Μεταβίβαση ακινήτων : δικαιολογητικά

Ιδού τι απαιτείται για μία μεταβίβαση ακινήτου ανάλογα με την περίπτωση. Πάρτε βαθιά ανάσα και διαβάστε:
1. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας πωλητή, σύμφωνα με τον νόμο 1882 του 1990.
2. Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ, σύμφωνα με τον νόμο 4174 του 2013, ότι ο φορολογούμενος για το ακίνητο αυτό έχει εξοφλήσει τον αναλογούντα φόρο βάσει δήλωσης όλων των αναγραφόμενων ετών.
3. Πιστοποιητικό ΔΟΥ περί μη οφειλής φόρου κληρονομίας ή δωρεάς, του νόμου 2961 του 2001.
4. Δήλωση φόρου μεταβίβασης ακινήτου ή ΦΠΑ στη ΔΟΥ ακινήτου και διπλότυπα είσπραξης φόρου για το συμβόλαιο.

5. Από τον Ιανουάριο του 2018 θα απαιτείται και δήλωση φόρου υπεραξίας (ν. 4152/2013) στη ΔΟΥ εισοδήματος του πωλητή, αν απέκτησε το πωλούμενο ακίνητο αξία από το 2013 και μετά.
Με αυτά ολοκληρώνονται τα πέντε βασικά πιστοποιητικά που σχετίζονται με την εφορία. Επονται όμως αυτά που έχουν να κάνουν με τους δήμους, τους μηχανικούς κ.λπ.:
6. Βεβαίωση δήμου περί υποβολής δήλωσης ιδιοκτησίας ή μη οφειλής εισφοράς σε χρήμα (ν. 1337/1983). Σε κάθε δικαιοπραξία εν ζωή και σε αποδοχή κληρονομιάς που αφορά ακίνητο που εντάχθηκε στο σχέδιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1337/1983.
7. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας.
8. Βεβαίωση πολιτικού μηχανικού περί πολεοδομικής νομιμότητας (ν. 4178/2013) του μεταβιβαζόμενου ακινήτου, και σε περίπτωση τακτοποίησης αυθαιρεσιών, βεβαίωση περαίωσης διαδικασίας υπαγωγής στις διατάξεις του ν. 4178/2013 με εξόφληση του ενιαίου ειδικού προστίμου ή ποσοστού 30% αυτού και κάτοψη του ακινήτου.
9. Πιστοποιητικό ενεργειακού επιθεωρητή για την ενεργειακή απόδοση κτιρίου.
10. Τοπογραφικό διάγραμμα γεωτεμαχίου από τοπογράφο.
11. Υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτήτη (ν. 4178/2013) περί πολεοδομικής νομιμότητας του μεταβιβαζόμενου ακινήτου.
12. Αντίγραφο οικοδομικής άδειας, αν το ακίνητο κτίστηκε μετά το 1983.
13. Εγγραφο περαίωσης διαδικασίας ρύθμισης ακινήτου.
14. Απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος αν βρίσκεται εντός κτηματολογίου ή εντός κτηματολογίου πρωτευούσης.
15. Πιστοποιητικό κτηματογραφούμενου ακινήτου του αρμόδιου γραφείου κτηματογράφησης, ότι το γεωτεμάχιο έχει περιληφθεί στα προσωρινά κτηματολογικά στοιχεία της ανάρτησης του εθνικού κτηματολογίου.
16. Πράξη χαρακτηρισμού του δασαρχείου με το συνημμένο σε αυτή τοπογραφικό διάγραμμα, από την οποία προκύπτει ότι η μεταβιβαζόμενη έκταση χαρακτηρίζεται μη δασική ή δασική, καθώς επίσης και απόφαση τελεσιδικίας του δασαρχείου, όπου απαιτείται.
17. Βεβαίωση δασαρχείου περί «ακαΐας» των μεταβιβαζόμενων ιδιωτικών δασών (ν. 998/1979).
18. Δήλωση του άρθρου 72 του νόμου 998 του 1979 προς το δασαρχείο, σε περίπτωση μεταβίβασης ιδιωτικού δάσους ή δασικής έκτασης πάνω από 50 στρέμματα.
19. Αδεια του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης σε περίπτωση κατάτμησης δασικής ιδιοκτησίας, σύμφωνα με την οποία επιτρέπει την εν λόγω κατάτμηση.
20. Πιστοποιητικό της διεύθυνσης δασών ή του κτηματολογικού γραφείου σε περίπτωση που η μεταβιβαζόμενη έκταση βρίσκεται σε περιοχή στην οποία έχουν αναρτηθεί δασικοί χάρτες.
21. Απόφαση της περιφέρειας περί άρσης απαγόρευσης αγοράς ακινήτου σε παραμεθόρια περιοχή (ν. 1892/1990 και 3978/2011) από φυσικά και νομικά πρόσωπα με έδρα εκτός των κρατών-μελών Ευρωπαϊκής Ενωσης.
22. Βεβαίωση του τοπικού οργανισμού εγγείων βελτιώσεων (ΤΟΕΒ), από την οποία προκύπτει ότι για το μεταβιβαζόμενο αγροτεμάχιο δεν υπάρχει καμία οφειλή από αρδευτικά τέλη και εισφορές.
Το κόστος αγοράς επιβαρύνεται 11%
Η μεταβίβαση ακινήτου δεν υπόκειται μόνον στη βάσανο των δικαιολογητικών. Υπάρχει και η φορολογική… Αν και η Ελλάδα παραμένει αρκετά ανταγωνιστική όσον αφορά τον φόρο μεταβίβασης ακινήτων, που είναι από τους χαμηλότερους στην Ευρώπη, και τον φόρο διακράτησης, που κυμαίνεται σε μέσα επίπεδα σε σύγκριση με τις υπόλοιπες χώρες, οι συνολικές δαπάνες για την αγορά ενός ακινήτου είναι πολύ υψηλότερες από ό,τι ο φόρος μεταβίβασης.
Ο δε φόρος υπεραξίας για τα νομικά πρόσωπα στην Ελλάδα, στην περίπτωση που η επένδυση είναι επιτυχημένη και το ακίνητο μελλοντικά ανατιμηθεί και πουληθεί, ισούται με τον φόρο των επιχειρήσεων (29%), αφού αποτελεί εισόδημα και είναι έτσι από τους υψηλότερους στην Ευρώπη.
Για τα δε φυσικά πρόσωπα, ο συντελεστής του 15% για τον φόρο υπεραξίας, που αναμένεται να αρχίσει να εφαρμόζεται από το 2018 –εκτός εάν δοθεί νέα αναστολή– εφαρμόζεται επί πλασματικών αξιών και είναι σε πολλές περιπτώσεις πρακτικά ανεφάρμοστος και άδικος, σημειώνουν διακεκριμένοι συμβολαιογράφοι.
Επιπλέον, συνολικά το ελληνικό φορολογικό σύστημα των ακινήτων παραμένει ένα πολύπλοκο και συνεχώς μεταβαλλόμενο πλαίσιο νομοθετημάτων και νομολογιών, που από μόνο του λειτουργεί αποτρεπτικά για κάθε ενδιαφερόμενο.
Για παράδειγμα, λίγοι Ελληνες έχουν συνειδητοποιήσει ότι αν θελήσουν να αγοράσουν ένα δεύτερο σπίτι νεόδμητο από κατασκευαστή (η πρώτη κατοικία εξαιρείται), θα πρέπει να καταβάλουν ΦΠΑ 24%. Νόμος, που θεσπίστηκε το 2005, όταν η «φούσκα» των ακινήτων προσλάμβανε εξωπραγματικές διαστάσεις, και αφορά όλα τα ακίνητα με άδεια μετά την 1η Ιανουαρίου 2006 που πωλούνται για πρώτη φορά από επαγγελματία.

Πηγή: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Αφήστε μια απάντηση