Η Ποιότητα ως μέγεθος πρέπει να εμπεριέχει την ασφάλεια


2.1 ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Απόσπασμα σημειώσεων (παλαιότερου) Σεμιναρίου μας για την Ποιότητα και ασφάλεια στα αγροδιατροφικά προϊόντα .
Ο Γκουρού της Ποιότητας E.W Deming το 1980 έγραφε : «Στο τέλος του αιώνα θα υπάρχουν δύο είδη επιχειρήσεων .Αυτές που εφαρμόζουν Συστήματα Ολικής Ποιότητας και εκείνες που δεν θα υπάρχουν πλέον στον επιχειρηματικό χώρο ». Ο αφορισμός αυτός ίσως ακούγεται υπερβολικός .

Το γεγονός όμως ότι ζούμε σε ένα έντονα ανταγωνιστικό και παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον χωρίς το δίχτυ προστασίας της κοινής Αγροτικής Πολιτικής που είχαμε γνωρίσει χρόνια τώρα μας κάνει να πιστεύουμε πως η επιβίωση και η αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων επηρεάζεται σημαντικά από την υιοθέτηση προγραμμάτων ποιότητας .

Η έννοια της ποιότητας στον γεωργικό τομέα δεν είναι καινούργια .
Η ποιότητα υπάρχει από την εμφάνιση του ανθρώπινου είδους και συνδέθηκε τόσο με τις εντυπωσιακές κατασκευές στην αρχαία Αίγυπτο των Φαραώ , την αρχαία Ελλάδα της Χρυσής Εποχής του Περικλέους, όσο και με τη διάδοση της φιλοσοφικής σκέψης από την Αρχαιότητα μέχρι σήμερα .
Υποστηρίζεται ότι τα θεμέλια της ποιότητας και οι βασικές αρχές της τέθηκαν από τους φιλοσόφους της Αρχαίας Αθήνας Αριστοτέλη και Σωκράτη και της Κίνας Sun-Tsu (Brocka &Brocka 1992)

Στις ημέρες μας η έννοια της ποιότητας έχει εξελιχθεί και μεταλλαχθεί σε μια καινούρια φιλοσοφία η οποία καλύπτει ολόκληρη την επιχείρηση (Deming 1988 and Crosby 1998) έχει στρατηγικό περιεχόμενο και προοπτική (Okland 1986) και έχει ως απώτερο στόχο την ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη (Juran 1988)

Οι επιχειρήσεις που παρακολουθούν από κοντά τις εντυπωσιακές αλλαγές στο περιβάλλον τους δείχνουν πραγματικά αποφασισμένες να προσφέρουν προιόντα που η ποιότητά τους να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του καταναλωτή-πελάτη

Όμως η ποιότητα δεν καθορίζεται μόνον από τον πελάτη . Η τουλάχιστον δεν επικρατούσε πάντα αυτή η αντίληψη .
Τέσσερις διαφορετικές θεωρητικές προσεγγίσεις στην έννοια και στη σημασία της ποιότητας αναπτύχθηκαν και δείχνουν τους προσανατολισμούς που επικράτησαν κατά καιρούς στη διοίκηση και στη δράση των επιχειρήσεων .
( Πετρίδου Ευγενία 2000 )
Η φιλοσοφική προσέγγιση θεωρεί την ποιότητα ως μια έννοια η οποία είναι συνώνυμη των αρχαίων ελληνικών αρετών «αρετή και τελειότητα »
Έτσι η προσπάθεια πολλών επιχειρήσεων να προσεγγίσουν την ποιότητα με τη φιλοσοφική της διάσταση τους οδήγησε σε ενέργειες που αποσκοπούσαν στην τελειότητα ,στην ανεύρεση της ουσίας της ποιότητας ,που όμως πρακτικά είχαν αδυναμίες να αξιολογήσουν την αποτελεσματικότητά τους .

Η οικονομική προσέγγιση θεωρεί ότι οι νόμοι της αγοράς καθορίζουν την ποιότητα των προιόντων προς πώληση .έτσι συνδέεται η ποιότητα ενός προιόντος με την αξία και την τιμή του . Σύμφωνα με τα παραδοσιακά οικονομικά μοντέλα για τις προτιμήσεις των καταναλωτών αποφασιστικός παράγοντας είναι η τιμή του προιόντος ή οποία όσο μειώνεται τόσο απομακρύνεται από τα πρότυπα ποιότητας . Η υπερβολική αποδοχή αυτής από τις Αμερικανικές επιχειρήσεις της οικονομικής αυτής προσέγγισης της ποιότητας τις οδήγησε στην απόκτηση κακής φήμης των προιόντων τους σε σχέση με τις αντίστοιχες Ιαπωνικές ,ιδιαίτερα μετά τον Β παγκόσμιο πόλεμο .

Η τεχνοκρατική προσέγγιση θεωρεί την ποιότητα όχι ως την «ωραιότητα» και την «λαμπερότητα» αλλά ως την αυστηρή και συστηματική τήρηση των προδιαγραφών στη παραγωγική διαδικασία .Εκπρόσωποι αυτής της θεώρησης όπως ο Juran και o Grosby χρησιμοποίησαν τον στατιστικό ποιοτικό έλεγχο για την διασφάλιση της ποιότητας στα πλαίσια αυτής της προσέγγισης

Οι ολοένα αυξανόμενες ανταγωνιστικές τάσεις ,η παγκοσμιοποίηση των αγορών ,η εμφάνιση στην παροχή υπηρεσιών ,οι προσπάθειες των επιχειρήσεων να διατηρούν περισσότερο αφοσιωμένους πελάτες συνέβαλαν στην εμφάνιση μιας καινούριας προσέγγισης για την ποιότητα η οποία διαφέρει σημαντικά από τις προγενέστερες .Είναι η προσέγγιση της ποιότητας που είναι προσανατολισμένη στην αγορά ,στο μάρκετινγκ.

Σύμφωνα λοιπόν με την μάρκετινγκ θεώρηση ,η ποιότητα καθορίζεται από τον πελάτη και μπορεί να μετρηθεί μόνο με βάση την τήρηση προδιαγραφών στην παραγωγή .
Σήμερα το σημαντικότερο κριτήριο για την ποιότητα ενός προιόντος ή μιας υπηρεσίας είναι η πλήρης και κατά το δυνατόν ικανοποίηση του πελάτη . Ότι ικανοποιεί πλήρως τον πελάτη μέσα σε ορισμένα χρονικά όρια κόστους παραγωγής είναι ποιοτικό .

Θεωρητικοί της ποιότητας που χάραξαν δρόμους και επηρέασαν την σκέψη στη Διοίκηση της ποιότητας είναι οι Grosby, Juran ,Ishikawa, Feigenbaum, Deming. Οι Juran και Deming θεωρούνται οι πρωτεργάτες του Ιαπωνικού θαύματος και οι αρχιτέκτονες της «επανάστασης –αναγέννησης » της ποιότητας στη χώρα αυτή .
Ο Philip Crosby είναι ευρύτερα γνωστός από τη φιλοσοφία του για τα « μηδέν λάθη» .Κατά την άποψή του ,το μόνο στάνταρ απόδοσης για κάθε επιχείρηση που επιδιώκει την ποιότητα ,είναι να μην υπάρχει κανένα ελαττωματικό προιόν .

Ο Ishikawa θεωρείται ο πατέρας των Κύκλων Ποιότητας και είναι από τους πρώτους που χρησιμοποίησε τον όρο Ποιοτικός Έλεγχος σε ολόκληρη την επιχείρηση .Θεωρεί τον Ποιοτικό Έλεγχο σαν μια επανάσταση στη διοικητική σκέψη και προτείνει μια συγκεκριμένη διαδικασία για την διασφάλιση της ποιότητας .

Ο Deming είναι ο άνθρωπος ο οποίος συνέδεσε το όνομά του με τη βιομηχανική και ποιοτική αναγέννηση της Ιαπωνίας . Ορίζει την ποιότητα ως τον αναμενόμενο βαθμό ομοιομορφίας και αξιοπιστίας με το χαμηλότερο κόστος ,προσαρμοσμένο στις ανάγκες της αγοράς .

2.2 Η ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ
Οι καταναλωτικές –περιβαλλοντικές οργανώσεις δηλώνουν « Η ποιότητα για μας ως μέγεθος πρέπει να εμπεριέχει τον όρο ασφάλεια . Επ αυτού δεχόμαστε διαβαθμίσεις στην ποιότητα ,στην ασφάλεια όμως δεν δεχόμαστε καμία διαβάθμιση . Θεωρούμε ένα προιόν ή θα είναι ασφαλές ή όχι . »

Σήμερα ακούγεται ουτοπικό να αναζητάμε 100% ασφαλή προιόντα . Συνηθίζεται να χρησιμοποιείται πλέον ο όρος «Κοινωνικά αποδεκτά επίπεδα ασφάλειας » Το ζήτημα τίθεται ποιος θα αποφασίσει, σε ένα καθεστώς αβεβαιότητας του επιστημονικού λόγου, σε ποια επίπεδα κινδύνου αποδεχόμαστε να εκτεθούμε ως κοινωνία σε διατροφικούς κινδύνους που μας απειλούν (Γενετικά Τροποποιημένα Τρόφιμα ,Διοξίνες, BSA (Τρελές αγελάδες κλπ)
Σαφώς και δεν μπορεί να αποφασίσει για ένα τόσο πολυσύνθετο θέμα κανείς μόνος του αλλά όλοι μαζί ,δηλαδή Επιστήμονες-Βιομηχανία και Κοινωνία πολιτών.
Όλοι έχουν λόγο για να αποφασίσουν σε ποια αποδεκτά επίπεδα κινδύνου είμαστε διατεθειμένοι να εκτεθούμε ως κοινωνία και ως καταναλωτές- χρήστες .

Ακούγονται συχνά οι όροι έλεγχος ποιότητας ,διασφάλιση ποιότητας ,ολική ποιότητα ISO για να δηλώσουν τις προσπάθειες που γίνονται από επιχειρήσεις να προστατεύσουν την ποιότητα των παρεχόμένων υλικών προιόντων η υπηρεσιών τους. Οι όροι αυτοί δεν είναι ταυτόσημοι παρά αναφέρονται στα στάδια της εξελικτικής πορείας της ποιότητας.

Στο πρώτο στάδιο των προσπαθειών των επιχειρήσεων για να βελτιώσουν την ποιότητα χρησιμοποίησαν την επιθεώρηση (inspection) και τον ποιοτικό έλεγχο (quality control) για να μετρήσουν ,εξετάσουν ένα η περισσότερα χαρακτηριστικά ενός προιόντος ώστε να διαπιστώσουν ή να προλάβουν την παραγωγή ελαττωματικών .

Ο Ποιοτικός έλεγχος ειδικότερα ,συνδέθηκε με την ανάπτυξη της Αμερικάνικης Βιομηχανικής ανάπτυξης μετα το τέλος του Β΄ΠΠ.
Ο Ποιοτικός έλεγχος αφορά το σύνολο των λειτουργικών τεχνικών διαδικασιών που επιβεβαιώνουν την ποιότητα ενός προιόντος ή υπηρεσίας βάσει συγκεκριμένων προδιαγραφών . Στα μέσα της δεκαετίας του 1950 κάνει την εμφάνιση του ο όρος ΟΛΙΚΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ από τον Feigenbaum σύμφωνα με τον οποίο η ποιότητα είναι ευθύνη όλων και όχι μόνο του τμήματος ποιοτικού ελέγχου . Την ίδια περίοδο οι Deming και Juran αρχίζουν να διδάσκουν τις αρχές του ποιοτικού ελέγχου στην Ιαπωνία.

Στο δεύτερο στάδιο στην εξελικτική πορεία της βελτίωσης της ποιότητας είναι η Διασφάλιση της Ποιότητας . Δηλαδή το σύνολο των προγραμματισμένων ή συστηματικών ενεργειών και διαδικασιών που είναι απαραίτητες για να εξασφαλίσουν ότι ένα προιόν ή υπηρεσία θα πληροί ορισμένες προδιαγραφές .
Η διασφάλιση της ποιότητας είναι κατεξοχήν ένα σύστημα πρόληψης, το οποίο δίνει έμφαση στον σχεδιασμό του προιόντος και στην διαδικασία παραγωγής . Η φιλοσοφία της διασφάλισης ποιότητας είναι ότι η «παρέμβαση στην ποιότητα » πρέπει να γίνεται στα αρχικά στάδια σχεδίασης του προιόντος και απαιτεί την αποτελεσματική τήρηση συγκεκριμένων προδιαγραφών .

Για να βοηθηθούν οι επιχειρήσεις που αποφασίζουν να διασφαλίζουν την ποιότητα της παραγωγικής τους διαδικασίας, αλλά και να υπάρξει διεθνώς μια κοινή γλώσσα πάνω στο θέμα αυτό δημιουργήθηκαν από τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (International Standards Organization – I.S.O ) ειδικές σειρές προτύπων σύμφωνα με τις απαιτήσεις των οποίων γίνεται έλεγχος και η πιστοποίηση των επιχειρήσεων από τους Εθνικούς Φορείς ή άλλους Φορείς .

Ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO) είναι ένας εξειδικευμένος οργανισμός για την δημιουργία προτύπων ,αποτελείται από τους Εθνικούς Φορείς Τυποποίησης 91 χωρών και έχει 180 τεχνικές επιτροπές που η κάθε μία είναι υπεύθυνη για τους πολλούς τομείς εξειδίκευσης . Τα αποτελέσματα των εργασιών του Διεθνούς αυτού Οργανισμού Τυποποίησης ISO δημοσιεύονται σαν Διεθνή Πρότυπα . Ένα από τα πλέον αναγνωρισμένα πρότυπα που χρησιμοποιούνται σαν οδηγός στην πορεία μιας επιχείρησης για την διασφάλιση της ποιότητας είναι το ISO 9001 series που βασικός σκοπός του είναι να διασφαλίσει τους αγοραστές ότι το προιόν τηρεί τις προδιαγραφές και άρα ικανοποιεί τις ανάγκες του πελάτη .

Το τελικό στάδιο στην εξελικτική πορεία της βελτίωσης της ποιότητας είναι η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (Total Quality Management) Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας είναι μια διοικητική φιλοσοφία για την βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της επιχείρησης ως σύνολο .Είναι ένας νέος τρόπος μάνατζμεντ για την συμμετοχή όλης της επιχείρησης ,όλων των τμημάτων ,όλων των εργαζομένων και όλων των δραστηριοτήτων σε όλα τα επίπεδα .

Διάφορα θεωρητικά μοντέλα αναπτύχθηκαν για την αποτελεσματική εφαρμογή μιας φιλοσοφίας και πρακτικής Διοίκησης Ολικής Ποιότητας .
Τα πιο διαδομένα μοντέλα είναι το Αμερικανικό Βραβείο Ποιότητας Malcolm Baldrige National Quality Award,το Ευρωπαϊκό Βραβείο ποιότητας του European Foundation for Quality Management ,το μοντέλο του Oakland ,το μοντέλο ποιότητας του Deming του Crosby και άλλων Επιχειρήσεων ή Συμβούλων Ποιότητας

Οι παρακάτω επτά θεμελιώδεις αρχές της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας αποτελούν τον κορμό της νέας αυτής φιλοσοφίας της διοίκησης .

1 Έμφαση στην ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη . Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας προκαλεί την αλλαγή της φιλοσοφίας και πολιτικής των επιχειρήσεων απέναντι στον πελάτη . Απαιτείται πρώτα η κατανόηση του τι προιόν θέλει ο πελάτης και μετά η παραγωγή του προιόντος .Δηλαδή να προυπάρχει της παραγωγής ή έρευνα των αναγκών επιθυμιών και προτάσεων του πελάτη .
2 Συνεχής βελτίωση του συστήματος Διοίκησης Ολικής Ποιότητας . Σκοπός δεν είναι η εξασφάλιση και διατήρηση ενός συγκεκριμένου επιπέδου ποιότητας των συγκεκριμένων προδιαγραφών ,αλλά η συνεχής βελτίωση όλων εκείνων των διαδικασιών .λειτουργιών ,ενεργειών ,μεθόδων και πρακτικών για την συνεχή ολική ικανοποίηση του πελάτη (μέθοδος συνεχούς βελτίωσης είναι το σύστημα Kaizen)
3 Συμμετοχή όλων στη βελτίωση της ποιότητας . Η κατανόηση της φιλοσοφίας της Δ.Ο.Π από όλους τους εργαζόμενους και η συμμετοχή τους στον σχεδιασμό ,ανάπτυξη υλοποίηση και βελτίωση αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της ΔΟΠ .Η συμμετοχή όλων προϋποθέτει την αποτελεσματική εκπαίδευση –επιμόρφωση στο θέμα της ΔΟΠ και την τακτική επικοινωνία μεταξύ όλων των επιπέδων των εργαζομένων .
4 Αφοσίωση και Δέσμευση του Ανώτερου Management . Στη σημασία της ποιότητας και της συνεχούς βελτίωσης της .
5 Εκπαίδευση και επιμόρφωση των εργαζομένων . Για να δεχτούν τη νέα φιλοσοφία της ποιότητας .
6 Συνεχείς μετρήσεις και εκτιμήσεις των προσπαθειών βελτίωσης της ποιότητας . Χρήση στατιστικών μεθόδων και πρακτικών για την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων ,συνεχής αναπληροφόρηση και χρήση ερωτηματολογίων για τη συνεχή ενημέρωση .
7 Ανάπτυξη μακροχρόνιων υγιών σχέσεων με τους προμηθευτές .Διατήρηση λίγων και πιστών προμηθευτών έγινε πράξη από τις Ιαπωνικές επιχειρήσεις και γρήγορα αποδείχθηκε σημαντικό πλεονέκτημα για τις επιχειρήσεις που το εφαρμόζουν . Διότι οι προμηθευτές επηρεάζουν σοβαρά τη λειτουργία της επιχείρησης επειδή η ποιότητα των πρώτων υλών ,ο χρόνος παράδοσης και η εξυπηρέτηση έχουν άμεση σχέση με τον σχεδιασμό του προιόντος ,τις μεθόδους παραγωγής , τη μείωση ελαττωματικών προιόντων ,την ικανοποίηση του πολίτη .

Στον Ελληνικό χώρο στα θέματα της ποιότητας :

Υπάρχουν δύο απόψεις όσον αφορά την αξιολόγηση της κατάστασης που επικρατεί στην ελληνική επιχείρηση από πλευράς βελτίωσης της ποιότητας .
Μια μεγάλη μερίδα ακαδημαϊκών και στελεχών επιχειρήσεων επισημαίνει
Ότι η Ελληνική Βιομηχανία χαρακτηρίζεται από μια επικίνδυνη σταθερότητα στα θέματα της βελτίωσης της ποιότητας . (Σταφυλίδης 1994, Βιτατζάκης 1991 ,Αγγελόπουλος 1995 ,Ουρανός 1994 )
Ενώ μια άλλη άποψη που διατυπώνουν εταιρίες συμβούλων επιχειρήσεων και στελέχη καλλιεργεί την ιδέα ότι οι Ελληνικές Βιομηχανικές Επιχειρήσεις αρχίζουν σιγά –σιγά να κατανοούν τη σπουδαιότητα της ποιότητας στην επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, στη βελτίωση της παραγωγικότητας και στην είσοδο σε νέες αγορές εφαρμόζοντας πρακτικές και μεθόδους βελτίωσης της ποιότητας .(Κανελλόπουλος 1995, Αντωνακόπουλος 1995 ,Γιαννάκος 1995)

Είναι πάντως γεγονός ότι η Ελληνική Βιομηχανία άργησε να ξυπνήσει από τον λήθαργο και ακόμη και τώρα οι ρυθμοί είναι απελπιστικά αργά .
Το γεγονός αυτό εξηγείται από την διαπίστωση ότι σε θέματα βελτίωσης της ποιότητας βρίσκεται στην τελευταία θέση της Ε.Ε .

Η φιλοσοφία που επικρατεί στις Ελληνικές Επιχειρήσεις σήμερα είναι «υπερβολική » και σε πολλές περιπτώσεις μονόφθαλμα προσηλωμένη στην υιοθέτηση μιας «σκληρής» προσέγγισης στη βελτίωση της ποιότητας με βάση τη σειρά προτύπων ISO 9001 .

Χωρίς αμφιβολία η σειρά ISO 9001 αποτελεί την αιχμή του δόρατος στην πολιτική διασφάλισης ποιότητας στην Ελλάδα. Όμως η μεγάλη πλειοψηφία των επιχειρήσεων θα πρέπει να επαναεξετάσουν ορισμένες από τις βασικές τους αντιλήψεις γύρω από την ποιότητα .

Δηλαδή να ξεχάσουν την παραδοσιακή αντίληψη σύμφωνα με την οποία ή ποιότητα ορίζεται απλώς η ανθεκτικότητα ή η καθαρότητα του προιόντος αλλά να υιοθετήσουν μια πιο ευρεία αντίληψη η οποία να σχετίζεται με τον γενικότερο τρόπο εισαγωγής της Ολικής Ποιότητας στη διοίκηση των επιχειρήσεων.
Διότι η επιλογή αυτή είναι η μόνη αξιόπιστη και αποτελεσματική προοπτική για την επιβίωση και ανάπτυξη της Ελληνικής Επιχείρησης.
(Βούζας σελ. 94 ,Αγγελόπουλος 1995 , Βιτατζάκης 1991, Tsiotras, Goutzamani 1996, Κανελλόπουλος 1995 ,Καλπαξίδης 1995)
Για την αντιγραφή
Παπακωνσταντίνου Δημήτριος
Εκπαιδευτής Ενηλίκων
Μητρώο ΕΟΠΠΕΠ, ΕΦΕΤ,ΕΛΓΟ,ΛΑΕΚ.

Αφήστε μια απάντηση