Ξεκίνησε η 2η Πρόσκληση Νέων Γεωργών για Αττική .

Πολυλειτουργικό αγρόκτημα

Ξεκινάει σήμερα 15/03/2018 η 2η πρόσκληση του προγράμματος νέων γεωργών (Μέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020).
Η 2η πρόσκληση εφαρμόζεται στις Περιφέρειες στις οποίες μετά την 1η Πρόσκληση προέκυψε υπόλοιπο δημόσιας δαπάνης δηλαδή στις Περιφέρειες Αττικής, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδος.
Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης πραγματοποιείται ηλεκτρονικά από 15-3-2018 έως και 16-4-2018 μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) που λειτουργεί στον ιστότοπο http://www.ependyseis.gr. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή που αναρτώνται στο ΠΣΚΕ πρέπει να έχουν ημερομηνία έκδοσης μέχρι και τις 16-4-2018.

Προβλέπεται δημόσια δαπάνη συνολικού ύψους 26.667.500 € η οποία προέρχεται από το αδιάθετο ποσό κάθε Περιφέρειας από την πρώτη πρόσκληση του μέτρου.
Συνεπώς, ο προϋπολογισμός της νέας πρόσκλησης ανά Περιφέρεια έχει ως εξής:

Α/Α Περιφέρεια Προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης σε €
1 Στερεάς Ελλάδος 4.494.000
2 Ηπείρου 8.196.000
3 Ιονίων Νήσων 4.867.500
4 Αττικής 4.425.000
5 Νοτίου Αιγαίου 4.685.000

ΣΥΝΟΛΟ 26.667.500

Αναλυτικότερα στοιχεία για τους όρους, προϋποθέσεις και υποχρεώσεις που διέπουν το μέτρο υπάρχουν στην πρόσκληση του μέτρου η οποία έχει αναρτηθεί στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις, www.minagric.gr και www.agrotikianaptixi.gr

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε εδώ το ΦΕΚ
FEK_2h_Prosklisi_NG

την Πρόσκληση.2h_Prosklisi_NG

Επικοινωνήστε με το Γραφείο μας για ραντεβού Τ. 2103 457 184 και Τ. 6977 239 066
ecogrev @ gmail.com

Αφήστε μια απάντηση