Διάγραμμα Ροής -Γνωστοποίηση -Υγειονομικές απαιτήσεις HACCP

Για την αδειοδότηση των ΚΥΕ και των Επαγγελματικών Εργαστηρίων τροφίμων είναι απαραίτητο να υποβληθεί Διάγραμμα Ροής υπογεγραμμένο απο Επιστήμονα Τροφίμων και Τεχνική Έκθεση
Μελέτη HACCP που θα συνταχθεί με βάση τις Υγειονομικές απαιτήσεις και τις ανάγκες της Μονάδας απο ειδικό Επιστήμονα Τροφίμων .
Ο Παπακωνσταντίνου Δημήτριος είναι απόφοιτος ΓΠΑ- Επιστήμης Τροφίμων και έχει διαχειρισθεί με επιτυχία την αδειοδότηση/Γνωστοποίηση -Διαγράμματα Ροής και την σύνταξη μελετών HACCP μπορεί να εγγυηθεί την υλοποίηση του επενδυτικού σας έργου.
Επικοινωνία
Τ. 2103457 184
Τ. 699 800 766 5
e-mail: ecogrev@gmail.com