Γνωστοποίηση Οικοτεχνίας τροφίμων

Αδειόδοτηση οικοτεχνίας τροφίμων –Επαγγελματικό εργαστήριο χαμηλής όχλησης
Διαδικασία Γνωστοποίησης με βάση την νέα Υ.Α .

1. Υποβολή από τον ιδιοκτήτη της Οικοτεχνίας ή από το νόμιμο εκπρόσωπο της μεσω ηλεκτρονικής εφαρμογής (ΟΠΣ-ΑΔΕ) για λήψη κωδικού .

Μέχρι όμως να τεθεί σε λειτουργία η εφαρμογή η γνωστοποίηση μπορείτε να συμπληρώνεται τα στοιχεία σας όπως στο ¨Έντυπο Γνωστοποίησης Ε1 εδώ : Ε1-Γνωστοποίηση . στην Δ/νση Ανάπτυξης της Οικείας Περιφερειακής ενότητας .

2. Αιτούμαστε αποδεικτικό γνωστοποίησης της υποβολής ,που θα είναι (προσωρινά) το φωτοαντίγραφο της υποβολής γνωστοποίησης με τον αριθμό πρωτοκόλλου της Δ/νσης Ανάπτυξης .

3. Η Δ/νση Ανάπτυξης εντός (5) εργάσιμων ημερών πρέπει κοινοποιήσει τη γνωστοποίηση στις πιο κάτω Υπηρεσίες .
– Πυροσβεστική
– Υγειονομική Υπηρεσία
– Χημική Υπηρεσία
– Κτηνιατρική
– Δ/νση Υδάτων
– ΔΑΟΚ
– Επιθεώρηση εργασίας
– ΕΦΕΤ
– Υπηρεσία Δόμησης
– Υπηρεσία Περιβάλλοντος
– Σώμα επιθεώρησης Εργασίας
– Σώμα Επιθεωρητών περιβάλλοντος
– Υπηρεσία μεταφορών
και όπου αλλού κρίνει η Δ/νση Ανάπτυξης

4. Η Οικοτεχνία υποχρεούται να τηρεί στην έδρα της φάκελο με αρχεία και εγκρίσεις
α. Αποδεικτικό της υποβολής γνωστοποίησης
β. Αδεια εγακτάστασης : Δεν απαιτείται
βα. Απόφαση έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων ή ΠΠΔ : Δεν απαιτείται
ββ. βεβαίωση χρήσης Γης : από την οικεία πολεοδομία .
βγ. Κάτοψη των εγκαταστάσεων με διάταξη του εξοπλισμού .
γ. Λοιπά δικαιολογητικά κατά περίπτωση που αναφέρονται στη Γνωστοποίηση όπως :
– Έγκριση από Κτηνιατρική
– Έγκριση από ΕΦΕΤ
Το Γραφείο μας αναλαμβάνει την σύνταξη της Μελέτης HACCP για την Επιθεώρηση του ΕΦΕΤ και την τεχνική υποστήριξη του φακέλου σας όπου απαιτείται η επιθεώρηση της Κτηνιατρικής
Προετοιμαστείτε έγκαιρα για μια επιθεώρηση της Μονάδας σας
επικοινωνήστε μαζί μας στο 210 3457184 Τ. 6977 239 066
Παπακωνσταντίνου Δημήτριος Γεωπόνος Επιστ.Τροφίμων ΓΠΑ
www.askjim.gr e-mail: ecogrev@ gmail.com

Αφήστε μια απάντηση