Ίδρυση Ομάδας Παραγωγών: Προδημοσίευση του Μ 9.1

IMG_3418
Έγινε σήμερα Παρασκευή 09/09/2016 Προδημοσίευση του Μ 9.1 στο ΕΘΝΟΣ για την ίδρυση Ομάδων Παραγωγών.
Αναμένουμε τα κριτήρια αναγνώρισης τους .

Τι αφορά ;
Στήριξη Ομάδων παραγωγών και οργανώσεων παραγωγών σε τομείς της γεωργίας και δασοπονίας με σκοπό τον προσανατολισμό της παραγωγής προς τις απαιτήσεις της αγοράς ,τη συγκέντρωση και διάθεση της προσφοράς ,τη μείωση του κόστους παραγωγής κ.α δραστηριότητες .
Δικαιούχοι
Οργανώσεις Παραγωγών και ομάδες παραγωγών που αναγνωρίζονται επίσημα από την αρμόδια αρχή με βάση το Επιχειρηματικό τους Σχέδιο.
Τα κριτήρια αναγνώρισης των ΟΠ και Οργανώσεων παραγωγών αναμένεται να ψηφιστούν σύντομα .
Για τους Δασικούς Συν/σμούς ψηφίστηκε σήμερα (09/09/2016) :
Ελάχιστος αριθμός μελών Ομάδας Παραγωγών με Νομικό πρόσωπο Δασικό Συνεταιρισμό : 25 δασεργάτες που είναι εγγεγραμμένοι στην Δ/νση Δασών .
Οργάνωση Παραγωγών: Ν.Π Α.Σ με ελάχιστο αριθμό μελών 20 κατά κύριο επάγγελμα γεωργοί με Ασφάλεια ΟΓΑ και γεωργικό Εισόδημα στο Εκκαθαριστικό > 50% του Συνολικού εισοδήματος ή Νέο εισερχόμενοι Νέοι Γεωργοί
H Οργάνωση Παραγωγών που θα αναγνωριστεί μπορεί να λειτουργεί με τον ΑΦΜ του Αγροτικού Συνεταιρισμού,(ΑΣ) αλλά θα έχει διακριτή λογιστική παρακολούθηση και αυτονομία δράσης από τις υπόλοιπες δραστηριότητες του Συνεταιρισμού.

Δηλαδή ένας υφιστάμενος Α.Σ μπορεί να αναγνωριστεί ως Οργάνωση Παραγωγών ……για την διαδικασία μπορεί να επικοινωνήσει με το Γραφείο μας
www.askjim.gr T. 6977 239 066. E-mail: ecogrev@gmail.com
Μια Ομάδα Παραγωγών με ελάχιστο αριθμό μελών 5,με κατά κύριο επάγγελμα γεωργούς ….ομοίως μπορεί να αναγνωριστεί ως Ομάδα Παραγωγών και δεν είναι απαραίτητο να έχει ως Νομικό Πρόσωπο Α.Σ γιατί τότε θα πρέπει να πάει τα μέλη της στα 20 .
Μπορεί να έχει Ν.Π του Εμπορικού Δικαίου με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κάτω από την Διοικούσα Επιτροπή και να έχει όργανα Διοίκησης που προκύπτουν με αρχαιρεσίες .
Πρέπει όμως να έχει δημοκρατική λειτουργία ,και αρχαιρεσίες με δικαστικό αντιπρόσωπο
Επικοινωνήστε μαζί μας για λεπτομέρειες : Διαθέτουμε εμπειρία ετών στη ίδρυση και διαχείριση Ομάδων παραγωγών Γαλακτοκομικών , ελαιολάδου ,σιτηρών , οπωροκηπευτικών …ως πρώην προϊστάμενος Ομάδων παραγωγών σε ΕΑΣ στο προηγούμενο ΠΑΑ .
www.askjim.gr T. 6977 239 066 .
H Οργάνωση Παραγωγών μπορεί να λειτουργεί με τον ΑΦΜ του Συνεταιρισμού, αλλά θα πρέπει να έχει διακριτή λογιστική παρακολούθηση και αυτονομία δράσης από τις υπόλοιπες δραστηριότητες του Συνεταιρισμού.
Οι Ομάδες για τη σύσταση των οποίων θα αρκούν ακόμη και 5 Αγρότες/Παραγωγοί, όπως και οι Οργανώσεις Παραγωγών με ελάχιστο αριθμό μελών τους 20 Παραγωγούς, δεν θα συσχετίζονται με τα όποια λοιπά οικονομικά αποτελέσματα των Συνεταιρισμών.

%ce%bc-9-1-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%ae

Έλάχιστος αριθμός μελών
5 : Για Ομάδα Ζωικής Παραγωγής
10 : Για Ομάδα Φυτικής Παραγωγής
20 : Με Νομικό Πρόσωπο Αγροτικό Συνεταιρισμό (Για Οργάνωση παραγωγών φυτικής ή ζωικής ).
25 : Δασεργάτες για Δασικό Συνεταιρισμό .

Τα κριτήρια αναγνώρισης αναμένονται να ψηφιστούν .

Επιλέξιμες δαπάνες .
Αφορούν κυρίως λειτουργικό κόστος ,μίσθωση εγκαταστάσεων και χώρων ,εξοπλισμό γραφείων ,λογισμικό Η/Υ , δαπάνες μισθοδοσίας διοικητικών στελεχών , γενικές δαπάνες , νομικές και διοικητικές αμοιβές .
Δυνατότητα συμμετοχής στο Μ.3 για την πιστοποίηση Συστημάτων ποιότητας
Δυνατότητα ειδικής στήριξης για την προώθηση τους
Δυνατότητα υποβολής από κοινού Φάκελο για Σχέδιο Βελτίωσης με προτεραιότητα σε σχήματα από Νέους Γεωργούς
Ποσό και ποσοστό ενίσχυσης
Η ένταση ενίσχυσης ανέρχεται στο 100% των επιλέξιμων δαπανών ,είναι φθίνουσα και για μια πενταετία διαμορφώνεται ως % της αξίας της παραγωγής που έχει διατεθεί στην αγορά κατ ανώτατο όριο 10% -8%- 6%- 4%-2% με ετήσια στήριξη των δικαιούχων μέχρι 100.000 Ευρώ ανα έτος .
Για το πρώτο έτος καθώς ο συνεταιρισμός δεν θα έχει κύκλο εργασιών ώστε να υπολογιστεί το ύψος της ενίσχυσης θα ληφθεί υπόψη ο ατομικός τζίρος των τριών τελευταίων ετών για κάθε πρόσωπο που μπαίνει στον συνεταιρισμό, τα ποσά θα προστεθούν και ο συνεταιρισμός θα λάβει ενίσχυση το 10% του αθροίσματος των ποσών αυτών.
Συντάκτης : Παπακωνσταντίνου Δημήτριος –Γεωπόνος ΓΠΑ -Μελετητής (6977 239 066)
Γραφείο Μελετών – Αριστείδου 235 και Σκρά, Καλλιθέα Αθήνα . Τ. 210 3457184

Αφήστε μια απάντηση