Απευθείας διάθεση ιδιοπαραγόμενου μελιού μέχρι 1.200 κιλά

εργαστήριο τυποποίησης μελιούΠοιούς αφορά :
Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο διαθέτει επαγγελματικό εργαστήριο (χωρίς εγκεκριμένη μελέτη HACCP) εντός των οποίων διενεργούνται εργασίες πρωτογενούς παραγωγής μελιού, όπως η συλλογή, φυγοκέντρηση και συσκευασία μελιού και με την προϋπόθεση ότι διαθέτει μελισσοκομικό βιβλιάριο σε ισχύ, μπορεί να διαθέτει μέχρι (10) δέκα κιλά ιδιοπαραγόμενου μελιού ανά κυψέλη ετησίως και μέχρι συνολικής ποσότητας χιλίων διακοσίων (1.200) ως εξής :

Α) άμεσα στον τελικό καταναλωτή, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας μέσω των αγορών που βρίσκονται εντός της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία εδρεύουν οι εγκαταστάσεις μελισσοκομίας ή και

Β) Στα τοπικά καταστήματα λιανικής πώλησης που προμηθεύουν άμεσα μέλι στον τελικό καταναλωτή και βρίσκονται εντός της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία εδρεύουν οι εγκαταστάσεις μελλισοκομίας.

Συμπερασματικά :
Μεχρι 1.200 κιλά ανα Μελισσοκομική εκμετάλλευση μπορεί να τα διαθέσει η εκμετάλλευση απευθείας στην τοπική αγορά με προϋποθέσεις που περιγράφονται στο ΦΕΚ 466/Β/2019
Κατεβάστε το ΦΕΕΚ ΦΕΚ 466Β.2019- Απευθείας διαθεση Μελιού

Διαβάστε την Διαδικασία και τα σχετικά έγγραφα προς την Οικεία ΔΑΟΚ εδω…

Αν επιθυμείτε να συνεχίσετε για το επόμενο Βήμα για ίδρυση και λειτουργία Επαγγελματικού Εργαστηρίου σίγουρα θα χρειαστείτε
Μελέτη HACCP και αδειοδότηση του Επαγγελματικού εργαστηρίου
Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας Τ. 6977 239 066 Δημήτρης Παπακωνσταντίνου Γεωπόνος Επιστήμης Τροφίμων ΓΠΑ .

Αφήστε μια απάντηση