Γνωστοποίηση Λειτουργίας για τις οικοτεχνίες τροφίμων

marm siko

Τι θα αλλάξει για τις οικοτεχνίες τροφίμων

Ισχύει η περιβαλλοντική αδειοδότηση
Ισχύει η Οικοδομική άδεια
Ισχύει η έγκριση της μελέτης HACCP

Τι αλλάζει με την γνωστοποίηση λειτουργίας;

Διαβάστε το σχέδιο νόμου που τέθηκε σε διαβούλευση

Οι αλλαγές κωδικοποιημένες για τις οικοτεχνίες τροφίμων εδω:
Ισχύουν για δραστηριότητες απο το 1-40 του ΠΑΡ.ΙΧ
της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21Β/2012)
– Αντικατάσταση των περισσότερων αδειών λειτουργίας με γνωστοποίηση (σ.σ. εξαιρούνται ορισμένες δραστηριότητες και συγκεκριμένα οι περιπτώσεις παραγωγής ζάχαρης, παραγωγής αιθυλικής αλκοόλης και επεξεργασίας υποπροϊόντων σφαγής). Η διαδικασία της γνωστοποίησης επεκτείνεται στις περιπτώσεις για τις οποίες ισχύει σήμερα η αναγγελία έναρξης λειτουργίας.
– Τα δικαιολογητικά διατηρούνται στο αρχείο της επιχείρησης.

– Καταργείται η υποχρέωση λήψης βεβαίωσης καταλληλότητας και σύμφωνης γνώμης υγειονομικής καταλληλότητας για τις δραστηριότητες μεταποίησης τροφίμων μη ζωικής προέλευσης (εξαιρείται η δραστηριότητα εμφιάλωσης νερού). Αντί των παραπάνω δικαιολογητικών απαιτείται καταχώριση των δραστηριοτήτων.

– Η διαδικασία «καταχώρισης» μετατρέπεται σε διαδικασία καταχώρισης χωρίς απαίτηση κατάθεσης εγγράφων και αυτοψίας.

– Η άδεια ίδρυσης και άδεια λειτουργίας από την Κτηνιατρική Αρχή για δραστηριότητες μεταποίησης τροφίμων ζωικής προέλευσης καταργούνται και αντικαθίστανται από διαδικασία μίας έγκρισης.

– Οι έλεγχοι διενεργούνται εκ των υστέρων, βάσει αξιολόγησης κινδύνου. Εξαίρεση αποτελούν τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης και η παραγωγή και η εμφιάλωση νερού.

Πηγή: Capital.gr

Αφήστε μια απάντηση