Σχέδιο βελτίωσης μελισσοκομίας

Επιλέξιμες δαπάνες Μελισσοκομικού εξοπλισμού – Σχέδια Βελτίωσης Μ.4.1.1
1. Ατμοκαθαριστής
2. Αγωγιμόμετρο
3. Βάσεις μελισσιών
4. Αεροσυμπιεστής
5. Βυτίο /Δεξαμενή
6. Αισθητήρας Στάθμης Δεξαμενής

7. Γάντια μελισσοκομίας
8. Αναδευτήρας μελιού
9. Γυρεοπαγίδα
10. Αντλία μελιού /βασιλικού πολτού
………………………………
……………………………….


Διαβάστε εδω : τις επιλέξιμες δαπάνες του M.4.1.1 για Μελισσοκομικό Εξοπλισμό
(ανοίγει με κωδ. 658 )

Κρίσιμο σημείο αποτελεί η κατάταξη των δαπανών σε επιλέξιμες
με βάση την προσφορά των προμηθευτών .
Οι πολλοί προμηθευτές εκδίδουν προσφορές με πολλά λάθη,οπότε χάνεται πολύτιμος χρόνος και γίνονται λάθη .
καθώς πρέπει ο μελετητής να τις εντάξει στην εφαρμογή του ΥΠΑΑΤ/ΕΥΕ
σε Κατηγορία επιλέξιμης Δαπάνης και σε Υποκατηγορία επιλέξιμης Δαπάνης

Διαβάστε εδώ ένα Σχέδιο – Προτιμολόγιο Δαπάνης

Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας για ένα επαγγελματικό ραντεβού στη Καλλιθέα Αττικής –
Αριστείδου 235 (απο Σκρά )
Τ.6977 239 066 ή στο 210 34 57 184
e-mail: ecogrev @ gmail.com
www.askjim.gr
Παπακωνσταντίνου Δημήτριος γεωπόνος μελετητής

Για τον έλεγχο επιλεξιμότητας της εκμετάλλευσης
Για τον υπολογισμό της βαθμολογίας
Για τον έλεγχο επιλεξιμότητας των δαπανών
Για την τεκμηρίωση του εύλογου κόστους

Για την ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ -Σχέδιο βελτίωσης στο Μ.4.1.1 και Μ.4.1.1.3

Αφήστε μια απάντηση