Νέοι Γεωργοί

Προετοιμασία φακέλου Νέων Αγροτών

Στόχος είναι η ενίσχυση των νέων ηλικίας από 18 έως 40 ετών για να ξεκινήσουν δική τους αγροτική δραστηριότητα με ενίσχυση από 17.000- 22.000 €

Η διαδικασία προετοιμασίας του φακέλου από το Γραφείο μας έχει δύο επίπεδα :
1. Προετοιμασία του υποψηφίου – Βαθμολόγηση της τυπικής απόδοσης εκμετάλλευσης του υποψηφίου με βάση την Δήλωση στο ΟΣΔΕ για να ικανοποιεί τα προαπαιτούμενα και να συγκεντρώσει κατά τη βαθμολόγηση ανω των 45 μορίων .
2. Σύνταξη ενός άρτιου Επιχειρηματικού Σχεδίου διάρκειας 4 ετών με Συμβουλευτικές Υπηρεσίες από το γραφείο μας για να ακολουθήσει συγκεκριμένες διαδικασίες. Για να συγκεντρώσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά ξεκινώντας από την βεβαίωση μονίμου κατοικίας από τον οικείο Δήμο .

Ο περισσότερος κόσμος σπάνια καταφέρνει να ακολουθήσει κάθε βήμα σωστά. Αυτό έχει ως συνέπεια όχι μόνο να ταλαιπωρείται αφάνταστα αλλά και τελικά να χάνει τα χρήματα της επιδότησης.

Το γραφείο μας με πολύχρονη πείρα στην υποβολή και έγκριση φακέλων αναλαμβάνει με επάρκεια την Συμβουλευτική υποστήριξη για το Πρόγραμμα « Νέοι Γεωργοί »

Έτσι εξασφαλίζετε ότι όχι μόνο δεν θα ταλαιπωρηθείτε άδικα αλλά και ότι ταυτόχρονα θα αποφεύγετε λάθη που πιθανόν να σας οδηγήσουν να χάσετε την ενίσχυση

Τηλεφωνήστε μας τώρα για να κανονίσουμε μία συνάντηση και να εξετάσουμε μαζί τις δυνατότητες που υπάρχουν για την ενίσχυσή σας από το Υπομέτρο 6.1 « Νέοι Γεωργοί» καθώς και άλλα αντίστοιχα αγροτικά προγράμματα.

Στη συνάντηση αυτή:
• Θα βαθμολογήσουμε την εκμετάλλευση και θα σας ενημερώσουμε εάν συγκεντρώνετε άνω των 45 μορίων ώστε να είστε επιλέξιμοι και να υποβάλλετε Φάκελο υποψηφιότητας.
• Θα ενημερωθείτε αξιόπιστα για κάθε πτυχή της προκήρυξης του Υπομέτρου 6.1 «Νέος γεωργός »,
• Θα λύσετε όλες τις απορίες σχετικά με τα προαπαιτούμενα για την υποβολή και έγκριση του φακέλου σας
• Θα λάβετε συγκεκριμένες οδηγίες για τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσετε

Η Συνάντηση θα είναι επαγγελματική και έχει κόστος:
30 ευρώ + ΦΠΑ και διάρκεια έως δύο ώρες.

Πληροφορίες:
Τηλ.: 210 3457 184 &
Κιν.: 6977 239 066 – 6948744421
e-mail: ecogrev@gmail.com