ΠΑΣΟΚ: Προτάσεις για κτηνοτροφία

Το ΠΑΣΟΚ, εκτιμώντας τη σημαντική συμβολή της κτηνοτροφίας στην ελληνική οικονομία και στην απασχόληση, ιδιαίτερα στις ορεινές, δυσπρόσιτες και μειονεκτικές περιοχές της χώρας, έχει καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις:

1. Για την οικονομική ανακούφιση των κτηνοτρόφων, με ρύθμιση των χρεών τους, προκειμένου να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους προς στις τράπεζες.

2. Για τη μείωση του κόστους παραγωγής, ιδιαίτερα του κόστους των ζωοτροφών, και την αύξηση της επιστροφής Φ.Π.Α..

3. Για την πάταξη της ανεξέλεγκτης δράσης των καρτέλ και των παράνομων ελληνοποιήσεων.

4. Για την κατάργηση του Ειδικού Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΕΤΑΚ), αυτό το χαράτσι που επέβαλε η κυβέρνηση και στους κτηνοτρόφους.

5. Για τη μείωση της γραφειοκρατίας και του κόστους των αδειοδοτήσεων για τον εκσυγχρονισμό των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.

6. Για την υλοποίηση προγραμμάτων εκσυγχρονισμού των σφαγείων σε όλη τη χώρα, με τη συμμετοχή και των κτηνοτρόφων στα επενδυτικά σχήματα.

7. Για την επέκταση του Ταμείου Εγγυοδοσίας και στις γεωργικές και στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.

8. Για ριζικές αλλαγές στον ΟΠΕΚΕΠΕ, προκειμένου να καταβάλλονται έγκαιρα οι ενισχύσεις και να υπάρχει διαφάνεια στη διαχείριση των δικαιωμάτων του εθνικού αποθέματος.

9. Για την ενίσχυση των κτηνιατρικών υπηρεσιών, έτσι ώστε να γίνεται έγκαιρη και αποτελεσματική εφαρμογή των προγραμμάτων προστασίας της υγείας των ζώων, και για την αναμόρφωση του κανονισμού του ΕΛΓΑ για τη βελτίωση της ασφαλιστικής κάλυψης

10. Για τη βελτίωση του κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος για τους κτηνοτρόφους.

Αφήστε μια απάντηση