Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο αγροτών

Η λήψη της ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών είναι το πρώτο έγγραφο που οφείλει να λάβει ο υποψήφιος ένταξης σε Επιδοτούμενα Μέτρα του ΠΑΑ 14-20 .
Η Διαδικασία είναι η εξής:

Α. Ξεκινάμε απο τον ΟΠΕΚΕΠΕ για να λάβουμε : Η 1) Βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Α.Α.Ε του ΟΠΕΚΕΠΕ (http://e-services.minagric.gr/) Αν έχει κωδικούς ΟΠΕΚΕΠΕ το έγγραφο αυτό το εκτυπώνει μόνος του ο αγρότης .Διαφορετικά πρέπει να πάει στα Γραφεία του οικείου ΟΠΕΚΕΠΕ να το λάβει .
Πρέπει να έχουμε μαζί μας κατά περίπτωση :

2) Φορολογική Δήλωση Ε1 &Ε3 & Εκκαθαριστικό
3) Βεβαίωση Ασφαλιστικής ενημερότητας ΟΓΑ στην οποία αναγράφεται το επάγγελμα σε ισχύ ή βεβαίωση ασφάλισης
4) Αστυνομική ταυτότητα
5) Μισθωτήριο Συμβόλαιο ή Ε9
6) ΟΣΔΕ (Αίτηση Δήλωση Ενιαίας Ενίσχυσης )
7) Άδεια Παραγωγού Λαϊκών Αγορών |
8) Μελισσοκομικό Βιβλιάριο
9) Μητρώο Κτηνοτροφικής Εκμ/σης –Άδεια Λειτουργίας

Β. Εν συνεχεία πάμε στο Οικείο ΚΕΠΠΥΕΛ .Δείτε εδώ τον ΠΊΝΑΚΑ keppyel.
Συμπληρώνουμε το έντυπο της ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΚΕΠΥΕΛ και της ΥΠΔ

Η ΒΕΒΑΙΩΣΗ που χορηγείται απο το ΚΕΠΠΥΕΛ είναι δύο ειδών :
α) ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΓΓΡΑΦΗΣ ως νεοεισερχόμενος αγρότης .Όταν δεν υπάρχει ΟΓΑ
β) ΒΕΒΑΙΩΣΗ Εγγραφής ως Επαγγελματίας γεωργός όταν υπάρχει ΟΓΑ

Αφήστε μια απάντηση