Μητρώο Αγροτών : Βεβαίωση Εγγραφής

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι αγρότες και οι κάτοχοι αγροτικής εκμετάλλευσης για να τους χορηγηθεί η βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων περιλαμβάνει εγκύκλιος που αναρτήθηκε στην Διαύγεια.

Σύμφωνα με τους αρμόδιους του ΥπΑΑΤ, πρόκειται για νέα εγκύκλιο που συντελεί στην καλύτερη οργάνωση του θέματος ώστε να ακολουθηθεί μια ενιαία γραμμή σε όλη την χώρα.

Όπως αναφέρει η εγκύκλιος, «σας γνωρίζουμε ότι προκειμένου για τη χορήγηση βεβαίωσης εγγραφής στο ΜΑΑΕ και τον έλεγχο για την ιδιότητα του κατόχου αγροτικής εκμετάλλευσης ή του επαγγελματία αγρότη θα πρέπει, να εξετάζονται υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά» (δείτε ποια είναι αναζητώντας το ΑΔΑ ):
ΑΔΑ: 7Ω9Ρ4653ΠΓ-ΔΕΒ

Αρ.πρωτ. 360/26071/1-03-2016

Αφήστε μια απάντηση