Η καλλιέργεια της καρυδιάς με ποικιλίες Καλιφόρνιας

H καλλιέργεια καρυδιάς με ποικιλίες Καλιφόρνιας θεωρείται από τις καλύτερες λύσεις για την αναδιάρθρωση όλων των προβληματικών καλλιεργειών!!

Ακόμη και του βαμβακιού λόγω τόσο της ανθεκτικότητας της στη βερτισιλλίωση στην οποία άλλες καλλιέργειες (π.χ. τομάτα, βαμβάκι) είναι ευαίσθητες όσο και του ότι με τη χρήση νέων μεθόδων καλλιέργειας, όπως η διαμόρφωση των δένδρων σε κεντρικό άξονα, μειώνεται το κόστος του παραγόμενου προϊόντος, βελτιώνεται η ποιότητα και ανταγωνιστικότητα του και αυξάνονται οι στρεμματικές αποδόσεις.

Σε σύγκριση με άλλα είδη που καλλιεργούνται επίσης, για την παραγωγή ξηρών καρπών έχει το πλεονέκτημα της αντοχής στη βερτισιλλίωση σε αντίθεση με τη φιστικιά και την αμυγδαλιά, στο ότι δίνει ικανοποιητική παραγωγή κάθε χρόνο – δίνοντας δείγματα καρπού ακόμη και από το πρώτο έτος της εγκατάστασης του οπωρώνα – σε αντίθεση με τη φιστικιά η οποία παρενιαυτοφορεί και μπορεί να περάσουν ακόμη και 10 χρόνια από τη φύτευση των δενδρυλλίων για να μπει σε πλήρη καρποφορία και τέλος, στο ότι δεν είναι ευαίσθητη, σε αντίθεση με την αμυγδαλιά, στους όψιμους παγετούς. Μειονέκτημα της καλλιέργειας είναι η ευαισθησία στη φυτόφθορα.

Η ποικιλία Chandler είναι η κυριότερη και ευρέως σήμερα, καλλιεργούμενη ποικιλία Καλιφόρνιας στη χώρα μας, με επικονιαστές τις Vina και Franquette. Μπορεί να καλλιεργηθεί ακόμη και σε περιοχές με 800 m υψόμετρο.

Χαρακτηριστικό της ποικιλίας είναι:
✔ η πλαγιοκαρπία (εικόνα 1) και άρα η αυξημένη απόδοση,

✔ η ταχεία είσοδος σε καρποφορία (1ο με 2ο έτος),

✔ η μεγάλη διάρκεια παραγωγικής ζωής των δένδρων η οποία, με τις κατάλληλες καλλιεργητικές φροντίδες, μπορεί να φθάσει ή ακόμη και να ξεπεράσει τα 50 έτη (εικόνα 2) και

✔ ο ανοιχτός χρωματισμός της ψίχας η οποία συνοδεύεται από αυξημένες τιμές πώλησης (12 ευρώ/kg) (εικόνα 3). Η ψίχα δεν μαυρίζει ακόμη και στον κάμπο που μπορεί να σημειώνονται εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες(45 οC)

Ακόμη και σήμερα, η καρυδιά πολλαπλασιάζεται με πλακίτη εμβολιασμό αλλά με τη μέθοδο αυτή εμφανίζεται μεγάλο ποσοστό ασυμφωνίας μεταξύ υποκειμένου – ποικιλίας («black line») και επιτυγχάνεται χαμηλό ποσοστό επιτυχίας στον εμβολιασμό (περίπου 5-10%).

Μια σύγχρονη μέθοδος εμβολιασμού είναι ο επιτραπέζιος εμβολιασμός (με γλωσσίδα) σε συνδυασμό με τη θερμοσυγκόλληση με την οποία επιτυγχάνεται ποσοστό επιτυχίας στον εμβολιασμό πάνω από 90% με όλα τα επακόλουθα, γνωστά πλεονεκτήματα όπως η άριστη ανάπτυξη του εμβολίου, η ταχεία είσοδος σε καρποφορία κλπ (εικόνα 5).

Τα δένδρα φυτεύονται σε αποστάσεις 7×7 m (εικόνα 6) και η διαμόρφωση γίνεται σε κεντρικό άξονα. Η διακλάδωση, αν και χρησιμοποιείται ζωηρό υποκείμενο, ξεκινά από χαμηλό ύψος (60-70 cm).

Σε πυκνή φύτευση, οι προτεινόμενες αποστάσεις είναι 7×3.5 m (παραγωγικός τοίχος καρυδιάς) και ειδική διαμόρφωση σε κεντρικό άξονα (εικόνα 7).

Στην τελευταία περίπτωση, εξασφαλίζεται υπερδιπλάσια παραγωγή ανά στρέμμα λόγω του αυξημένου αριθμού δένδρων ανά στρέμμα αλλά με αυξημένες αρδευτικές και λιπαντικές απαιτήσεις.

Έχει ανάγκη άρδευσης και η ποσότητα είναι όσο περίπου και στην καλλιέργεια του βαμβακιού.

Το έδαφος πρέπει να συγκρατεί την απαραίτητη υγρασία αλλά να στραγγίζει καλά και γρήγορα για την αποφυγή προσβολής από φυτόφθορα, στην οποία είναι ευαίσθητη.

Η συγκομιδή των καρπών μπορεί να γίνει μηχανικά και να χρησιμοποιηθούν οι ίδιοι δονητές που χρησιμοποιούνται και στην αμυγδαλιά αφού η περίοδος συγκομιδής της τοποθετείται χρονικά μετά από αυτή.

Πηγή : Δρ. Αλέξανδρος Παπαχατζής, Αναπληρωτής Καθηγητής Δενδροκομίας ΤΕΙ/Θ Καλιφόρνια καρυδια Πρόσβαση 10/11/2021

Καλλιεργητικός Οδηγός

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *