Ζωοτεχνική Μελέτη

Για την αδειοδότηση των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων είναι απαραίτητη η Ζωοτεχνική μελέτη
• Αναλαμβάνουμε την Αδειοδότηση των Κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων

• Αναλαμβάνουμε την Σύνταξη της Ζωοτεχνικής Μελέτης που είναι απαραίτητη για την έκδοση Άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της Σταβλικής Εγκατάστασης

Μια Ζωοτεχνική μελέτη περιλαμβάνει :
• Το είδος και τον αριθμό των Ζώων της εκτροφής
• Τον τύπο σταυλισμού των ζώων
• Τοπογραφικό Διάγραμμα του γηπέδου κατά ΕΓΣΑ 87 με σκαρίφημα της Σταβλικής Μονάδας
• Αρχιτεκτονικά Σχέδια και Διάγραμμα Κάλυψης των κτιριακών
• Γεωπονική Περιγραφή της εκτροφής
• Γεωπονική Περιγραφή της Διαχείρισης των αποβλήτων της εκτροφής
• Έγκριση Δασικής Υπηρεσίας , Αρχαιολογίας , Βεβαίωση απο ΥΔΟΜ περί ύπαρξης ή μη Πολεοδομικών περιορισμών

• Άδεια δόμησης των κτιριακών ή έγκριση τύπου κατασκευής ή βεβαίωση απαλλαγής από οικοδομική άδεια ή νομιμοποίηση αυθαιρέτων κτισμάτων
• Έγγραφα νόμιμης χρήσης του γηπέδου

Επικοινωνήστε άμεσα για την Αδειοδότηση της Κτηνοτροφικής Εγκατάστασης
Τ. 699 800 766 5 e-mail: ecogrev@gmail.com