Το Μητρώο Οικοτεχνίας άνοιξε …

Το ΜΗΤΡΩΟ ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΑΣ άνοιξε 4-1-2016 μπορείτε να ξεκινήσετε την εγγραφή σας εδω
http://e-services.minagric.gr/

Για αδειοδότηση και για τον ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ
Για Τεχνική Βοήθεια στο Σχέδιο HACCP επικοινωνήστε μαζί μας ( 6977 239 066)
Ε-mFraboises-glykesail: ecogrev(a)gmail.com

Αφήστε μια απάντηση