Ομάδες Παραγωγών ( Μ.9 ): Αναμένεται….η προκήρυξη !


Προγραμματίστε έγκαιρα το ραντεβού σας για την δημιουργία Ομάδας παραγωγών με το Γραφείο μας .
Η Στήριξη των ΟΠ στο ΠΑΑ 14-20 με το Μ 9. χορηγείται προκειμένου να διευκολυνθεί η Σύσταση Ομάδων Παραγωγών στους τομείς γεωργίας και δασοπονίας με σκοπό :
α) την προσαρμογή της παραγωγής και των προϊόντων των παραγωγών που είναι μέλη αυτών των ομάδων και οργανώσεων στις απαιτήσεις της αγοράς·

β) την από κοινού διάθεση εμπορευμάτων στην αγορά, συμπεριλαμβανομένης της προετοιμασίας προς πώληση, της συγκέντρωσης των πωλήσεων και του εφοδιασμού χονδρεμπόρων·
γ) τη θέσπιση κοινών κανόνων για πληροφορίες που αφορούν την παραγωγή, και ιδίως σε σχέση με τη συγκομιδή και τη διαθεσιμότητα και
δ) άλλες δραστηριότητες που μπορούν να διεξάγονται από ομάδες και οργανώσεις παραγωγών, όπως η ανάπτυξη δεξιοτήτων οργάνωσης επιχειρήσεων και εμπορίας και η διευκόλυνση διαδικασιών καινοτομίας.

Η στήριξη χορηγείται σε όσες Ομάδες έχουν αναγνωριστεί με ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και έχουν μέγεθος ΜΜΕ ,δηλαδή έχουν < 50 εργαζόμενους . Το ΥΠΑΑΤ ελέγχει την υλοποίηση του εγκεκριμένου 5 ετούς –Επιχειρησιακού Προγράμματος . Η στήριξη καταβάλλεται σε ετήσιες δόσεις για 5 έτη από την ημερομηνία που αναγνωρίσθηκε η Ομάδα και είναι φθίνουσα . Υπολογίζεται με βάση την ετήσια διατεθείσα στο εμπόριο παραγωγή της Ομάδας . Η ενίσχυση καταβάλλεται μετά από έλεγχο για την ορθή υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αναγνώριση ΟΠ 1ο έτος 2ο έτος 3ο έτος 4ο έτος 5ο έτος % Ενίσχυσης Επι της αξίας της παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο 10% 8% 6% 4% 2% ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ
ΒΗΜΑ 1Ο

ΣΥΣΤΑΣΗ του ΝΠΙΔ .
Ποιοι έχουν την δυνατότητα να αναγνωριστούν ως ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ;
………………………………………………………….
επικοινωνήστε μαζί μας να διαβάσετε τον οδηγό δημιουργίας Ομάδας Παραγωγών …..0.Οδηγός για ιδρυση Ομάδας Παραγωγών .

Αφήστε μια απάντηση