Παραδοσιακά τυριά από νωπό γάλα (απαστερίωτο )

Παραδοσιακά τυριά από νωπό γάλα (απαστερίωτο )
Του Δημ Παπακωνσταντίνου Γεωπόνου Επιστ. Τροφίμων ΓΠΑ –Μελετητής
www.askjim.gr e-mail: ecogrev@gmail.com T. 6977 239 066

.

Το Θεσμικό πλαίσιο υπάρχει
Καν.(ΕΚ) 852/2004
Άρθρο 13 .παρ. 2: « …Παρεκκλίσεις από τα παραρτήματα Ι και ΙΙ είναι δυνατόν να χορηγούνται, ιδίως για να διευκολυνθεί η εφαρμογή του άρθρου 5 για τις μικρές επιχειρήσεις, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 14 παράγραφος 2, λαμβάνοντας υπόψη τους σχετικούς παράγοντες κινδύνου, υπό την προϋπόθεση ότι οι παρεκκλίσεις αυτές δεν επηρεάζουν την επίτευξη των στόχων του παρόντος κανονισμού.»

Στην Ελλάδα ενσωματώσαμε το 2014 την ανωτέρω ευνοϊκή ρύθμιση του Καν.(ΕΚ ) 852/04 ως θεσμικό πλαίσιο με την ΚΥΑ 3724 /2014 για την παραγωγή παραδοσιακών τυριών με νωπό γάλα αλλά με ωρίμανση τουλάχιστον 2 μηνών

…‘ώστε να επικρατήσουν οι ωφέλιμοι μικροοργανισμοί και να υγειονοποιήσουν το προίόν με ζύμωση αλλά αφου προηγουμένως εγκριθεί η μελέτη HACCP που θα συντάξει έμπειρος μελετητής Επιστήμονας τροφίμων και αφού γνωμοδοτήσει η οικεία κτηνιατρική αρχή
 ΚΥΑ 3724/162303 (ΦΕΚ 3438/Β/ 2014)

Άρθρο 5. Παρ.2
« με απόφαση της αρμόδιας Κτηνιατρικής Αρχής επιτρέπεται η χρήση νωπού γάλακτος που δεν πληροί τις προδιαγραφές ως προς την περιεκτικότητα σε σωματικά κύτταρα (γάλα αγελάδων ) και σε μικρόβια (γάλα αγελάδων και αιγοπροβάτων ) για την παραγωγή τυριών ωρίμανσης τουλάχιστον 2 μηνών και γαλακτοκομικών προϊόντων που παράγονται σε συνδυασμό με την Παρασκευή τυριών (π.χ τυριά τυρογάλακτος )
Αρθρο 6. Παρ.2 : Η ιδιοπαραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων στην κτηνοτροφική εκμετάλλευση πραγματοποιείται με την χρήση γάλακτος που προέρχεται αποκλειστικά από αυτήν .
Παρ.3 Η χρησιμοποιούμενη ποσότητα γάλακτος δεν δύναται να ξεπερνά τα 300 κιλά ημερησίως ή μετα από άδεια της κτηνιατρικής αρχής με ανώτα το όριο τα 500 κιλά ημερησίως .
Παρ.5 Το προς μεταποίηση γάλα πρέπει υποχρεωτικά να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του κεφ.Ι του τμήματος ΙΧ του παρ.ΙΙΙ του καν.(ΕΚ) 853/2004 και με το οδηγό HACCP του ΕΦΕΤ για Μικρές γαλακτοκομικές επιχειρήσεις

Στην Ε.Ε όλα τα κράτη μέλη παράγουν παραδοσιακά τυριά από νωπό γάλα σε τιμές πανάκριβες ..στην Ελλάδα ανασταλτικό στοιχείο αποτελεί η υγιεινή των Σταβλικών μονάδων και η μικροβιακή ποιότητα του γάλακτος μας κάνει ακόμη επιφυλακτικούς ,
Για τούτο απαιτείται να γνωμοδοτήσει η κτηνιατρική αρχή για το επίπεδο υγιεινής της Μονάδας .

Διαβάστε το άρθρο εδώ: Παραδοσιακά τυριά από νωπό γάλα

Αφήστε μια απάντηση