Διάγραμμα ροής-Γνωστοποίηση-HACCP

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ -HACCP – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Αναλαμβάνουμε την σύνταξη και υπογραφή του Διαγράμματος Ροής και την Γνωστοποίηση της Δραστηριότητας Επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα
Επιθεώρηση για προσαρμογή στις Υγειονομικής Απαιτήσεις και όρους λειτουργίας των Επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών
Την Σύνταξη Μελέτης HACCP
Την εκπαίδευση στην Υγιεινή και Ασφάλεια των τροφίμων (ΕΦΕΤ)
Την Απεντόμωση και Μυοκτονία της Μονάδας

Επικοινωνήστε άμεσα για ραντεβού Τ. 210 3457 184 Τ. 6999 800 766 5
e-mail: ecogrev( ) gmail.com Καλλιθέα -Αθήνα