μέσω ενημέρωσης και κοινωνικού διάλογου ενός νέου κοινωνικά αποδεκτά επιπέδου ασφάλειας και ποιότητας για τα τρόφιμα είναι ριζοσπαστική τομή για μια πράσινη πολιτική ανάπτυξης (από τα κάτω προς τα πάνω).

Το διατροφικό μοντέλο που ακολουθείται σήμερα ενισχύεται από τα μεγάλα οικονομικά κέντρα και κέντρα διακίνησης τροφίμων και δεν προσφέρεται για να στηρίξει ένα νέο μοντέλο αειφόρου ανάπτυξης.

Όλοι μιλούν για ένα νέο Αγροδιατροφικό μοντέλο που πρέπει να βασίζεται στην πολυμορφία, την ποιότητα και την ασφάλεια, να στοχεύει στην ανάδειξη και στην κατοχύρωση της καταγωγής, ποικιλομορφίας και παράδοσης των τροφίμων, στον αυστηρό έλεγχο της ποιότητας για την διασφάλιση της υγείας των καταναλωτών.

Στρατηγικής σημασίας επιλογή για την βιωσιμότητα του νέου αυτού μοντέλου είναι η σωστή ενημέρωση του καταναλωτή με διαφανείς διαδικασίες ενώ παράλληλα το μοντέλο αυτό πρέπει να στηριχθεί σε νέα πρότυπα και μεθόδους παραγωγής (ολοκληρωμένη βιολογική παραγωγή κ.λ.π ) αλλά και σε εξειδικευμένα δίκτυα τοπικών και περιφερειακών αγορών.

Τι πρέπει να γίνει σε επίπεδο καταναλωτή

Διαμόρφωση και υλοποίηση μιας αξιόπιστης πολιτικής ενημέρωσης του καταναλωτή για θέματα υγιεινής και ασφάλειας, ποιότητας και διατροφικής παράδοσης και πολιτισμού.

Συμμετοχή των καταναλωτικών οργανώσεων στα κέντρα λήψης αποφάσεων για το τρόφιμο (κυρίως σε θέματα ασφάλειας-ποιότητας) και τη διαμόρφωση αγροδιατροφικής πολιτικής

Ανάπτυξη και υλοποίηση Καμπάνιας προβολής για τα προϊόντα ποιότητας και τα εθνικά σχήματα πιστοποίησης της ποιότητας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε ένα νέο διατροφικό μοντέλο (που στηρίζεται στη Μεσογειακή διατροφή) και αποθάρρυνση των καταναλωτών από καταναλωτικά πρότυπα που οδηγούν σε μη αειφόρα μοντέλα παραγωγής (κατανάλωση λιγότερου κρέατος)

Κοινές δράσεις ενημέρωσης των μαθητών (με τα Υπουργεία Παιδείας, Πολιτισμού και Υγείας) και διαφύλαξη του διατροφικού πολιτισμού.

Ουσιαστική αξιοποίηση και άμεση ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με την προέλευση του προϊόντος, τον τρόπο παραγωγής του, με σαφείς και κατανοητές σημάνσεις. Ενημέρωση σχετικά με τα εθνικά σήματα ποιότητας.

Τόνωση της αξιοπιστίας του Συστήματος Πιστοποίησης και των Ποιοτικών Προϊόντων (κυρίως ΠΟΠ-ΠΓΕ, βιολογικά, ολοκληρωμένη διαχείριση)

————-
Νίκος Βάγιας
Στέλεχος του ΟΠΕΓΕΠ – AGROCERT

Στηρίξτε τον αγροτουρισμό τωρα !

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ 30-10-2009
Ο Αγροτουρισμός απασχολεί,
αρνητικά, και την Philoxenia
Πολλά ενδιαφέροντα ακούστηκαν (ή επισημάνθηκαν δια παραλείψεως) στην Συνέντευξη Τύπου της Υφυπουργού Πολιτισμού & Τουρισμού κας Α. Γκερέκου, στην Philoxenia, την Παρασκευή, 30/10/2009, στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο.
Έτσι σε ερώτηση δημοσιογράφου αν έχει καταρτιστεί κάποιο συγκεκριμένο σχέδιο για την πράσινη ανάπτυξη του τουρισμού, η κα Υφυπουργός μεταξύ άλλων επεσήμανε: …υπάρχει βεβαίως και ένα θέμα νομοθετικό. Ξέρετε πολύ καλά ότι τομείς πολύ σημαντικοί για τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού, όπως είναι ο αγροτουρισμός, δεν έχουν θεσμικό πλαίσιο. Άμεσο λοιπόν μέλημά μας και ήδη προετοιμάζουμε νομοσχέδια που θα μπορέσουν να στηρίξουν πρωτίστως νομοθετικά και στη συνέχεια θα περάσουν στην εφαρμογή, τομείς που μπορούν να αναπτυχθούν, όπως είναι ο οικοτουρισμός, ο αγροτουρισμός, ο καταδυτικός τουρισμός, ο ιαματικός τουρισμός και τόσα άλλα. Άρα, ξεκαθάρισμα και πάλι του νομοθετικού πλαισίου. Εκεί που υπάρχει πρόβλημα και κενό θα πρέπει άμεσα να αποκατασταθεί και να υποστηριχθούν αυτές οι μορφές.
Στο επόμενο ερώτημα δημοσιογράφου, που ρώτησε: Είπατε ότι αναζητείτε εναγωνίως το θεσμικό πλαίσιο για τον αγροτουρισμό παρόλο που είκοσι χρόνια γίνονται χρηματοδοτήσεις σε αυτό. Αν έτσι είναι τα πράγματα κι έχει καταργηθεί πράγματι η ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ κι έχει δημιουργηθεί η ΑΓΡΟΤΗΜΑ ΑΕ, γιατί διακριτικός της τίτλος είναι «ΕΛΑΓΡΟ-Ελληνικός Αγροτουρισμός» χωρίς να υπάρχει θεσμικό πλαίσιο;
Η κα Υφυπουργός επιφυλάχθηκε, και είπε: Θα μου επιτρέψετε να μην απαντήσω αποσπασματικά. Για μας ο αγροτουρισμός είναι εξαιρετικά σημαντικό πεδίο. Υπήρξαν όντως αλλαγές. Αυτή τη στιγμή ενημερωνόμαστε και θέλουμε στοχευμένα να υπηρετήσουμε αυτές τις πολιτικές που προανέφερα χωρίς βιασύνες και χωρίς λάθη προς όφελος αυτού του σημαντικού πυλώνα που είναι ο αγροτουρισμός στη χώρα μας.
Και αμέσως ρώτησε ο κ. Δ. Μιχαηλίδης για την σύνδεση πρωτογενούς τομέα πολιτισμού και τουρισμού. Το ερώτημα είχε ως εξής: Οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα είναι ελεύθερες να κάνουν ό,τι καλύτερο νομίζουν στα πλαίσια των νόμων. Προτίθεστε να συνδέσετε τις επιδοτήσεις, ενισχύσεις, χρηματοδοτήσεις που γίνονται με τα χρήματα όλων των Ελλήνων φορολογουμένων με υποχρεώσεις των τουριστικών επιχειρήσεων (όσοι παίρνουν τέτοια χρήματα), για ποιοτικά ελληνικά προϊόντα από τον πρωτογενή τομέα και σύνδεση με τον πολιτισμό;
Η κα Υφυπυργός στο συγκεκριμένο ερώτημα είπε: Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τα προβλήματα. Τα τοπικά προϊόντα, και η μεσογειακή διατροφή είναι από τα πρώτα μελήματά μας. Όλοι αυτοί λοιπόν οι παραγωγοί ποιοτικών τοπικών προϊόντων πιστοποιημένων με ταυτότητα θα συμβάλλουν σε αυτό το νέο μοντέλο. Άρα είναι λοιπόν αυτονόητο να υπάρχει η στήριξη προς αυτή την κατεύθυνση.
Η ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ συστηματικά ασχολήθηκε και προώθησε πάρα πολλά, άλλα δεν υποστήριξε όμως όπως έπρεπε να κάνει, και έλεγε και ο τίτλος της, τον Αγροτουρισμό. Συστηματικά και ίσως μεθοδικά η καταργηθείσα ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ συνέχεε τους όρους «αγροτουρισμός» με τον όρο «τουρισμός υπαίθρου» ή ακόμα και με τον «τουρισμό φύσης» και τον «ορεινό τουρισμό» και με άλλες μορφές ειδικού τουρισμού, με μόνη βλάβη των αγροτών και του Αγροτουρισμού.
Η νεοδημιουργηθείσα, ως ΔΕΚΟ, «ΑΓΡΟτικός Τουρισμός & Ήπιες Μορφές Ανάπτυξης-ΑΓΡΟ.Τ.Η.Μ.Α ΑΕ», κάλυπτε πολλές μορφές Ειδικού Τουρισμού και ήταν μια επιλογή της κυβέρνησης. Η επιλογή όμως του διορισθέντος Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΓΡΟΤΗΜΑ ΑΕ να ορίσει ως διακριτικό τίτλο της ΑΓΡΟ.Τ.Η.Μ.Α. το «έλαγρο-ελληνικός αγροτουρισμός», δεν μπορεί να την προφυλάξει από την έκθεση σε σκέψεις πιθανής κατάχρησης του όρου «αγροτουρισμός» ή μιας νέας αναζωπύρωσης της προσπάθειας να υφαρπαχθεί αυτό το συγκεκριμένο αγροτικό επάγγελμα είτε το αντικείμενο, είτε να δοθούν σε όλους τους ασχολούμενους με τις Ειδικές Μορφές Τουρισμού οι προβλέψεις που πρέπει να γίνονται για τα αγροτικά επαγγέλματα.
Μέχρι σήμερα καταγράφεται μια περίεργη συμφωνία όλων των εμπλεκομένων στις χρηματοδοτήσεις και στην χρήση των χρημάτων που προβλέφθηκαν για τους αγρότες και την Αγροτική Ανάπτυξη, για να δίνονται τα συγκεκριμένα χρήματα σε οποιονδήποτε τα θέλει (μηχανικό, γιατρό, οικονομολόγο, συνταξιούχο ΔΕΗ ή ΟΤΕ κλπ), και όχι σε κατά κύριο επάγγελμα αγρότες.
Σε όποιον παρακολουθεί τα συμβαίνοντα στις Ειδικές Μορφές Τουρισμού και ειδικότερα στον Αγροτουρισμό, διαπιστώνει μια διάθεση συστηματικής σύγχυσης στα θέματα του Αγροτουρισμού, με πιθανή πρόθεση αφαίρεσης αυτής της προσοδοφόρου δραστηριότητος από τα αγροτικά επαγγέλματα, ή ακόμα χειρότερα, τα όποια προνόμια θα μπορούσαν να εξασφαλισθούν για τον Αγροτουρισμό, ως αγροτικό επάγγελμα, να επεκταθούν και σε άλλες ειδικές μορφές τουρισμού, που όμως δεν έχουν σχέση με τα αγροτικά επαγγέλματα.
Ο Αγροτουρισμός, ως ιδιαιτέρως επικερδής δραστηριότητα, λειτουργεί και ως εναλλακτική ποσοστιαία κάλυψη-διαχείριση κινδύνων των αγροτικών επαγγελμάτων, και κατανομή εισροών από ένα σύνολο δραστηριοτήτων, στην δύσκολη ενασχόληση στα αγροτικά επαγγέλματα, καθόσον σε αυτά υπάρχει μια μεγάλη ανασφάλεια («μαγαζί ανοικτό στον ουρανό), πολύ περισσότερο σήμερα με τις δυσμενείς κλιματικές αλλαγές. Μια τέτοια πιθανή εξέλιξη θα αφαιρούσε μια φυσική δυνατότητα από τους επαγγελματίες αγρότες, εξωθώντας τους σε απλούς «εργάτες γης», οι οποίοι το μόνο που πιθανόν θα τους έμενε θα ήταν να διαμαρτύρονται για τον ασφυκτικό κλοιό, και την αφαίρεση κάθε άλλης ομοιοεπαγγελματικής δυνατότητας με εκρήξεις καταλήψεων.
Στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση ο αγροτουρισμός είναι τουριστικές υπηρεσίες που προσφέρονται από αποκλειστικά ΑΓΡΟΤΕΣ. Αλλά και στην Ελλάδα ο ΕΟΤ έχει ήδη καταγράψει από το 1983 ότι « Αγροτουρισμός είναι η τουριστική δραστηριότητα που αναπτύσσεται σε χώρο μη αστικό από τους απασχολούμενους κύρια στη γεωργία, σε μικρές μονάδες οικογενειακής ή συνεταιριστικής μορφής, με στόχο τη δημιουργία συμπληρωματικού εισοδήματος στον τοπικό πληθυσμό, τόσο από την ενοικίαση των καταλυμάτων στους τουρίστες όσο και από την τροφοδοσία τους με προϊόντα τοπικής παραγωγής και προϊόντα συναφών δραστηριοτήτων».
Ότι ο Αγροτουρισμός είναι τουριστική δραστηριότητα από τους ασχολουμένους κύρια στον αγροτικό τομέα, επαναλήφθηκε ξεκάθαρα στις 22 Δεκ 2008, στην υπ’ αριθμόν 208 Γνώμη της Ολομέλειας της Οικονομικής & Κοινωνικής Επιτροπής της Ελλάδος, που ορίζει τον Αγροτουρισμό ως: «εκείνη την τουριστική δραστηριότητα που αναπτύσσεται σε χώρο μη αστικό από τους απασχολούμενους κύρια στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα και ειδικότερα σε οικογενειακής ή συνεταιριστικής μορφής μικρές τουριστικές μονάδες παροχής αγαθών και υπηρεσιών, με σκοπό την ενίσχυση του αγροτικού εισοδήματος και της τοπικής οικονομίας, τόσο από την εκμετάλλευση των τουριστικών καταλυμάτων (ενοικιαζόμενα δωμάτια, πανσιόν, ξενώνες, camping), όσο και από την τροφοδοσία των τουριστικών μονάδων με προϊόντα τοπικής παραγωγής γεωργικών συνεταιρισμών».
Εάν κάποιος θέλει να αξιοποιήσει στοιχεία του Αγροτουρισμού, θα έπρεπε να σκέπτεται την απαραίτητη συνεργασία με αγρότες, αν δεν είναι ο ίδιος αγρότης. Μπορούμε να εκτιμήσουμε ότι αγρότης θα έπρεπε να ορίζεται αυτός (η) που το 51% των εισοδημάτων του προέρχεται από αγροτικό επάγγελμα, είναι ασφαλισμένος στον ΟΓΑ και κατοικεί εκεί στην ύπαιθρο.
Και ακόμα καλύτερα θα ήταν να ξεκινούσαν όλοι οι επαγγελματίες μιας περιοχής να στηρίξουν τον τουρισμό και τις ειδικές μορφές τουρισμού συνεργαζόμενοι και να συστήσουν Τοπικά Σύμφωνα ή Δίκτυα, οριζόντια ή κάθετα, στα οποία να περιλαμβάνονται και οι αγρότες. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα, όπως το Γεωγραφικό Δίκτυο Ποιότητας ΒΕΡΓΙΝΑ, το Σύμφωνο Τοπικής Παραδοσιακής Γαστρονομίας ΤΡΙΚΑΛΙΝΗ ΓΕΥΣΗ κλπ. ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ για την τοπική ανάπτυξη ή έστω για την τοπική ανάπτυξη του τουρισμού με κεντρικές οδηγίες και σε άξονες που θα ορίζει το Υπουργείο Πολιτισμού & Τουρισμού.

Για την καταγραφή, Δημήτρης Μιχαηλίδης, 6998282382

OιΠρογραμματικές Δηλώσεις της Κυβέρνησης

Σημεία Ομιλίας
Πρωθυπουργού
Γιώργου Α. Παπανδρέου
Για τις Προγραμματικές Δηλώσεις της Κυβέρνησης
Στη Βουλή
16 Οκτωβρίου

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Ο ελληνικός λαός μας εμπιστεύτηκε να κυβερνήσουμε την χώρα σε μια από τις πιο κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ιστορίας μας.
Με την ψήφο του ο ελληνικός λαός δε ζήτησε να είμαστε απλώς μια ακόμα κυβέρνηση, όπως όλες οι άλλες, ούτε απλώς οι νέοι διαχειριστές της ίδιας και απαράλλακτης εξουσίας.
Οι Έλληνες πολίτες μας δέσμευσαν να γυρίσουμε σελίδα.
Και αυτό είναι που κάνουμε.
Σήμερα η Ελλάδα γυρίζει σελίδα.
Δέσμευσή μου πρώτη να μιλώ με κάθε ειλικρίνεια στον ελληνικό λαό.
Να αντιμετωπίζω τα προβλήματα και τις προκλήσεις που έχουμε χωρίς υπεκφυγές.
Θα το κάνω όχι για να αποφύγω τις ευθύνες μου, όχι για να λέω ‘φταίνε πάντα κάποιοι άλλοι’, αλλά για να μπορέσει ο ελληνισμός, όλοι μας μαζί, με καθαρότητα και απόφαση να κτίσουμε τις αλλαγές που χρειάζονται. Να παλέψουμε νικηφόρα με τα προβλήματα, όσο δύσκολα και εάν είναι.
Η ειλικρίνεια είναι το πρώτο θεμέλιο μιας νέας σχέσης εμπιστοσύνης που καθημερινά θα σφυρηλατούμε με τον Έλληνα πολίτη.
Τον θέλουμε ενημερωμένο, συνειδητοποιημένο, συμμέτοχο στην νέα προσπάθεια που ξεκινάμε.
Ο ελληνικός λαός γνωρίζει πολύ καλά ότι η χώρα μας βρίσκεται σήμερα σε οριακό σημείο.
Η κατάσταση της οικονομίας μας είναι εκρηκτική.
Η κατάσταση στο Κράτος, στη δημόσια διοίκηση και στους δημοκρατικούς μας θεσμούς αποκαρδιωτική.
Στην οικονομία μας πηγαίνουμε συνεχώς προς τα πίσω.
Το ξέρει καλά η ελληνική οικογένεια που δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα.
Αρνητικός ρυθμός ανάπτυξης μετά από πάρα πολλά χρόνια.
Τεράστια η αύξηση της ανεργίας.
Πρωτοφανές το έλλειμμα ανταγωνιστικότητας. Εμείς αγοράζουμε ξένα αλλά λίγοι στον κόσμο αγοράζουν ελληνικά.
Με έναν προϋπολογισμό που έχει πέσει έξω όσο ποτέ άλλοτε.
Είναι η δυσκολότερη στιγμή για την οικονομία από το 1993 όταν πάλι μια κυβέρνηση της ΝΔ είχε παραδώσει την οικονομία σε ύφεση και τα δημόσια οικονομικά με τεράστιο έλλειμμα και χρέος.
Μια τέτοια οικονομία παραλαμβάνουμε και πάλι.
Με τους Ευρωπαίους εταίρους μας να ζητάνε τα αυτονόητα:
Καθαρά στοιχεία για την οικονομική κατάσταση της χώρας μας, καθαρές προτεραιότητες και μέτρα που να ανταποκρίνονται υπεύθυνα και αποτελεσματικά στην κατάσταση της ύφεσης και της οικονομίας.
Με τα ασφαλιστικά ταμεία να ζητούν χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό για να μπορέσουν πληρώσουν συντάξεις έως το τέλος του χρόνου.
Με μεγάλα κρυφά χρέη και δαπάνες.
Με ένα τεράστιο έλλειμμα, που η Τράπεζα της Ελλάδος εκτιμά ότι θα έχει φέτος, το 2009, διπλάσιο μέγεθος από αυτό που ισχυριζόταν η προηγούμενη κυβέρνηση πριν από 10 ημέρες.
Το μεγαλύτερο όμως έλλειμμα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για μένα δεν αφορά τα χρήματα.
Τα δημόσια οικονομικά μας δεν είναι το αίτιο της σημερινής κατάστασης.
Είναι δυστυχώς μόνο ένα, μόνο ένα από τα βαριά συμπτώματα βαθύτερων προβλημάτων που έχει η διακυβέρνηση της χώρας μας.
Μια πολυδιάστατη κρίση διακυβέρνησης:
ηθικής, αξιών, θεσμών και εμπιστοσύνης.
Αυτό είναι το έλλειμμα που έφερε την απαξίωση των πάντων.
Την απαξίωση της παιδείας και της δημόσιας υγείας.
Την απαξίωση του εισοδήματος.
Την απαξίωση του περιβάλλοντός μας από την έλλειψη κάθε προστασίας
Την απαξίωση της έννοιας της αλληλεγγύης προς τον πιο αδύναμο της κοινωνίας μας, τον συνταξιούχο που τον ταλαιπωρεί η ατέλειωτη ουρά της γραφειοκρατίας, το άτομο με αναπηρία που περιθωριοποιείται λόγω της αδυναμίας του, τον φτωχό που βυθίζεται, χωρίς σωσίβιο από την πολιτεία.
Την απαξίωση της μικρομεσαίας επιχείρησης που ασφυκτιά από την έλλειψη ρευστότητας και το πνίξιμο της γραφειοκρατίας
Την απαξίωση των δικαιωμάτων του εργαζόμενου με την εκτεταμένη μαύρη και ανασφάλιστη εργασία
Την απαξίωση της ανθρωπιάς με φαινόμενα όπως τον ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου ενός Πακιστανού μετανάστη από την αστυνομία
Την απαξίωση των σωμάτων ασφαλείας, της δικαιοσύνης, της δημόσιας διοίκησης από τον έντονο κομματισμό και παρεμβατισμό
Την απαξίωση της πολιτικής από την διαφθορά, την ατιμωρησία και την αδιαφάνεια
Την απαξίωση του πλούτου του ελληνικού λαού από την ιδιοποίηση και πελατειακή σπατάλη
Την απαξίωση του κύρους της χώρας μας στο εξωτερικό με την ηχηρή μας απουσία
Την απαξίωση ενός κράτους που υπακούει στα κελεύσματα των ισχυρών αντί να προστατεύει τα δικαιώματα όλων.
Κράτος που στέκεται απέναντι στον πολίτη, αντί να στέκεται δίπλα του.
Και το χειρότερο, όλα αυτά δημιούργησαν στους Έλληνες συναίσθημα απελπισίας, της ανημποριάς, της καταρράκωσης της αυτοπεποίθησης ενός ολόκληρου λαού.
Στέκομαι μπροστά σας και σας ρωτώ, είναι ένας, έστω ένας εδώ μέσα σε αυτή την αίθουσα που πιστεύει μέσα του ότι η Ελλάδα δεν μπορεί καλύτερα;
Βαθιά μου πεποίθηση είναι ότι κανένας σας από οποιαδήποτε παράταξη και εάν προέρχεται δεν πιστεύει ότι αυτό που ζούμε είναι και η μοίρα μας.
Ότι δεν μπορούμε να αλλάξουμε προς το καλύτερο.
Και όμως, και όμως, είχαμε καταφέρει αυτήν την βαθιά έλλειψη αυτοπεποίθησης να την κάνουμε βίωμα στον Έλληνα τα τελευταία χρόνια.
Ναι, να αισθάνεται το δυσβάσταχτο βάρος της απαξίας χωρίς ελπίδα, χωρίς διέξοδο, χωρίς προοπτική.
Καταφέραμε έτσι να απαξιώσουμε τις τεράστιες δυνατότητες που κρύβει η χώρα μας, ο πολιτισμός μας, η φύση μας, ο λαός μας.
Αυτό αλλάζει.
Στις 4 του Οκτώβρη, οι Έλληνες γύρισαν σελίδα.
Πήραν τις τύχες στα χέρια τους.
Αποφάσισαν να αλλάξουν την Ελλάδα.
Και με τα πρώτα βήματά μας στέλνουμε ένα μήνυμα καθαρό και ισχυρό.
Το μήνυμα ότι μπορούμε.
Ναι η Ελλάδα έχει τεράστιες δυνατότητες.
Το βλέπουμε, το νιώθουμε γύρω μας, το αισθανόμαστε: ένας άνεμος ελπίδας πνέει πια στη χώρα μας.
Μετά από πολλά χρόνια απογοήτευσης, οι Έλληνες ελπίζουν ξανά.
Ελπίζουν και προσδοκούν αυτοί που μας ψήφισαν.
Αλλά ελπίζουν και προσδοκούν και αυτοί που δεν μας ψήφισαν.
Αυτή είναι η νέα εθνική ενότητα που σφυρηλατούμε.
Χωρίς καμία διάκριση.
Χωρίς κανένα διαχωρισμό.
Αυτή είναι η προϋπόθεση για την επιτυχία μας. Όχι μόνο της Κυβέρνησής μας αλλά του ίδιου του ελληνισμού.
Το πραγματικό δίλλημα σήμερα είναι εάν θα συνεχίσουμε την απαξίωση των πάντων ή θα κτίσουμε στην Ελλάδα των αξιών.
Μια Ελλάδα που λέει ότι μπορούμε να πάρουμε την τύχη της ζωής μας στα χέρια μας.
Να βγάλουμε την Ελλάδα από το σημερινό της αδιέξοδο και να δημιουργήσουμε μια κοινωνία αξιών.
Μια κοινωνία δικαιοσύνης, ισότητας, ανθρωπιάς, ισονομίας και ίσων ευκαιριών.
Να ζωντανέψουμε αξίες όπως της αυτονομίας στην πολιτική.
τη λογοδοσία, αποτελεσματικότητα και τη διαφάνεια στο κράτος.
τη τήρηση των νόμων.
την αξιοκρατία.
Την συμμετοχή όλων μας στη λήψη των αποφάσεων.
Αξιοπρέπεια και αξιοσύνη.
Είναι το χτεσινό αποτέλεσμα των εκλογών, αλλά και η αυριανή στήριξη και ενεργή συμμετοχή των πολιτών στις πρωτοβουλίες μας, που μας δίνει και θα μας δίνει την τόλμη να οραματιζόμαστε ένα καλύτερο αύριο για τη χώρα.
Την τόλμη να συγκρουόμαστε με όποιον και ότι στέκεται απέναντι στον πολίτη.
Την τόλμη να δημιουργούμε και να αλλάζουμε τα πράγματα.
Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,
Έχουμε μπροστά μας μια τετραετία που δεν είναι εύκολη, αλλά θέλουμε να είναι γόνιμη και δημιουργική για όλους τους Έλληνες.
Και έχουμε σε λίγους μήνες μπροστά μας ένα σταθμό, την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας, για την οποία θέλω να επαναλάβω τη θέση μας.
Η δική μας πρόταση -εφόσον και ο ίδιος το επιθυμεί- είναι η επανεκλογή του Κάρολου Παπούλια.
Και χαίρομαι, διότι με τη θέση που έχει πάρει και η ΝΔ η Βουλή θα έχει τη δυνατότητα να επανεκλέξει για μια δεύτερη θητεία Πρόεδρο που ασκεί με άψογο τρόπο τα καθήκοντά του και τιμά το αξίωμά του.
Και δεν είμαστε μόνοι σε αυτόν τον πλανήτη.
Η επιδίωξη να ορίσουμε τις τύχες μας, η απαίτηση να αξιοποιήσουμε τις τεράστιες δυνατότητες που κρύβει μέσα της η ανθρωπότητα, ο κάθε άνθρωπος, γίνεται ολοένα και περισσότερο ένα παγκόσμιο δημοκρατικό και προοδευτικό αίτημα.
Αίτημα που γιγαντώνεται μπροστά στα λάθη και την κακοδιαχείριση των ελίτ του κόσμου που μας έφεραν τις μεγάλες κρίσεις στην οικονομία, στην σίτιση, στην ενέργεια και στο περιβάλλον.
Κρίσεις που μας απείλησαν και μας απειλούν.
Και σε δύο μήνες, στην Σύνοδο Κορυφής της Κοπεγχάγης τον Δεκέμβρη, οι ηγεσίες όλων των χωρών του πλανήτη καλούνται να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις ακριβώς για την μεγαλύτερη σύγχρονη απειλή: την Κλιματική Αλλαγή.
Σηματοδοτεί την αρχή μιας επανάστασης στο πρότυπο παραγωγής, στο πρότυπο ανάπτυξης, στο πρότυπο οικονομίας που αλλάζει ριζικά τις κοινωνίες μας.
Για την Ελλάδα, η εξέλιξη αυτή μπορεί να είναι είτε απειλή, είτε ευκαιρία.
Απειλή αν μείνουμε ουραγοί.
Ευκαιρία αν γίνουμε πρωτοπόροι.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Δεν θέλουμε να είμαστε πια σε τίποτα ουραγοί.
Προπαντός σε θέματα αιχμής που αφορούν την ανθρωπότητα αλλά και την πατρίδα μας ιδιαίτερα.
Στόχος λοιπόν της κυβέρνησής μας είναι να καταστεί η Ελλάδα πρωτοπόρα στην πράσινη ανάπτυξη.
Να κάνουμε το περιβάλλον δική μας αξία αντί να απαξιώνουμε τον φυσικό μας πλούτο και την κληρονομιά μας.
Πρώτα απ’ όλα προστατεύοντας αυτό το πολύτιμο κοινωνικό αγαθό.
Ξεκινάμε από τώρα με γοργά βήματα.
Με ένα Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την όσο το δυνατό καλύτερη προστασία όλου του πρασίνου.
Με ένα σχέδιο διάσωσης της Αττικής (και τόσων άλλων περιοχών όπως της Πελοποννήσου) από τις τεράστιες καταστροφές.
Στέλνουμε σαφές μήνυμα: τέρμα στην καταπάτηση των καμένων δασικών εκτάσεων.
Δεν θα δείξουμε καμία ανοχή.
Το περιβάλλον όμως είναι για μας κι ένα τεράστιο αναπτυξιακό απόθεμα για τη χώρα.
Η πράσινη ανάπτυξη είναι το πέρασμα σε μια νέα εποχή, νέων τεχνολογιών, με χιλιάδες νέες «πράσινες» δουλειές, με αξιοπρεπείς μισθούς.
Είναι το αναπτυξιακό πρότυπο της χώρας που θα φέρει νέο πλούτο που θα μοιράζεται δίκαια.
Αλλάζουμε πλήρως το ενεργειακό τοπίο με στροφή στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και την εξοικονόμηση ενέργειας.
Σχεδιάζουμε τη δημιουργία ελληνικής παραγωγικής βάσης, που θα φέρει επενδύσεις, δουλειές, εξαγωγές και θα μειώσει την ενεργειακή και τεχνολογική εξάρτηση της χώρας.
Με την παράλληλη ανάπτυξη των ΑΠΕ στα νησιά μας με προτεραιότητα στις βραχονησίδες.
Στηρίζοντας και την ενεργειακή και την πράσινη διπλωματία.
Με μια διαφορετική αντίληψη για τις υποδομές στις πόλεις και επενδύσεις για την αναγέννησή τους.
Με περισσότερες αναπλάσεις και λιγότερες νέες επεκτάσεις.
Η πράσινη ανάπτυξη είναι η κατεύθυνση για την ανάπτυξη της υπαίθρου και τη γεωργία.
Θέλουμε ισχυρές, αυτοδύναμες περιφέρειες και τοπικές κοινωνίες,
Με γεωργία προσανατολισμένη στην παραγωγή επώνυμων και διεθνώς αναγνωρίσιμων προϊόντων διατροφής, με προβολή και αξιοποίηση της μεσογειακής διατροφής.
Προωθούμε την ανασυγκρότηση της υπαίθρου, με αλλαγή καλλιεργειών και στροφή στην ποιοτική και βιολογική γεωργία.
Με επένδυση στα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας, στον τουρισμό, τη ναυτιλία, τον πολιτισμό.
Με συμπληρωματικές δραστηριότητες όπως ο Αγροτουρισμός και η συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών στις ευκαιρίες που ανοίγονται με τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.
Με πιλοτικά πρότυπα όπως της Νέας Ολυμπίας.
Η πράσινη ανάπτυξη θα αποτελέσει και την βάση για την αναδιάρθρωση του παραγωγικού μοντέλου στη βιομηχανία και τις υπηρεσίες.
Θα προσελκύσει επενδύσεις και θα ενισχύσει την εξωστρέφεια και ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μας.
Με υποδομές που δίνουν προτεραιότητα στο μετρό και τους σιδηρόδρομους.
Με το «μεταφορικό ισοδύναμο» στα νησιά, για τη μείωση του κόστους μετακίνησης που πληρώνουν οι πολίτες στις νησιωτικές περιοχές της χώρας.
Θα αναβαθμίσουμε το Αιγαίο σε δίαυλο πράσινης ενέργειας.
Θέτουμε τον πήχη ψηλά: το 20% παραγωγής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας το 2020.
Θα καταθέσουμε μέχρι τέλος Δεκεμβρίου το νέο εθνικό ενεργειακό μας σχέδιο.
Βασικό εργαλείο χρηματοδότησης θα αποτελέσει το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007-2013 που θα αναθεωρηθεί για να υποστηρίξει την πράσινη ανάπτυξη, όπως και ο Αναπτυξιακός Νόμος για να στηρίζει πιο αποτελεσματικά, την αποκέντρωση των επενδύσεων και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Η Παιδεία, η έρευνα, η τεχνολογία, η καινοτομία και η δια βίου εκπαίδευση είναι στον πυρήνα της αλλαγής του αναπτυξιακού μοντέλου. Αλλά και της δημόσιας διοίκησης.
Είναι τελικά και στο επίκεντρο της ποιότητας της δημοκρατίας μας.
Διαμορφώνοντας νέες δεξιότητες, εργαλεία, επαγγέλματα, αντιλήψεις για την πράσινη ανάπτυξη, νοοτροπίες για την διακυβέρνηση της χώρας.
Αλλά ποιά παιδεία.
Όχι αυτή που ισοπεδώνει με την βαθμοθηρία απαξιώνοντας την προσωπικότητα του κάθε παιδιού.
Όχι αυτή που καλλιεργεί την απάθεια και την αίσθηση αγγαρείας.
Αλλά αυτή που δίνει αξία στον κάθε νέο και νέα.
Που αναδεικνύει την κρυμμένη αξία, το ταλέντο του καθενός.
Που ανακαλύπτει και καλλιεργεί τις ικανότητες του κάθε πολίτη.
Που του εγγυάται τα εργαλεία και το κέφι για συμμετοχή.
Που ξεκινά με την αρχή ότι κάθε άνθρωπος έχει δυνατότητες και ικανότητες.
Δεν απορρίπτεται, δεν περιθωριοποιείται, αλλά αξιοποιείται στο έπακρο. Ο κάθε πολίτης στην νέα εποχή είναι για μας χρήσιμος, πολύτιμος, άξιος.
Το σχέδιό μας απαιτεί ένα συνολικό και τολμηρό ποιοτικό άλμα στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας.
Εγγυόμαστε τη συνεχή αύξηση της χρηματοδότησης για την Παιδεία, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος του 5% του ΑΕΠ.
Παρά την εξαιρετικά δυσμενή οικονομική κατάσταση κάνουμε πράξη τη δέσμευσή μας για επιπλέον 1 δισ. ευρώ από τον πρώτο προϋπολογισμό!
Στόχοι μας είναι:
Η διετής προσχολική αγωγή και εκπαίδευση για όλους.
Καθολική λειτουργία Ολοήμερων σχολείων σε κάθε περιοχή της χώρας .
Τρόπος εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση που θα αποφορτίζει την πίεση και το κόστος.
Σύγχρονο σύστημα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης για παιδιά με αναπηρία.
Πιστοποίηση ξένης γλώσσας και πληροφορικής στην τρίτη γυμνασίου.
Αξιολόγηση, επιμόρφωση, επιβράβευση παντού.
Κάθε σχολική μονάδα προσδιορίζει τις δικές της συγκεκριμένες ανάγκες για επιμόρφωση.
Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να στηρίξουμε την εξέλιξη, αξιοπρέπεια και εισόδημα του εκπαιδευτικού λειτουργού.
Ανώτατη Εκπαίδευση με νέο, απλό θεσμικό πλαίσιο, με κατοχύρωση της αυτοτέλειας των ιδρυμάτων, με λογοδοσία και προγραμματισμό. Στόχος να προσελκύει ξένους φοιτητές και να έχει έσοδα από την διεθνή αυτή παρουσία αντί να διώχνει την ελληνική νεολαία στο εξωτερικό.
Η συνολική επένδυση στην έρευνα να ανέλθει στο 2% του ΑΕΠ με αυξημένη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα.
Η συγχώνευση των Υπουργείων Πολιτισμού και Τουρισμού έρχεται να υπηρετήσει δύο διαχρονικές μας αξίες.
Το φως που εκπέμπει το φυσικό μας περιβάλλον αλλά και το φως που εκπέμπει ο πολιτισμός μας, η φιλοξενία μας, οι αξίες μας.
Όραμα: Να αναδείξουμε με την ποιότητα που μας αξίζει, το ποιοι είμαστε, την ταυτότητά μας. Να κάνουμε τον πολιτισμό μαζί με τον τουρισμό ισχυρό αναπτυξιακό πυλώνα της οικονομίας μας.
Την ιστορία μας, τους αρχαιολογικούς μας χώρους, τα μουσεία, τα μνημεία μας.
Την παράδοσή μας, από τους παραδοσιακούς οικισμούς μέχρι τα τοπικά μας έθιμα.
Τη σύγχρονη Ελληνική τέχνη και διανόηση, δίνοντας αξία στον Έλληνα δημιουργό και διεθνοποιώντας το έργο του στον κινηματογράφο, το θέατρο, τη μουσική, τα εικαστικά, τη λογοτεχνία.
Την πολιτιστική μας παρουσία και παραγωγή στον διαδίκτυο και στον κυβερνοχώρο των ψηφιακών προϊόντων.
Την ανάπτυξη και σε άλλες πόλεις εκτός της Αθήνας των προγραμμάτων ενοποίησης αρχαιολογικών χώρων.
Την ανάληψη εμβληματικών δράσεων για την αλλαγή της εικόνας των πόλεών μας.
Δίνουμε τέλος στην απαξίωση των ολυμπιακών εγκαταστάσεων με το άνοιγμά τους στους πολίτες.
Και εδώ η έννοια κλειδί της στρατηγικής μας για τον τουρισμό είναι όχι στην απαξίωση, ναι στην ποιότητα.
Αναπτύσσοντας όλες τις μορφές εναλλακτικού τουρισμού, όπως ο Αγροτουρισμός, ο Συνεδριακός, Θρησκευτικός, Πολιτιστικός, Κινηματογραφικός, Διατροφικός, Αθλητικός, Καταδυτικός, Αναρριχητικός, Εκπαιδευτικός Τουρισμός και οι Κρουαζιέρες.
Με στόχο την επίτευξη τουριστικής κίνησης 12 μήνες το χρόνο.
Με στήριξη των τουριστικών επιχειρήσεων μπροστά στη δυσμενή διεθνή οικονομική συγκυρία σύμφωνα με τα μέτρα που ανακοινώσαμε φέτος το Φεβρουάριο.
Για να είναι ο εργαζόμενος, ο νέος, ο επιχειρηματίας, ο αγρότης, δημιουργικός πολίτης, πρέπει να δώσουμε αξία δίνουμε στο αγαθό της ασφάλειας και της σιγουριάς.
Αυτό σημαίνει κράτος αλληλεγγύης και κοινωνικής δικαιοσύνης που εγγυάται την προστασία κάθε πολίτη.
Ένα Εθνικό Σύστημα Υγείας με δημόσιο χαρακτήρα, δωρεάν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, με προσβασιμότητα σε όλους, διαφάνεια και λογοδοσία παντού.
Με διαμόρφωση συστήματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας σε κάθε Δήμο.
Με ηλεκτρονική Κάρτα Υγείας και ηλεκτρονικό φάκελο ασθενούς που διασυνδέεται σε ενιαίο μηχανογραφικό σύστημα.
Σύγχρονα νοσοκομεία που σέβονται τον πολίτη.
Με προσλήψεις νέου προσωπικού: 3000 θέσεις κάθε χρόνο.
Με την καθιέρωση της λίστας φαρμάκων σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.
Με αύξηση κατά 1% του ΑΕΠ της δημόσιας χρηματοδότησης του ΕΣΥ εντός της τετραετίας.
Αλλά και με παράλληλη δραστική καταπολέμηση της σπατάλης και της διαφθοράς και άμεση εφαρμογή διπλογραφικού συστήματος.
Στόχος η εξοικονόμηση επιπλέον 1% του ΑΕΠ.
Δέσμευσή μας να άρουμε τα εμπόδια και να υποστηρίξουμε τα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους να ζήσουν ανεξάρτητα και αξιοπρεπώς.
Δεσμευόμαστε για μια σύγχρονη επιτέλους πολιτική για τους τοξικομανείς που τους δίνει πραγματικές δυνατότητες επανένταξης στην κοινωνία.
Στο ασφαλιστικό, πρώτη και αυτονόητη υποχρέωσή μας είναι να εξασφαλίσουμε τη ρευστότητα στα Ταμεία για να καταβληθούν οι συντάξεις.
Βάζουμε τέλος στις ευκαιριακές και χαριστικές ρυθμίσεις, στην επιλεκτική εφαρμογή της νομοθεσίας, στην ασυδοσία που υπάρχει με τους προμηθευτές υπηρεσιών υγείας στα Ταμεία.
Ενισχύουμε οικονομικά τα Ταμεία, όχι μόνο με κρατικούς πόρους αλλά και με δραστική καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και της σπατάλης και την σύμπραξη των τεσσάρων μεγάλων φορέων (ΙΚΑ, ΟΓΑ, ΟΑΕΕ και ΟΠΑΔ).

Είναι δέσμευσή μας: η σύνταξη θα απονέμεται το αργότερο σε τρεις μήνες μέχρι το τέλος του 2010.
Ασφάλεια και σιγουριά σημαίνουν όμως επίσης και μια αστυνομία που προστατεύει δικαιώματα. Ανθρώπινα δικαιώματα, περιουσίες και ζωές.
Κτίζουμε από την αρχή δυνάμεις ασφαλείας που σέβονται αλλά και προστατεύουν αποτελεσματικά τους πολίτες.
Με αναδιάταξη των δυνάμεων και του ανθρώπινου δυναμικού.
Τέρμα στην κομματοκρατία.
Τέρμα στους αστυνομικούς-οικιακούς βοηθούς και τις αποσπάσεις σε μη μάχιμες υπηρεσίες.
Δίνουμε το παράδειγμα με τη μείωση της φρουράς του Μαξίμου κατά 50%.
Μειώνουμε δραστικά τους αστυνομικούς που διατίθενται για φύλαξη υπουργών και άλλων επισήμων.
Καταργείται και απορροφάται εντός έτους η Αγροφυλακή, ένας αδιανόητος αναχρονισμός στον 21ο αιώνα.
Λαμβάνουμε αποφασιστικά μέτρα κατά της αστυνομικής βίας.
Καμία ανοχή σε περιστατικά κατάχρησης εξουσίας.
Τιμωρία για τους παραβάτες, αλλά και επιβράβευση των πολλών αστυνομικών που τιμούν το λειτούργημά τους.
Βάζουμε τέλος στην αστυνομικοκεντρική προσέγγιση της λαθρομετανάστευσης που μας κληροδότησε η ΝΔ.
Με αλλαγή του πλαισίου λειτουργίας του Ασύλου και υποδοχής των προσφύγων.
Με πλήρη εναρμόνιση του εθνικού δικαίου με τις διεθνείς συνθήκες και τις υποχρεώσεις της χώρας.
Με αξιοπρεπείς συνθήκες διαμονής των αιτούντων άσυλο.
Ειδικό σχέδιο για ενίσχυση της φύλαξης των συνόρων από την ΕΛΑΣ και το Λιμενικό και πολιτική πρωτοβουλία της Ελλάδας στην ΕΕ για να επιτευχθεί η ισότιμη ανάληψη ευθύνης από όλα τα κράτη μέλη.
Σταματάμε τις απελάσεις μεταναστών 2ης γενιάς μέχρι να εξορθολογιστεί πλήρως το καθεστώς κτήσης ελληνικής ιθαγένειας.
Απογκετοποίηση περιοχών στον αστικό ιστό.
Καμία περιοχή δεν θα αποτελεί άβατο από εδώ και στο εξής.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Εγγυητής και προϋπόθεση για να πετύχουμε όλα αυτά είναι ένα Κράτος δικαίου. Μια δημόσια διοίκηση που αντιμετωπίζει τον κάθε πολίτη ως μοναδική αξία.
Μία Δημόσια Διοίκηση που τον υπηρετεί.
Που σέβεται τον εαυτό της και τον ίδιον τον δημόσιο υπάλληλο. Με επιμόρφωση, αξιοκρατία, και επαγγελματισμό.
Πέραν των άμεσων μέτρων αποκατάστασης της εμπιστοσύνης που έχουμε ήδη ξεκινήσει, θα εφαρμόσουμε ένα συνολικό σχέδιο ριζικών ανατροπών τετραετίας
Μετά από δημόσιο διάλογο, θα εξαντλήσουμε τα περιθώρια αλλαγής του νόμου περί ευθύνης υπουργών, ώστε να μη διαφεύγει του ελέγχου κανένα μέλος της κυβέρνησης.
Τέρμα στα εκφυλιστικά φαινόμενα που ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια.
Αναβαθμίζουμε τη λειτουργία του Κοινοβουλίου με ολοκληρωμένο σχέδιο.
Καθιερώνουμε υποχρεωτικό στάδιο δημόσιας διαβούλευσης πριν από την έκδοση διακηρύξεων μεγάλων δημοσίων συμβάσεων.
Σήμερα, δεσμευόμαστε για μια νέα συνολική αρχιτεκτονική του διοικητικού χάρτη της χώρας. Θα ξεκινά από το κεντρικό κράτος που θα περιορίζεται σε επιτελικές λειτουργίες.
Και καταλήγει στην ισχυρή αυτοδιοίκηση, με τον ισχυρό δήμο πρώτου βαθμού και την αιρετή περιφέρεια ως δεύτερο βαθμό.
Θέλουμε μια Δικαιοσύνη που λειτουργεί ως πραγματικά ανεξάρτητος πυλώνας της Δημοκρατίας μας.
Αλλάζουμε τον τρόπο επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης.
Εντός των ορίων του ισχύοντος Συντάγματος, η επιλογή της ηγεσίας των Ανωτάτων Δικαστηρίων θα ανήκει μεν στο Υπουργικό Συμβούλιο, αλλά θα συμμετέχει ουσιαστικά και η Βουλή στη διαδικασία.
Θα καταργήσουμε κάθε περιορισμό στο θεσμό του αυτοδιοίκητου των δικαστηρίων.
Θα επιταχύνουμε δραστικά την ταχύτητα απονομής της δικαιοσύνης.
Είναι ζήτημα ποιότητας της δημοκρατίας μας.
Με διοικητικά μέτρα και με την ευρεία αποποινικοποίηση των ήσσονος σημασίας αδικημάτων.
Παράλληλα με τα πρώτα μέτρα για την αγορά και την οικονομία, θα προχωρήσουμε στην ψήφιση νέου εκλογικού νόμου, που θα σπάει τις αχανείς εκλογικές περιφέρειες, θα μειώνει δραστικά τις εκλογικές δαπάνες, επιφέροντας γερό χτύπημα στο μαύρο πολιτικό χρήμα.
Στην αναμόρφωση του θεσμού του «πόθεν έσχες», ώστε να κατάσχονται υπέρ του Δημοσίου όσα περιουσιακά στοιχεία δεν δηλώνονται.
Στην υποχρεωτική ανάρτηση στο διαδίκτυο όλων των υπογραφών υπουργών και όλων των πράξεων του Δημοσίου και της Αυτοδιοίκησης.
Σε σκληρά μέτρα κατά του πολιτικού χρήματος, για τη διαφανή χρηματοδότηση των κομμάτων και των πολιτικών.
Ξεκαθαρίζουμε οριστικά τις σχέσεις της πολιτικής με την επικοινωνιακή εξουσία.
Θεσμοθετούμε την ηλεκτρονική διακυβέρνηση παντού, για να σπάσουν η γραφειοκρατία και τα φέουδα.
Όλες οι υποθέσεις των πολιτών μέσω Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών παντού.
Αλλαγή στη σύνθεση των πειθαρχικών συμβουλίων στο Δημόσιο, ώστε ελέγχοντες και ελεγχόμενοι να μην προέρχονται από την ίδια υπηρεσία.
Προσλήψεις στο Δημόσιο από το ΑΣΕΠ και μόνο το ΑΣΕΠ.
Με ετήσιο διαγωνισμό για την πρόσληψη όλων των μόνιμων στελεχών του Δημοσίου.
Έτσι θα χτίσουμε εμπιστοσύνη.
Έτσι θα χτίσουμε αξιοπιστία, για να μπορούμε να κοιτάμε τον πολίτη στα μάτια.
Και σ’ αυτό το σημείο θέλω να δεσμευτώ ενώπιων σας, ότι κάθε πρόταση της αντιπολίτευσης που οδηγεί στην ενίσχυση της διαφάνειας, θα υιοθετηθεί.
Από όπου και αν προέρχεται.
Αυτή η υπόθεση αφορά την ίδια τη δημοκρατία μας. Δεν μπορεί να αποτελεί θέμα μεταξύ μικροκομματικής αντιπαράθεσης.
Αυτόν τον αγώνα σας καλώ να τον δώσουμε και να τον κερδίσουμε όλοι μαζί.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Ξέρουμε ότι για να κάνουμε τις μεγάλες τομές χρειάζεται να διασφαλίσουμε και τις άμεσες ανάγκες της οικονομίας μας.
Να ξεφύγουμε από την ύφεση.
Να ανασάνει ο πολίτης και η επιχείρηση.
Έχουμε δεσμευτεί! Οι πρώτες αποφάσεις μας:
Στήριξη στα χαμηλά και τα μεσαία εισοδήματα
Άμεση προτεραιότητα στα πολύ χαμηλά εισοδήματα με τη χορήγηση έκτακτου επιδόματος αλληλεγγύης.
Η καταβολή της πρώτης δόσης θα γίνει φέτος, πριν το τέλος του 2009, πριν τα Χριστούγεννα.
Για να πάρουν ανάσα τα ασθενέστερα στρώματα που πλήττονται από την κρίση.
Για να ξαναλειτουργήσει η αγορά.
Στους ξεχασμένους συνταξιούχους του ΟΓΑ, θα δοθεί αναδρομική αύξηση 30 ευρώ από την 1 Οκτωβρίου 2009
Όπως έχουμε δεσμευτεί, με την εισοδηματική πολιτική του 2010 θα δοθούν αυξήσεις πάνω από τον πληθωρισμό σε μισθούς και συντάξεις.
Καμία αύξηση στα τιμολόγια των ΔΕΚΟ για τον επόμενο χρόνο.
Τα μέτρα αυτά αποτελούν στοιχειώδη υποχρέωση κοινωνικής αλληλεγγύης.
Θα ανακόψουν όμως και την περαιτέρω βύθιση της ζήτησης και της οικονομικής δραστηριότητας.
Φέρνουμε άμεσα προς ψήφιση, στις πρώτες 100 μέρες, σχέδιο νόμου για την προστασία των δανειοληπτών από τις καταχρηστικές πρακτικές των Τραπεζών και των εισπρακτικών εταιρειών και για την προστασία των δανειοληπτών από την υπερχρέωση.
Ενισχύουμε την υγιή επιχειρηματικότητα με την άμεση ψήφιση στη Βουλή νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων.
Αλλάζουμε τον ΤΕΙΡΕΣΙΑ για να άρουμε τις σημερινές αδικίες.
Αλλάζουμε τη λειτουργία του ΤΕΜΠΜΕ για να ενισχυθεί η ρευστότητα στις ΜΜΕ και να στηρίζονται αυτές που το έχουν πραγματικά ανάγκη.
Ενισχύουμε την ανταγωνιστικότητα και με την ίδρυση του Ταμείου Αναχρηματοδότησης της οικονομίας.
Στηρίζουμε την οικονομία και τις επενδύσεις με αύξηση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων στο 4% του ΑΕΠ με τον προϋπολογισμό του 2010, με στόχο τη σταδιακή αύξηση στο 5% του ΑΕΠ στο τέλος της τετραετίας.
Αυξάνουμε τη ρευστότητα με άμεσες εγγυήσεις στις επιχειρήσεις για τη δανειοδότησή τους από τις τράπεζες.
Ξεκινάμε διάλογο για το άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων.
Όμως η προσπάθεια αυτή θα είναι χωρίς αντίκρισμα αν δεν συνοδευτεί από συμμάζεμα στα δημόσια οικονομικά.
Σήμερα, τα δημόσια οικονομικά είναι σε πρωτοφανή κατάσταση.
Βρισκόμαστε μπροστά σε έναν δημοσιονομικό εκτροχιασμό χωρίς προηγούμενο.
Οι πολιτικές των τελευταίων ετών της ΝΔ έχουν δυστυχώς κάνει και πάλι επίκαιρη τη φράση του Ανδρέα Παπανδρέου: «ή θα αφανίσουμε το δημόσιο χρέος ή το χρέος θα αφανίσει τη χώρα».
Αποτελεί εθνική ανάγκη να αντιμετωπίσουμε δραστικά αλλά και δίκαια αυτήν την κατάσταση.
Ξεκινώντας από τον προϋπολογισμό που θα καταθέσουμε φέτος.
Πρέπει να αποκλιμακωθεί το έλλειμμα, για να αρχίσει να περιορίζεται το δημόσιο χρέος.
Αυτό θα φανεί ήδη από τον προϋπολογισμό του 2010.
Το τεράστιο έλλειμμα που άφησε πίσω της η προηγούμενη κυβέρνηση δεν είναι ανεξήγητο.
Χτίστηκε πάνω στις διαρθρωτικές αδυναμίες που προϋπήρχαν και εκτινάχθηκε από τις πελατειακές πρακτικές διακυβέρνησης.
Πρώτη μας δουλειά είναι η διαφάνεια παντού.
Να ξέρουν οι πολίτες.
Καταγράφουμε την πραγματικά κατάσταση σε συνεργασία με την Τράπεζα της Ελλάδας.
Για να βάλουμε οριστικό τέλος στην αδιαφάνεια των οικονομικών, η Στατιστική Υπηρεσία θα γίνει πραγματικά ανεξάρτητη.
Τέρμα στα παιχνίδια που απαξιώνουν διεθνώς τη χώρα μας!
Τα φορολογικά έσοδα δεν αυξάνονται ούτε με έκτακτα μέτρα ούτε με νέες φοροεπιδρομές.
Απαιτούνται μόνιμες λύσεις που αντιμετωπίζουν δομικά προβλήματα και εγκαθιστούν σταθερότητα και διαφάνεια στο φορολογικό σύστημα.
Γι’ αυτό δεσμευτήκαμε και για ουσιαστικές τομές στη φορολογία.
Το νέο φορολογικό νομοσχέδιο, που θα συνταχθεί μέσα στους επόμενους τρεις μήνες, θα αντιμετωπίσει συνολικά το ζήτημα της δικαιότερης φορολόγησης όλων των εισοδημάτων και του πλούτου ανεξαρτήτως πηγής:
• Με μια ενιαία, προοδευτική, τιμαριθμοποιημένη, δίκαιη φορολογική κλίμακα για όλα τα εισοδήματα από εργασία και μερίσματα.
• Τα κέρδη των επιχειρήσεων που δεν διανέμονται αλλά μένουν για να γίνουν επενδύσεις θα φορολογούνται με χαμηλό συντελεστή για να γίνουν επενδύσεις και θέσεις εργασίας, αλλά θα καταργηθούν οι χαριστικές ρυθμίσεις που ευνοούν τους μεγαλομετόχους.
• Η ακίνητη περιουσία και οι κληρονομιές θα φορολογούνται προοδευτικά, αλλά θα υπάρχουν υψηλά αφορολόγητα όρια ώστε να απαλλάσσονται οι μικρές περιουσίες.
• Τα ακίνητα και η επιχειρηματική δραστηριότητα της εκκλησίας δεν θα εξαιρούνται.
• Τα ακίνητα των offshore θα φορολογηθούν αποτελεσματικά.
Οι φορολογικές υπηρεσίες θα αναμορφωθούν εκ βάθρων και η φορολογική διοίκηση θα έχει πλήρη ηλεκτρονική υποστήριξη.
Ούτε ένα ευρώ δεν θέλουμε να φεύγει από τα δημόσια ταμεία χωρίς να γνωρίζουν οι πολίτες που πηγαίνει. Θέλουμε να μπει τέρμα στις κρυφές δαπάνες, στις υπερβάσεις, στα χρέη κάτω από το χαλί.
Από την πρώτη μέρα καταγράφουμε με στόχο να καθαρίσουμε το συντομότερο δυνατό τους λογαριασμούς δαπανών.
Πρέπει να γίνει το Ελληνικό Δημόσιο ένας αξιόπιστος συναλλασσόμενος με τους πολίτες, τους προμηθευτές, τις επιχειρήσεις και τις διεθνείς αγορές.
Μαζί θα υπάρξει και αυστηρός έλεγχος όλων των δημοσίων δαπανών, ανά κωδικό.
Είμαστε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης – και αυτό πρέπει να το αντιληφθούν όλοι.
Θα χρειαστεί να υπάρξουν περικοπές δαπανών σε όλα τα υπουργεία – και το παράδειγμα θα δώσει το δικό μου γραφείο.
Η προσπάθεια αυτή θα φανεί από τον πρώτο προϋπολογισμό που θα καταθέσουμε στη Βουλή (σε λίγες μέρες) για το 2010.
Οι καθαροί λογαριασμοί θα είναι η σφραγίδα μας στο πρώτο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης που θα καταθέσουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Και κάνουμε βαθιές τομές στη διαχείριση του δημόσιου χρήματος σε όλες τις βαθμίδες του κράτους, από τα υπουργεία μέχρι τους ΟΤΑ και τα νοσοκομεία.
Διπλογραφικό σύστημα παντού.
Προϋπολογισμούς που συνδέουν χρηματοδότηση και υπηρεσίες προς τους πολίτες.
Ορκωτούς ελεγκτές στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.
Αξιολόγηση από μηδενική βάση εξοπλιστικών προγραμμάτων.
Πρώτος, άμεσος μεγάλος στόχος είναι η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των Ευρωπαίων εταίρων και των διεθνών αγορών στην χώρα μας.
Το πλήγμα αναξιοπιστίας που φέρουμε είναι μεγάλο, η διαπραγμάτευση με την ΕΕ θα είναι δύσκολη.
Δεν φοβόμαστε όμως γιατί ξέρουμε και μπορούμε.
Έχουμε και βούληση και πρόγραμμα για να ξανακερδίσουμε την αξιοπιστία της χώρας μας.
Ακολουθώντας μερικούς απλούς κανόνες:
Όχι αρνητικές εκπλήξεις. Όχι μέτρα χωρίς να έχει προηγηθεί διάλογος με τους παραγωγικούς φορείς.
Όλοι θα συμμετάσχουν στην αντιμετώπιση των έκτακτων προβλημάτων – ο καθένας ανάλογα με τις δυνατότητές του.
Αλλά δεν θα επιτρέψουμε σε κανένα που εξυπηρετεί ιδιοτελή ή συντεχνιακά συμφέροντα να σταθεί εμπόδιο στις μεγάλες αλλαγές που ζητούν οι Έλληνες πολίτες – στις αλλαγές για τις οποίες έχουμε καθαρή εντολή.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Ένα κράτος δικαίου και αλληλεγγύης δεν μπορεί παρά να έχει το βλέμμα του στραμμένο στους εργαζόμενους και στους ανέργους.
Καθιερώνουμε μια επιθετική πολιτική για την προστασία τους.
Καταπολεμούμε τις καταχρηστικές πρακτικές μείωσης της απασχόλησης με πρόσχημα την κρίση.
Αναθεωρείται ριζικά το καθεστώτος «ενοικίασης» των εργαζομένων!
Ενισχύουμε και δραστηριοποιούμε το Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας, με στόχο την άμεση καταπολέμηση της αυθαιρεσίας και της ανασφάλιστης εργασίας.
Καταργούμε την ταπεινωτική για τους νέους λειτουργία των stage στο δημόσιο τομέα.
Επαγγελματική μαθητεία στον ιδιωτικό τομέα με αξιοκρατικά κριτήρια.
Θεσπίζουμε παράλληλα κίνητρα πρόσληψης για τους νέους, με γενναίο πρόγραμμα επιδότησης των σχετικών ασφαλιστικών εισφορών για τέσσερα χρόνια.
Επανασυνδέουμε τα κίνητρα του επενδυτικού νόμου με τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης.
Αυξάνουμε σταδιακά το ύψος του επιδόματος ανεργίας, ώστε να φθάσει στο 70% του βασικού μισθού.
Η πολιτική μας στην οικονομία θα δώσει ξανά αξία στον εργαζόμενο, στην επιχείρηση αλλά και στα χρήματα του ελληνικού λαού που θα πιάνουν τόπο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Στο διεθνές στερέωμα η Ελλάδα κερδίζει όταν είναι η Ελλάδα των αξιών.
Του διεθνούς δικαίου.
Της προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Της προώθησης του διαλόγου και της ειρήνης.
Της εμπέδωσης μιας ευνομούμενης οικουμένης.
Της κοινωνικής και δημοκρατικής Ευρώπης.
Της παρουσίας και της πρωτοβουλίας.
Κερδίζει όταν υπερασπίζεται τις αξίες της εθνικής μας ανεξαρτησίας, της εδαφικής ακεραιότητας και της αξιοπρέπειας της πατρίδας μας.
Είμαι βέβαιος ότι όλο το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων έχει πλήρη συνείδηση της αποστολής και ευθύνης του έναντι του έθνους και της κοινωνίας.
Για το σκοπό αυτό προχωράμε άμεσα:
Στην αναβάθμιση της διακλαδικότητας σε στρατηγικό και επιχειρησιακό επίπεδο και ο εκσυγχρονισμός της δομής των Ενόπλων Δυνάμεων.
Στην πλήρη εφαρμογή των αρχών του κράτους δικαίου, της αξιοκρατίας, της ισονομίας και της διαφάνειας στο εσωτερικό των Ενόπλων Δυνάμεων.
Σε θεσμούς διαφάνειας, ελέγχου και λογοδοσίας στα εξοπλιστικά προγράμματα.
Με βασικό εγγυητή την η ίδια η Βουλή.
Ώστε οι Ένοπλες δυνάμεις τη χώρας μας να διασφαλίσουν την αμυντική και αποτρεπτική δύναμη της χώρας μας, θεμέλιο λίθο για την άσκηση δυναμικής και αποτελεσματικής εξωτερικής πολιτικής.
Βασικός στόχος μας είναι η επαναφορά της χώρας στο κέντρο των διεθνών εξελίξεων, εντός και εκτός ΕΕ.
Η Ελλάδα θα είναι πλέον παρούσα στη συζήτηση για όλα τα μεγάλα παγκόσμια θέματα.
Η εξεύρεση δίκαιης και βιώσιμης λύσης στο Κυπριακό με βάση τις αποφάσεις του ΟΗΕ, τις αρχές και τις συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με πλήρη σεβασμό στο Ευρωπαϊκό κεκτημένο αποτελεί βασική μας προτεραιότητα.
Στο πλαίσιο αυτό στηρίζουμε απόλυτα τις εντατικές προσπάθειες του Προέδρου Χριστόφια.
Όπως έχω πει η Ελλάδα θα είναι και πάλι κοντά στην Κύπρο, όχι με λόγια, αλλά με έργα.
Δρομολογούμε ξανά την ενίσχυση της συνεργασίας με τις γειτονικές Βαλκανικές χώρες.
Όχι μόνο υπό τη μορφή της εμβάθυνσης των διμερών μας σχέσεων, αλλά και με τη συλλογική συμβολή στην επίλυση των διεθνών προβλημάτων και την επιτάχυνση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.
Θα στηρίξουμε την Ευρωπαϊκή και τη διεθνή προοπτική των γειτόνων μας.
Όμως, η στήριξη αυτή δε θα είναι αυτόματη και χωρίς προϋποθέσεις.
Απαιτεί αυτονόητα την πρότερη ενσωμάτωση του κοινοτικού κεκτημένου, τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου και των σχέσεων καλής γειτονίας.
Η ακρογωνιαία αρχή της καλής γειτονίας αποτελεί αυτονόητη προϋπόθεση και για την προώθηση της ευρωπαϊκής προοπτικής της πΓΔΜ.
Η κυβέρνηση μας είναι προσηλωμένη στην επίλυση του προβλήματος μέσω της εξεύρεσης κοινά αποδεκτής ονομασίας που θα ισχύει έναντι όλων.
Έχει πλέον επέλθει ο χρόνος ώστε και η κυβέρνηση της πΓΔΜ να επιδείξει έμπρακτα την ανάλογη εποικοδομητική διάθεση.
Η κυβέρνηση επίσης καλωσορίζει τις προσπάθειες της Τουρκίας για ένταξή της στην ΕΕ.
Όμως και στην περίπτωση αυτή, αυτονόητη και απαρέγκλιτη προϋπόθεση είναι η ενσωμάτωση του κοινοτικού κεκτημένου, ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου και η επίλυση του Κυπριακού.
Ενέργειες οι οποίες που στρέφονται κατά της εδαφικής ακεραιότητας ενός κράτους μέλους της ΕΕ όχι μόνο παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και την υποχρέωση καλής γειτονίας αλλά ακυρώνουν και το τεράστιο δυναμικό της στενής συνεργασίας των χωρών μας στην οποία προσβλέπουμε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Από την πλευρά μου, είμαι σήμερα εδώ, στην πρώτη μου ομιλία ενώπιον σας, ενώπιον όλων των αντιπροσώπων των Ελλήνων πολιτών για να δεσμευτώ ότι ξεκινάμε την πορεία για να κατακτήσουμε την Ελλάδα των αξιών.
Ξεκινήσαμε ήδη!
Για την Ελλάδα που θέλουμε.
Είμαι σήμερα εδώ για να δεσμευτώ ενώπιων σας ότι το «Πρώτα ο Πολίτης» δεν είναι απλώς ένα σύνθημα.
Θα μετατραπεί σε καθημερινή κυβερνητική πρακτική.
Είμαι έτοιμος να συνδιαμορφώσουμε συναινέσεις για μια εθνική κοινωνική συμφωνία για τις μεγάλες αλλαγές. Και σύντομα θα καλέσω φορείς και κοινωνικούς εταίρους για το σχέδιό μας.
Είμαι έτοιμος και να συγκρουστώ με αντιλήψεις και συμφέροντα που μας κρατάνε πίσω.
Διότι δεν χρωστάω σε κανέναν.
Δεν χρωστάω σε κανέναν άλλο εκτός από τον ελληνικό λαό.
Θέλω να ευχαριστήσω τους Έλληνες και τις Ελληνίδες που έδωσαν σε μας αυτή την εντολή.
Τους ευχαριστώ από την καρδιά μου για την εμπιστοσύνη τους.
Και δεσμεύομαι απέναντι σε όλους τους Έλληνες και όλες τις Ελληνίδες, είτε μας ψήφισαν, είτε δεν μας ψήφισαν, ότι με όλες μου τις δυνάμεις, με όλη μου τη ψυχή: αυτή την εντολή και εμπιστοσύνη θα την τιμήσω.
Θα δώσω και θα δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας.
Αλλά θέλω να απευθύνω ένα κάλεσμα, μια έκκληση προς όλους.
Την αλλαγή θα την κάνουμε μόνο αν την κάνουμε μαζί.
Ποτέ δεν είπαμε ότι ο δρόμος είναι εύκολος. Είπαμε ότι είναι ο σωστός. Οραματικός, ρεαλιστικός, αυτονόητος.
Και θα τον περπατήσουμε μαζί.

Πολλοί νομίζουν ότι την ιστορία γράφουν μόνοι τους οι ηγέτες
Δεν είναι έτσι.
Μια κοινωνία, αλλάζει μόνο όταν όλοι μαζί προσπαθήσουμε.
Ιστορία μπορεί να γράψει ο αγρότης στο χωράφι του, ο νέος επιστήμονας στην έρευνά του.
Ο μικρομεσαίος επιχειρηματίας μπορεί να γράψει ιστορία στο μαγαζί του, η γυναίκα στην δουλειά της, ο υπάλληλος στο Δημόσιο, ο μετανάστης στην οικοδομή, ο καθηγητής στο πανεπιστήμιό του, ο δάσκαλος στην γειτονιά του, το άτομο με αναπηρία με τη δική του προσπάθειά του.
Η νοσηλεύτρια στο κέντρο υγείας μπορεί να γράψει ιστορία.

Αρκεί να δουλέψουμε μαζί.
Όλοι μαζί.
Τα πολλά και μεγάλα μπορούμε να τα πετύχουμε μαζί.
Μόνο μαζί.
Με χιλιάδες, εκατομμύρια «εγώ» που δουλεύουν για το «εμείς».
Ναι, μπορούμε.
Στην μεγάλη εθνική προσπάθεια για τη νέα πορεία, θα είμαστε μαζί.
Ναι, θα είμαι μπροστά, αλλά θέλουμε κοντά μας όλους τους Έλληνες.
Τους καλώ να γράψουμε μαζί τις νέες σελίδες ιστορίας γι’ αυτό τον τόπο.
Ν’ αφήσουμε την Ελλάδα καλύτερη από ό,τι την κληρονομήσαμε.
Να μπορέσουμε να κοιτάξουμε τις επόμενες γενιές στα μάτια.
Για το λαό να δουλέψουμε, μαζί με το λαό να δουλέψουμε και να είναι κυρίαρχος ο ίδιος ο λαός.
Μόνο μαζί μπορούμε.
Και μαζί θα πετύχουμε.
Σας ευχαριστώ.

Εκδόθηκε η Υ.Α για τις κτηνιατρικές συνταγές

Εκδόθηκε η Υ.Α για τις κτηνιατρικές συνταγές (ΦΕΚ 1835/Β/2009)

Άρθρο 1
Κτηνιατρική συνταγή
1. Η έκδοση της κτηνιατρικής συνταγής, που προβλέπε−
ται στην παράγραφο 3 του άρθρου 18 του ν. 3698/2008,
απαιτείται για κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα, που
προορίζονται για ζώα (θηλαστικά, πτηνά, ψάρια και μέ−
λισσες), τα οποία παράγουν τρόφιμα για κατανάλωση
από τον άνθρωπο.
2. Η ανωτέρω κτηνιατρική συνταγή εγγράφεται στο
βιβλιάριο κτηνιατρικών συνταγών της παραγράφου 4
του άρθρου 18 του ιδίου ως άνω νόμου, το οποίο θεω−
ρείται από τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης στην οποία ο κτηνίατρος έχει την επαγ−
γελματική του έδρα, όπου εδρεύει η υπεύθυνη Δ.Ο.Υ. και
υποβάλλει τη φορολογική του δήλωση.
3. Η έκδοση ειδικής κτηνιατρικής συνταγής, όπου
απαιτείται, για κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα
που η χρήση τους προβλέπεται ρητώς στα πλαίσια
προγραμμάτων καταπολέμησης λοιμωδών και παρασι−
τικών νοσημάτων των ζώων που καταρτίζονται από τη
Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγρο−
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τα οποία διατίθενται
από τα Δημόσια Αγροτικά Κτηνιατρεία ή για τα οποία
παρέχονται οικονομικές ενισχύσεις στους εκτροφείς
που τα χρησιμοποιούν, πραγματοποιείται σύμφωνα με
τις Υπουργικές Αποφάσεις που αφορούν το εκάστοτε
πρόγραμμα.

Ελάχιστη εγγυημένη τιμή σε αγροτικά προϊόντα απο ΕΛΓΑ

Ελάχιστη εγγυημένη τιμή σε αγροτικά προϊόντα
Αγνωστο μένει πού θα βρεθούν τα χρήματα για να υλοποιηθεί η ρύθμιση από τον ΕΛΓΑ

«Η» 9/9

Της Μαρία Γιουρουκέλη

Ενα ακόμη προεκλογικό? δώρο στους αγρότες, ανακοίνωσε χθες ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Σωτήρης Χατζηγάκης, ο οποίος με απόφασή του προσθέτει ένα νέο ασφαλίσιμο κίνδυνο στον κανονισμό του ΕΛΓΑ, για τη διασφάλιση ελάχιστης εγγυημένης τιμής στα βασικά αγροτικά προϊόντα σε περιόδους κρίσεων.

Ετσι, την πρώτη μόλις εβδομάδα της προεκλογικής περιόδου ο κ. Χατζηγάκης δίνει νέες υποσχέσεις στους αγρότες, χωρίς να προσδιορίζει με τι πόρους και πώς θα γίνει η ρύθμιση αλλά και σε ποια προϊόντα αναφέρεται.

Ασαφές
Στην ανακοίνωση δεν απαντάται αν αυτό απαιτεί μια ειδική ασφαλιστική διαδικασία, δηλαδή αν ο παραγωγός θα πρέπει να καταβάλει μια ειδική ασφαλιστική εισφορά στον ΕΛΓΑ ή αν θα καλύψει εξ ολοκλήρου το κράτος τη σχετική δαπάνη.

Πάντως, στον Εθνικό Φάκελο για την ενδιάμεση αναθεώρηση της ΚΑΠ, υπήρχε πρόβλεψη για σχετική αξιοποίηση των 75 εκατ. που προέρχονται από επιδοτήσεις που παρακρατούνται από τους παραγωγούς.

Ανάλογη ασφαλιστική ρύθμιση της αγροτικής παραγωγής εφαρμόζεται στην Ισπανία. Σύμφωνα, πάντως, με τον κ. Χατζηγάκη ο νέος ασφαλίσιμος κίνδυνος θα αναφέρεται στις δυσμενείς επιπτώσεις από στρεβλώσεις στις συνθήκες αγοράς των αγροτικών προϊόντων, ενώ όπως αναφέρει η απόφαση αυτή ελήφθη «λαμβάνοντας υπ’ όψη τους κινδύνους και τις επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης της αγοράς, ιδιαίτερα στον ευαίσθητο τομέα των αγροτικών προϊόντων, όπου κατά τη διάρκεια ορισμένων καλλιεργητικών περιόδων οι τιμές παραγωγού φυτικής και ζωικής παραγωγής πέφτουν σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα, με αποτέλεσμα συχνά να μην καλύπτουν ούτε καν το κόστος παραγωγής».

Για τον προσδιορισμό του νομικού πλαισίου και την επεξεργασία των γενικότερων θεμάτων που απορρέουν από την εισαγωγή του νέου αυτού ασφαλίσιμου κινδύνου, συστήνεται Ειδική Επιτροπή υπό τον Γενικό Γραμματέα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

ΥΠΑΑΤ:Εθνική Επιτροπή Βιολογικών Προϊόντων

Εθνική Επιτροπή Βιολογικών Προϊόντων (φυτικής, ζωικής παραγωγής και υδατοκαλλιεργειών) συγκροτεί με απόφαση που υπέγραψε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σωτήρης Χατζηγάκης. Στην επιτροπή μετέχει και εκπρόσωπος της ΠΑΣΕΓΕΣ.

Όπως ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο, «στόχος της Επιτροπής, η οποία θα έχει συμβουλευτικό ρόλο προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, είναι η συνεχής διαβούλευση με τους εκπροσώπους του τομέα ώστε να υπάρξει συστηματική παρακολούθηση τόσο της πορείας όσο και της εφαρμογής όλων των πολιτικών για την ανάπτυξη του συγκεκριμένου κλάδου στη χώρα μας. Κατ’ αυτό τον τρόπο θα επιτευχθεί η βελτίωση της ποιότητας των αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, μέσα από τη στήριξη του εισοδήματος των παραγωγών, η επίτευξη προστιθέμενης αξίας για τα γεωργικά προϊόντα και η βελτίωση των δυνατοτήτων διάθεσης αυτών στην αγορά.

Όπως προβλέπει η προαναφερόμενη απόφαση, στο αντικείμενο της Επιτροπής περιλαμβάνονται οι ακόλουθοι στόχοι:

– Η σύνταξη ενός εθνικού τριετούς σχεδίου συνολικής ανάπτυξης των βιολογικών προϊόντων 2010 – 2012. Αυτό θα περιλαμβάνει κυρίως και επί μέρους στόχους σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο καθώς και τα βήματα υλοποίησής τους.
– Η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των επί μέρους στόχων σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο. Επισήμανση προβλημάτων και συγκεκριμένες ενέργειες για την επίλυσή τους.
– Μόνιμη ανταλλαγή απόψεων, συνεχής επανεξέταση και αναθεώρηση των προτεινομένων λύσεων. Πιθανή τροποποίησή τους όποτε αυτό απαιτείται.
– Η συστηματική παρακολούθηση της πορείας όλων των πολιτικών που εφαρμόζονται για την ανάπτυξη του συγκεκριμένου κλάδου.
– Η συνεχής διαβούλευση με τους σχετικούς φορείς σε επίπεδο ολομέλειας, αλλά και επί μέρους μονίμων και εκτάκτων θεματικών επιτροπών.
– Ο εντοπισμός των κενών της υφιστάμενης κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας και η υποβολή συγκεκριμένων προτάσεων προς τα αρμόδια Κοινοτικά και Εθνικά όργανα.
– Παρακολούθηση και βελτίωση της λειτουργίας της Εθνικής Επιτροπής Βιολογικών Προϊόντων.

Η Εθνική Επιτροπή Βιολογικών Προϊόντων συγκροτείται ως ακολούθως:
α) τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ως Πρόεδρο.
β) τον Πρόεδρο του ΔΣ του ΟΠΕΓΕΠ ως τακτικό μέλος και αναπληρωτή Πρόεδρο
γ)τον Δ/ντα Σύμβουλο του ΟΠΕΓΕΠ, ως τακτικό μέλος.
δ) τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Βιολογικής Γεωργίας ως τακτικό μέλος.
ε) τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Χωροταξίας και Προστασίας Περιβάλλοντος ως τακτικό μέλος,
στ) τον Προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ειδικών Παρεμβάσεων ως τακτικό μέλος,
και από έναν (1) εκπρόσωπο των παρακάτω φορέων :
ζ) της ΠΑΣΕΓΕΣ
η) της ΓΕΣΑΣΕ
θ) της ΣΥΔΑΣΕ
ι) της Ένωσης Νέων Αγροτών
κ) των Φορέων Ελέγχου και Πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων.
ΔΗΩ, ΒΙΟΕΛΛΑΣ, ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ, Q WAYS – Διαδρομές Ποιότητας Α.Ε., A CERT – Ευρωπαϊκός Οργανισμός Πιστοποίησης, IRIS – Οργανισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων, Πράσινος Έλεγχος – Green Control, Γεωτεχνικό Εργαστήριο Α.Ε., LACON HELLAS, GM Cert, ΦΙΛΙΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
ια) της Ομοσπονδίας Ενώσεων Βιοκαλλιεργητών Ελλάδος.
ιβ) του Συνδέσμου Καταστημάτων Βιολογικών Προϊόντων.
ιγ) του ΣΕΣΜΕ
ιδ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
ιε) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
ιστ) του ΕΘΙΑΓΕ
ιζ) του ΙΝΚΑ.
ιη) του ΓΕΩΤΕΕ.
ιθ) του Συνδέσμου Ελλήνων Θαλασσοκαλλιεργητών
ικ) του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων.

Οικολόγοι Πράσινοι: Για την βιώσιμη διαχείριση των δασών

ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ*
www.ecogreens.gr
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΔΑΣΗ: ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ ΣΤΑΧΤΗ ΛΟΓΩ ΑΝΥΠΑΡΞΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ;

Με σημαντικές
πυρκαγιές σε ήδη ταλαιπωρημένες δασικές
εκτάσεις άρχισε και το φετινό
καλοκαίρι, επαναφέροντας στη μνήμη μας την
αγωνία και το φόβο που
ζήσαμε τα δύο
περασμένα «καυτά» καλοκαίρια. Οι πυρκαγιές σε
εκτάσεις – φιλέτα, η
αδυναμία του κρατικού μηχανισμού να τις θέσει
εγκαίρως σε έλεγχο, αλλά
και η μη
λήψη προληπτικών μέτρων σε τοπικό επίπεδο – με
ενεργοποίηση και
κατάλληλο
εξοπλισμό των τοπικών κοινωνιών και με
βιώσιμη διαχείριση του δάσους –
που θα
εμπόδιζαν τη γρήγορη εξάπλωσή τους
αποδεικνύουν την εγκληματική
αδιαφορία* για τη δασοπροστασία που
επιδεικνύει η
κυβέρνηση ακόμα και μετά την τραγική εμπειρία
του 2007.
Η παντελής
έλλειψη δασικής
πολιτικής, η συστηματική απαξίωση και
εξαθλίωση της Δασικής Υπηρεσίας
και η
ανύπαρκτη πρόληψη για τις πυρκαγιές είναι
πλέον ασυγχώρητες, τόσο γιατί
καταστρέφουν ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της
ελληνικής γης και βλάπτουν
τη χώρα
περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά, όσο
και γιατί
επαναλαμβάνονται χωρίς
δισταγμό και κάθε χρόνο με χειρότερο τρόπο.
Φέτος
αυξάνονται
κατακόρυφα οι κίνδυνοι για τα δάση λόγω ενός
συνδυασμού παραγόντων:
αύξηση
φυτικής μάζας -καύσιμης ύλης μέγα στα δάση
λόγω των βροχοπτώσεων του
χειμώνα,
απουσία διαχείρισης των δασών, πιθανότητα
υψηλών θερμοκρασιών λόγω
κλιματικής
αλλαγής, πίεση για αλλαγή χρήσης γης,
σκουπίδια και απρόσεκτη ανθρώπινη
παρουσία. Για να αποφευχθεί μια μεγάλη
καταστροφή σαν αυτή του 2007, οι
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ καλούμε την κυβέρνηση και
τον αρμόδιο υπουργό να απαντήσει
με συγκεκριμένα στοιχεία στα
αμείλικτα ερωτήματα που υπάρχουν σε σχέση με
τη δασική πολιτική που
ασκεί η
κυβέρνηση, τα μέτρα για τη δασοπροστασία και
κυρίως για το τι γίνεται
για να
αποφευχθεί μια νέα μεγάλη καταστροφή: Ζητάμε
στοιχεία για τις πιο
πρόσφατες* προσλήψεις
δασικών υπαλλήλων* (δασολόγων, δασοπόνων,
δασοφυλάκων και
δασεργατών), για τα χρήματα που
διατέθηκαν φέτος στην πρόληψη*, τα
έργα που εκτελέστηκαν με αυτά τα χρήματα*, την
επάρκεια
των δασαρχείων σε υλικά και προσωπικό*, το
σχεδιασμό
της δασοπυρόσβεσης και τους
φορείς που εμπλέκονται σε αυτή*, τον απολογισμό
των πυρκαγιών του 2008* και τι έγινε με την
αποκατάσταση των καμένων εκτάσεων*, τι
γίνεται με το δασικό
κτηματολόγιο και τους δασικούς χάρτες*
– πλην των περιοχών
Αττικής και Χαλκιδικής. Η
περιβαλλοντολογική
ευαισθησία αποδεικνύεται μόνο με έργα.
Οι ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ
ΠΡΑΣΙΝΟΙ
θεωρούμε ότι μόνο με μια ισχυρή και συνεκτική
δασική πολιτική μπορεί να
υπάρξει
πραγματική και αποτελεσματική δασοπροστασία.
Οφείλουμε να δουλέψουμε
στην
κατεύθυνση αυτή, ακριβώς επειδή τα δασικά
οικοσυστήματα αποτελούν
πολύτιμους
φυσικούς πόρους με πολλαπλά οφέλη. Έχουμε
ήδη από
πέρυσι ανοίξει δημόσιο διάλογο για τη δασική
πολιτική. Ελπίζουμε στη
διεύρυνσή
του και καλούμε την κυβέρνηση να ανταποκριθεί
και να συμμετέχει.
Καλούμε επίσης τους πολίτες, ιδιαίτερα
όσους ψήφισαν και υποστήριξαν τους
Οικολόγους Πράσινους, να
συμμετάσχουν στις
τοπικές πρωτοβουλίες εθελοντών για την
προστασία των δασών*.
Χρειαζόμαστε το
δάσος. Όμως και το δάσος μας χρειάζεται για να
υπάρχει και αύριο.

Θεματική Ομάδα των Οικολόγων Πράσινων για το Περιβάλλον
Πληροφορίες: Βασιλική Νάκου, υπεύθυνη για θέματα δασικής πολιτικής – 6983903061

ΥΠΑΑΤ:Tα 500 εκ. δεν ήταν καλυμμένες κρατικές ενισχύσεις.

Πρόσθετα στοιχεία για το «πακέτο» των 500 εκατομμυρίων ευρώ ζητεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έως το τέλος Αυγούστου καθώς δεν φαίνεται να πείθεται ότι επρόκειτο για αποζημιώσεις κι όχι κρατικές ενισχύσεις.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του τηλεοπτικού σταθμού «MEGA» από την Αθήνα, η αρμόδια επίτροπος Γεωργίας κα Μαριάν Φίσερ Μπόελ απέστειλε – «σε αυστηρό ύφος» σύμφωνα με τον σταθμό – επιστολή στον Έλληνα υπουργό κ. Σωτ. Χατζηγάκη και του ζητεί μέχρι το τέλος Αυγούστου πρόσθετα στοιχεία που να αποδεικνύουν τις ελληνικές θέσεις, ότι δηλαδή τα 500 εκατ. ευρώ διατέθηκαν για αποζημιώσεις και δεν ήταν καλυμμένες κρατικές ενισχύσεις.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, αν και τα νέα στοιχεία της ελληνικής κυβέρνησης δεν πείσουν τις Βρυξέλλες, τότε η Ελλάδα κινδυνεύει να παραπεμφθεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο όπως επίσης κινδυνεύει και με βαρύ πρόστιμο.

Υπενθυμίζεται ότι ανάλογες δηλώσεις είχε κάνει η κα Μπόελ και προ μηνός περίπου όταν είχε επισκεφθεί τη Σαντορίνη.

Μέτρο 1.3.2. «Συμμετοχή Γεωργών σε Συστήματα για την Ποιότητα Τροφίμων». παράταση μέχρι 22/09/2009

Ως τις 22 Σεπτεμβρίου 2009 παρατείνεται τελικά η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης – φακέλων υποψηφιότητας για το Μέτρο 1.3.2. «Συμμετοχή Γεωργών σε Συστήματα για την Ποιότητα Τροφίμων». Μία ημέρα νωρίτερα εκπνέει η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή.

Σχετική απόφαση υπέγραψε ο ειδικός γραμματέας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων κ. Κωνσταντίνος Θεσσαλός.

Την παράταση είχαν ζητήσει πάρα πολλοί συλλογικοί φορείς του αγροτικού κόσμου για να προετοιμαστούν πληρέστερα καθώς αρχικά, το υπουργείο έδινε προθεσμία μόλις ενός μήνα (22 Ιουλίου -21 Αυγούστου) για την υποβολή των αιτήσεων.

Υπενθυμίζεται ότι για την πρώτη αυτή πρόσκληση του μέτρου οι πιστώσεις ανέρχονται σε 10.000.000 € (Δημόσια Δαπάνη) και κατανέμονται ανά στηριζόμενο σύστημα ποιότητας ως εξής:

– 5.000.000 € για Βιολογική Παραγωγή

– 4.550.000 € για AGRO 2

– 450.000 € για AGRO 3.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 19.999.301 €.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που η πίστωση για ένα στηριζόμενο σύστημα υπερκαλύπτει το σύνολο των επιλέξιμων Αιτήσεων Ενίσχυσης για αυτό το σύστημα, το υπερβάλλον μέρος της πίστωσης μπορεί να μεταφερθεί στις πιστώσεις άλλου συστήματος.

ΕΛΓΑ : προκήρυξη 45 θέσεων

Την Τετάρτη 12 Αυγούστου αρχίζει να «τρέχει» η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στον ΕΛΓΑ σχετικά με την κάλυψη των 45 θέσεων μόνιμου προσωπικού. Η προθεσμία εκπνέει την Δευτέρα 31 Αυγούστου.

Η πρόσληψη θα γίνει με το σύστημα μοριοδότησης και η κατανομή των θέσεων έχει ως εξής: 6 θέσεις Διοικητικών- Οικονομικών ΠΕ, 2 θέσεις Μετεωρολόγων ΠΕ, 1 θέση στατιστικών ΠΕ, 4 θέσεις Κτηνιάτρων ΠΕ, 8 θέσεις Διοικητικών- Λογιστικών ΤΕ, 9 θέσεις Τεχνολόγων Γεωπονίας ΤΕ, 1 θέση Τεχνολόγων Εφαρμογών ΤΕ, 5 θέσεις Διοικητικών Γραμματέων ΔΕ, 5 θέσεις Προσωπικού Η/Υ ΔΕ, 4 θέσεις Επιμελητών ΥΕ.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ θα πρέπει να έχουν γεννηθεί έως και το έτος 1988 και για την κατηγορία ΥΕ έως και το έτος 1989.

Η αίτηση απευθύνεται στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων και υποβάλλεται στο Τμήμα Προσωπικού της Διεύθυνσης Διοικητικού, στη διεύθυνση: Μεσογείων 45, Τ.Θ. 14103, Τ.Κ. 115 10 Αθήνα, τηλ. 210-7490.479 και 210-7490.579, αρμόδιος υπάλληλος κ. Ανδρέας