Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τους βιώσιμους κύκλους άνθρακα

Περισσότερα εδω
Γιατί χρειαζόμαστε ένα πλαίσιο πιστοποίησης για τις απορροφήσεις άνθρακα και ποια είναι τα βασικά στοιχεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη;

Το κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ για την πιστοποίηση των απορροφήσεων άνθρακα θα επέτρεπε τον διαφανή και αξιόπιστο εντοπισμό λύσεων για αποτελεσματική και βιώσιμη απορρόφηση άνθρακα από την ατμόσφαιρα. Ο καθορισμός κοινών προτύπων και κανόνων για υψηλής ποιότητας απορροφήσεις άνθρακα θα συνέβαλε στη βιώσιμη και αποδοτική από άποψη κόστους εφαρμογή λύσεων απορρόφησης στην Ένωση και στην ελαχιστοποίηση του κινδύνου απάτης και σφαλμάτων.

Η πιστοποίηση αυτή αντιμετωπίζει ορισμένες προκλήσεις που πρέπει να εξεταστούν. Οι απορροφήσεις άνθρακα διατρέχουν τον κίνδυνο ανεξέλεγκτης επανεκπομπής («μη μονιμότητας» της απορρόφησης) και αντιμετωπίζουν συγκεκριμένες δυσκολίες όσον αφορά τη μέτρηση, γεγονός που οδηγεί σε αβεβαιότητα σχετικά με τον πραγματικά μακροπρόθεσμο χαρακτήρα των απορροφήσεων. Όσον αφορά την ανθρακοδεσμευτική γεωργία, τα υφιστάμενα πλαίσιο πιστοποίησης προτείνουν ένα ευρύ φάσμα προσεγγίσεων για τον ποσοτικό προσδιορισμό των απορροφήσεων άνθρακα που παράγονται σε σύγκριση με τις συνήθεις πρακτικές διαχείρισης της γης.

Οι μελλοντικοί κανόνες λογιστικής και πιστοποίησης της ΕΕ θα καθορίζουν επιστημονικά αξιόπιστες απαιτήσεις όσον αφορά την ποιότητα των μετρήσεων, τα πρότυπα παρακολούθησης, τα πρωτόκολλα υποβολής εκθέσεων και τα εργαλεία επαλήθευσης. Το πλαίσιο αυτό θα διασφαλίζει διαφάνεια και περιβαλλοντική ακεραιότητα, και θα αποτρέπει τις αρνητικές επιπτώσεις για τη βιοποικιλότητα και τα οικοσυστήματα, ιδίως όσον αφορά τις βιομηχανικές λύσεις έντασης πόρων και ενέργειας. Θα διασφαλίζει επίσης τη συγκρισιμότητα και την αναγνώριση των δράσεων που έχουν ήδη ξεκινήσει επί τόπου.

Η Επιτροπή θα παρουσιάσει νομοθετική πρόταση σχετικά με κανονιστικό πλαίσιο για την πιστοποίηση των απορροφήσεων άνθρακα έως τα τέλη του 2022. Τα ενδιαφερόμενα μέρη θα συμμετάσχουν ενεργά στην εκπόνηση της νομοθετικής πρότασης και της συνοδευτικής εκτίμησης επιπτώσεων. Η Επιτροπή πρόκειται να δρομολογήσει, μεταξύ άλλων, πρόσκληση υποβολής στοιχείων για να ενισχύσει την κατανόηση, εκ μέρους της Επιτροπής, των απορροφήσεων άνθρακα και των βασικών θεμάτων που αφορούν την λογιστική και την πιστοποίησή τους.

Περισσότερες πληροφορίες

Δελτίο Τύπου σχετικά με τους βιώσιμους κύκλους άνθρακα

Ενημερωτικό δελτίο για τους βιώσιμους κύκλους άνθρακα

Ανακοίνωση σχετικά με τους βιώσιμους κύκλους άνθρακα

Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής σχετικά με τους βιώσιμους κύκλους άνθρακα

Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής σχετικά με την ανθρακοδεσμευτική γεωργία

Στρατηγική για την Βιοποικιλότητα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *