Νέος Αναπτυξιακός : ΦΕΚ Α /117/2016

ΣΤΑΒΛ1
Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος

Ν. 4399/2016 (ΦΕΚ Α 117 – 22.06.2016) Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας – Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις.

Διαβάστε εδώ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ B΄
ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ – ΦΟΡΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ – ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Άρθρο 6.
Δικαιούχοι υπαγόμενων επενδυτικών σχεδίων
Άρθρο 7.
Υπαγόμενα και εξαιρούμενα επενδυτικά σχέδια
Άρθρο 8.
Επιλέξιμες δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων
Άρθρο 9.
Επιλέξιμες δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων

Αφήστε μια απάντηση