Ενεργά

4.2 ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ -1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Διαβάστε την ΚΥΑ εδω
Μ.4.2.1 Έναρξη Υποβολής 16/05/2017 Λήξη 18/08/2017
Μ 4.2.2 έναρξη υποβολής 27/07/2017 Λήξη 26/10/2017