Γεωτεχνική Μελέτη

Για την αδειοδότηση των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων είναι απαραίτητη η Γεωπονική μελέτη
• Αναλαμβάνουμε την Αδειοδότηση των Κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων από το Α-Ω την διαχείριση των εγγράφων προς υποβολή στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα του ΥΠΑΑΤ.

• Αναλαμβάνουμε την Σύνταξη της Γεωπονικής Μελέτης που είναι απαραίτητη για την έκδοση Άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της Σταυλικής Εγκατάστασης

Μια Γεωπονική μελέτη περιλαμβάνει :
• Το είδος και τον αριθμό των Ζώων της εκτροφής
• Τον τύπο σταυλισμού των ζώων
• Τοπογραφικό Διάγραμμα του γηπέδου κατά ΕΓΣΑ 87 με σκαρίφημα της Σταυλικής Μονάδας
• Αρχιτεκτονικά Σχέδια και Διάγραμμα Κάλυψης των κτιριακών
• Γεωπονική Περιγραφή της εκτροφής
• Γεωπονική Περιγραφή της Διαχείρισης των αποβλήτων της εκτροφής
• Έγκριση Δασικής Υπηρεσίας (Προέγκριση χωροθέτησης )

• Άδεια δόμησης των κτιριακών ή έγκριση τύπου κατασκευής ή βεβαίωση απαλλαγής από οικοδομική άδεια
• Έγγραφα νόμιμης χρήσης του γηπέδου

Επικοινωνήστε άμεσα για την Αδειοδότηση της Κτηνοτροφικής Εγκατάστασης
Τ. 210 34 57 184 Τ. 699 800 766 5 e-mail: ecogrev@gmail.com