Σχέδια Βελτίωσης (Μ 4.1)

Κρίσιμα σημεία που πρέπει να έχουν υπόψη τους οι υποψήφιοι για τα Σχέδια Βελτίωσης

1. Η Αίτηση του ΟΣΔΕ 2017 θα πρέπει να έχει Τυπική Απόδοση πάνω από 8.000 Ε
για να είναι δικαιούχοι για ένταξη στα Σχέδια Βελτίωσης και όσο πιο υψηλή τυπική απόδοση έχει ,θα λάβει και την ανάλογη βαθμολογία μέχρι κάποιο επίπεδο .

Συνιστούμε εδώ να μας επισκεφτείτε στο Γραφείο μας ή να επικοινωνήσετε μαζί μας πριν οριστικοποιήσετε την ΑΙΤΗΣΗ ΟΣΔΕ για να μετρήσουμε με όρους τυπικής απόδοσης την ΑΙΤΗΣΗ σας . Είναι το πιο κρίσιμο σημείο και δεν το έχουν συνειδητοποιήσει αρκετά οι παραγωγοί ,ειδικότερα οι μικροί .

2. Ο Προσανατολισμός της Γεωργ. Εκμετάλλευσης να είναι σε τομείς που προωθεί η οικεία Περιφέρεια .

3. Θα πρέπει από τώρα να σχεδιάσουμε (μαζί ) τις επιλέξιμες δαπάνες για το επενδυτικό σας σχέδιο . Αυτές θα πρέπει να είναι ανάλογες με το εκκαθαριστικό σας .
Δεν μπορεί κάποιος με Εισόδημα πολύ χαμηλό να αιτείται να του εγκριθεί Σχέδιο φορτωμένο με δαπάνες δυσανάλογες . Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την τεκμηρίωση της ιδίας συμμετοχής , την πρόθεση Δανείου από την Τράπεζα , την πιθανή λειτουργία του Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας (Αμήν ! ) και μια σειρά ακόμη στοιχεία που απαιτούν προσοχή ,εμπιστευτικότητα και έμπειρο μελετητή .

Το Γραφείο μας διαθέτει πολυετή πείρα και επιτυχία στη διαχείριση μεγάλων έργων Σχεδίων Βελτίωσης . Προγραμματείστε έγκαιρα ένα ραντεβού μαζί μας .

«ΙΣΙΔΑ »
Τ. 210 3457 184 Τ. 6977 239 066
E-mail: ecogrev@gmail.com
Σκρά & Αριστείδου 235 , 17673 Καλλιθέα -Αθήνα