Τα νέα σημεία στο ν/σ για την αδειοδότηση στάβλων

Οι μισοί από τους κτηνοτρόφους μας δεν μπορούν να ενταχθούν σε επιδοτούμενα Προγράμματα του Π.Α.Α γιατί δεν διαθέτουν άδεια στάβλου

Δεν θα μπορούν να εισπράξουν ενισχύσεις γιατί δεν συμφωνεί ή άδεια στάβλου με την δυναμικότητα της μονάδας
Είναι θύματα εκβιασμού για μετεγκατάσταση και εκκρεμούν κυρώσεις γιατί οι πιέσεις των γειτόνων γίνονται όλο και πιο έντονες .
Μέσα σ αυτό το πλαίσιο ήρθε από το ΥΠΑΑΤ σε διαβούλευση μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου 2018 το Νομοσχέδιο για την απλοποίηση των Αδειοδοτήσεων των σταβλικών μονάδων
Αποκωδικοποίηση των νέων σημείων .
1. Επιταχύνει τις διαδικασίες αδειοδότησης με την Υπηρεσία μιας Στάσης
στην οικεία ΔΑΟΚ και με e-υποβολή εγγράφων στην Ηλεκτρονική πλατφόρμα

2. Οι κατηγορίες στάβλων γίνονται πιο σαφείς χωρίς τις αυθαίρετες ερμηνείες των ΔΑΟΚ για την κατηγορία Προχειρα καταλύματα .
Οι μικροί πτηνοτρόφοι (< 300 κοτόπουλα πάχυνσης ή < 200 ωοτοκίας ) όταν ήθελαν να ενταχθούν σε αδειοδότηση πρόχειρου καταλύματος συναντούσαν τοίχο στις ΔΑΟΚ ,που επιμένανε ότι η κατηγορία Πρόχειρα αφορά μόνο ποιμνιοστάσια ! Καταθέταμε ενστάσεις για την Επιτροπή Σταβλισμού και αν ήμασταν τυχεροί κερδίζαμε την αδειοδότηση για Πρόχειρα στη Πτηνοτροφία . Τώρα όλα αυτά ξεκαθαρίζουν και η Επιτροπή Σταβλισμού φεύγει 3. Απλοποιείται η κατάταξη των στάβλων με βάση την κατασκευή τους σε δυο κατηγορίες :
Α. Στάβλοι που απαιτείται οικοδομική άδεια : Αφορά τις μεγάλες μονάδες
Β. Στάβλοι που δεν απαιτείται : Αφορά μικρές Πρόχειρες κατασκευές ,Παραδοσιακές ή ελαφρού τύπου ή κατασκευές εγκεκριμένου τύπου

4. Ισχύει και στη κτηνοτροφία ότι ισχύει και στις ΜΜΕ : Πρώτα αδειοδότηση με δέσμευση του γεωπόνου μελετητή ότι τηρήθηκαν οι εθνικές προδιαγραφές για την ευζωϊα και μετά ο έλεγχος εκ των υστέρων με κυρώσεις σε παρατυπίες .

5. Θεσμοθετείται η ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ με κάποιες προϋποθέσεις για υφιστάμενες Μονάδες μέχρι τις 31-12-2017 με δεσμεύσεις να μην μεγαλώσουν άλλο και να είναι κάτω από την κατηγορία Β και να καταβάλουν ένα τέλος ανά ζώο .

6. Οι αποστάσεις από χώρους που χρήζουν προστασία αναπροσαρμόζονται με πιο σαφή τρόπο προς όφελος των κτηνοτρόφων .

Επικοινωνήστε μαζί μας για την αδειοδότηση του στάβλου για την Γεωπονική μελέτη και για την υποβολή στη πλατφόρμα
Τ. 21 3457 184 Τ. 6977 239 066 e-mail: ecogrev@gmail.com

Αφήστε μια απάντηση