Οδηγός του αγρότη

Ο ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ είναι κωδικοποιημένες διαδικασίες ενα e-εγχειρίδιο για την αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας .Παρουσιάζουμε εδώ χρήσιμες διαδικασίες για την αγροτική επιχειρηματικότητα καταγράφοντας τις υπηρεσίες που παρέχουν οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) για την εξυπηρέτηση όσων ενδιαφέρονται να επενδύσουν στον αγροτικό τομέα .
Πηγή των στοιχείων μας είναι η οικεία Περιφέρεια Αττικής , οι λοιπές Περιφέρειες της χώρας, το ΥΠΑΑΤ και η Τράπεζα Πειραιώς( GAIAPEDIA),τα ΚΕΠ και η προσωπική μας εργασία ως μελετητές γεωπόνοι .
Στους στόχους μας είναι η ενδυνάμωση των οικοτεχνικών προϊόντων να ξεπεράσουν τις συντεχνιακές πιέσεις των μεγάλων Μονάδων του κλάδου .

ΑΜΠΕΛΟΣ-ΟΙΝΟΣ-ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΑ-ΛΙΚΕΡ

Αίτηση Εγγραφής στο Αμπελουργικό Μητρώο : 5159_AOK16

«Αίτηση-Δήλωση ένταξης στο πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής των Αμπελουργικών εκτάσεων στην Ελλάδα βάσει του Καν.(ΕΕ) αριθ. 1308/2013»..161104_aok14a

«Αίτηση για την ……………………(1*)στο πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής των Αμπελουργικών εκτάσεων στην Ελλάδα βάσει του Καν.(ΕΕ) αριθ.1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου».

(1*) Η Αίτηση μπορεί να αφορά την καταβολή οικονομικής ενίσχυσης ή την γνωστοποίηση υλοποίησης του μέτρου/ων ή την αποδέσμευση εγγυητικής επιστολής……161104_aok14a

ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΝΑΦΥΤΕΥΣΗΣ……161104_aok15

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ……..161104_aok35

ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΑΙΝΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Η ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ …….161104_aok37

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ [σύμφωνα με το άρθρο 8 του Καν. (ΕΚ) 436/09] ………..5159_AOK33

ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΙΝΩΝ ΚΑΙ ΓΛΕΥΚΩΝ……161104_aok29

ΔΗΛΩΣΗ EΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ / ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΚΕΥΚΟΥΣ /ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ ……..161104_aok30

ΜΕΛΙ

ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΥ για έκδοση μελισσοκομικού βιβλιαρίου…..5159_AOK08

AΙΤΗΣΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ………5159_AOK09

AΙΤΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΠΙΤΟΠΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ….5159_AOK11

AΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Φ.Ι.Χ.ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ…..161104_aok18b

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ …….5159_AOK17

ΑΙΤΗΣΗ Έγκρισης για την αναγραφή της προέλευσης ελαιολάδου και πυρηνελαίου……161104_aok12

ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ Για την εγγραφή στη βάση δεδομένων σύμφωνα με τον ΚΑΝ. (ΕΚ) 1580/2007 για τα Νωπά Οπωροκηπευτικά
……..5159_AOK23

ΑΙΤΗΣΗ
Εγγραφής των παραγωγών, εξαγωγέων, εισαγωγέων, φυτών και φυτικών προϊόντων ή ενώσεων αυτών στο Μητρώο και τη χορήγηση Φυτοϋγειονομικού Διαβατηρίου (άρθρο 13 του ΠΔ 365/2002 σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 92/90/ΕΟΚ και 93/50/ΕΟΚ).

………….5159_AOK24

ΑΙΤΗΣΗ
όπως ορίσετε αρμόδιο Γεωπόνο για τον ποιοτικό έλεγχο και την έκδοση των προβλεπόμενων Πιστοποιητικών Προελέγχου ή Ελέγχου
……..5159_aok26a

ΑΙΤΗΣΗ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ……….όπως ενεργήσετε Ποιοτικό Έλεγχο και να μας χορηγήσετε το αντίστοιχο Πιστοποιητικό, για το φορτίο με τα παρακάτω στοιχεία…………….5159_aok26b

ΚΡΕΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ…όπως μου χορηγήσετε Κτηνιατρικό Υγειονομικό Πιστοποιητικό για την εξαγωγή ζώων ..5159_AOK40

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΙΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΑΤΩΝ (ΣΦΑΓΗ/ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ/ΠΑΧΥΝΣΗ/ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΕ ΘΕΡΙΝΟ ΒΟΣΚΟΤΟΠΙ)
………….5159_AOK41

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΣΦΑΓΗ/ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ/ΠΑΧΥΝΣΗ……5159_AOK42

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΧΟΙΡΟΕΙΔΩΝ ΣΦΑΓΗ/ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ/ΕΚΤΡΟΦΗ……..5159_AOK43

ΔΗΛΩΣΗ-ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΕΝΩΤΙΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ …5159_AOK50

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΕ ΨΥΚΤΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
…….5159_AOK75

ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΤΗ ΖΥΠ ΚΑΝ. (ΕΚ) 1069/2009……….5159_AOK76

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ – ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΖΩΪΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
………5159_AOK77

ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ / ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΖΩΪΚΩΝ ΥΠΟΠΡΟΪΌΝΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 211/2006 ΦΕΚ Α 211………..5159_AOK78

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΕ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟ ΧΩΡΟ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ………….161104_aok74a

ΕΝΤΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΡΕΑΤΟΣ – ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΩΝ…..161104_aok74b

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ για την έγκριση σκοπιμότητας και λειτουργικότητας κατασκευής αγροτικής αποθήκης ….
161104_aok19

ΥΠ.ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ………
161104_aok19a

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΕΓΣΑ 87 ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ …όπως χορηγήσετε τις συντεταγμένες …
ΠΓ7.doc EGSA 87

ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ή ΠΑΡΑΧΩΡΗΤΗΡΙΟΥ ή ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ…….
ΠΓ14

ΓΕΝΙΚΑ

ΑΙΤΗΣΗ για αγροτικό αυτοκίνητο
161104_aok18a

ΑΙΤΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ……5159_AKP100

Βεβαίωση Καταλληλότητας…..5159_AOK27.doc BEB KATALLHLOTHTAS

ΜΗΤΡΩΟ ΑΓΡΟΤΩΝ

Αίτηση ….ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΚΕΠΥΕΛ

Υπεύθυνη Δήλωση ….ότι θα εγγραφω στα Μητρώα του ΟΓΑ και ότι υποχρεούμαι να προσκομίσω εντος (2) ετών την βεβαίωση εγγραφής στο κάδο κύριας ασφάλισης του ΟΓΑ ……ΥΠΔ