Υπομέτρο 6.3 «Ενίσχυση Μικρών Εκμεταλλεύσεων «

ΥΠΟΜΕΤΡΟ 6.3 «Ενίσχυση Μικρών αγροτικών Εκμεταλλεύσεων »
Ενισχύει με 14.000 σε δύο δόσεις χωρίς επιλεξιμότητα των δαπανών .
Στήριξη Επιχειρηματικών Σχεδίων διάρκειας έως 4 έτη για την ανάπτυξη Μικρών Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων ,εκείνων που βρίσκονται σε οριακό σημείο από άποψη δυναμικότητας και οικονομικής επιβίωσης . Ενισχύονται 100% μέχρι του ποσού των 14.000 € δαπάνες οικονομικής βιωσιμότητας , περιβαλλοντικές και διαρθρωτικές
Οι Δικαιούχοι πρέπει να συγκεντρώσουν 50/100 Μόρια στο Ερωτηματολόγιο όπως οι Νέοι Γεωργοί
Προτεραιότητα θα δοθεί :
Σε αγρότες κατά κύριο επάγγελμα μέχρι 35 ετών .
Σε όσους διαθέτουν ιδιόκτητη Γη με έδρα τις Ορεινές/νησιωτικές περιοχές ή σε περιοχές μέχρι 1.500 κατοίκους
Σε Τομείς αιγοπροβατοτροφίας ,Δενδροκομίας ,Ζωοτροφών
Μόρια ανάλογα με τα Περιφερειακά Κριτήρια όπως στο Μ 6.1 Νέοι Γεωργοί
Κριτήρια Μοριοδότησης
(ενδέχεται να αλλάξουν στην οριστική έγκριση μετά τη Δημόσια Διαβούλευση )

Ηλικιακό Κριτήριο : Μέχρι 35 ετών  4 μόρια Η Ηλικία μέχρι 56 ετών  λίγα μόρια
Συμμετοχή σε Ομάδες Παραγωγών  2 μόρια
Εισοδηματικά κριτήρια (μπορεί να αλλάξουν )
 Ατομικό ετήσιο έως 3.000 (από κάθε πηγή ) και Οικογενειακό ετήσιο μέχρι 20.000 (από κάθε πηγή )  10 μόρια
Χαρακτηριστικά τόπου μόνιμης κατοικίας
Νησιά μέχρι 3000 κατοίκους , νησιά που ανήκουν σε μη νησιωτικές περιφέρειες , ορεινές περιοχές –
Δημοτικές /Τοπικές Κοινότητες μέχρι 1.500 κατοίκους  8 μόρια
Χαρακτηριστικά Εκμετάλλευσης
Ποσοστό με βάση την τυπική απόδοση που προέρχεται από ιδιόκτητη γεωργική γη και ζωικό κεφάλαιο
Α. ≥ 25%  3 μόρια
Β. 100%  12 μόρια
Τυπική απόδοση
Α. Από 5.000- 6.500  6 μόρια
Β. Από 6.501- 7.999  12 μόρια
Αύξηση παραγωγικότητας
Το Επιχειρηματικό Σχέδιο συμβάλει στην αύξηση της δυναμικότητας κατά 20% με βάση την υφιστάμενη εκφρασμένη σε όρους τυπικής απόδοσης

Το Μ 6.3 αναμένεται να προκηρυχθεί σε 2-3 μήνες .
Επικοινωνήστε με το Γραφείο μας Έγκαιρα για προγραμματισμό και την συγκέντρωση εγγράφων
Αφού μας στείλετε ηλεκτρονικά το ΟΣΔΕ 2018
Τ. 6977 239 066 eco()gmail.com www.askjim.gr

Αφήστε μια απάντηση