Νομική επισήμανση

Ν Ο Μ Ι Κ Η Ε Π Ι Σ Η Μ Α Ν Σ Η

Στο web site (ιστότοπο) αυτό υπάρχουν σε μορφή κειμένου μέρος της ελληνικής νομοθεσίας, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί από τον δημιουργό του ιστοτοπου ώστε να γίνει ευανάγνωστο και χρήσιμο στα άτομα που θα δεκτούν να μεταφέρουν στον ηλεκτρονικό υπολογιστή τους τα αρχεία που περιέχουν την εκάστοτε νομοθεσία.

Επίσης, υπάρχουν προτάσεις , γνώσεις με την έννοια της πληροφορίας και της προσωπικής γνώσης του δημιουργού αυτού του ιστοτοπου.

Ουδεμία ευθύνη φέρει ο δημιουργός αυτού του ιστότοπου για οποιοδήποτε αποτέλεσμα φέρει η ανάγνωση των σελίδων που υπάρχουν καθώς και για τη χρήση κάθε αντικειμένου που υπάρχει σ’ αυτόν εδώ τον ιστότοπο.

Το Γεωπονικό γραφείο Μελετών αυτοδεσμεύεται με την υπογραφή Σύμβασης έργων που του ανατίθενται για την απαιτούμενη επαγγελματική εχεμύθεια σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα και ως προς την συνεπή εκτέλεση των έργων που αναλαμβάνει ,εκτός των περιπτώσεων όπου παραβιάζεται η εθνική και κοινοτική νομοθεσία.