Αγοραστός: Η υπο έκδοση ΚΥΑ για τους Βοσκοτόπους δημιουργεί ανισότητες .

«Λύση που θα εγγυάται την ισότητα στη μεταχείριση των κτηνοτρόφων ανά τη χώρα, χωρίς να δημιουργεί αποκλεισμούς οι οποίοι θα πλήξουν περιοχές με ισχυρή κτηνοτροφία» ζήτησε, στις 19 Μαΐου ,ο πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας και Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός για το θέμα του καθορισμού των βοσκοτόπων

Αναλυτικότερα, με αφορμή τις εν εξελίξει διεργασίες από πλευράς υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για το θέμα του καθορισμού των βοσκοτόπων για την κτηνοτροφία, ο Πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας και Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός προέβη στην εξής δήλωση:

Παρά τις διαρκείς διαβουλεύσεις και τις αλλεπάλληλες συζητήσεις για περισσότερο από δύο μήνες με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και πολύ περισσότερο με τους ίδιους τους κτηνοτρόφους, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων φαίνεται να καταλήγει σε μία Κοινή Υπουργική Απόφαση η οποία δείχνει να δημιουργεί αρκετές ανισότητες ανάμεσα στους κτηνοτρόφους για το θέμα των βοσκοτόπων.

Χωρίς καν να είναι σαφώς καταγεγραμμένο το ζωικό κεφάλαιο τόσο σε επίπεδο χώρας, όσο και σε κάθε περιφέρεια αφού η διαδικασία των δηλώσεων του ΟΣΔΕ βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, αλλά και χωρίς να υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα για τις επιλέξιμες εκτάσεις καθώς απουσιάζουν τα προσωρινά διαχειριστικά σχέδια βοσκής, το υπουργείο επέλεξε η κατανομή των βοσκοτόπων να γίνει μέσω μίας ΚΥΑ,

η οποία δημιουργεί περισσότερα προβλήματα απ’ αυτά που καλείται να λύσει.

Σύμφωνα με την υπό εξέταση ΚΥΑ αλλά και τα στοιχεία που έχουν δοθεί από το υπουργείο τον περασμένο Μάρτιο, ένας κτηνοτρόφος με 100 αιγοπρόβατα στη Θεσσαλία θα λάβει 69 στρέμματα, στην Κρήτη 113 στρέμματα, στην Κεντρική Μακεδονία 48 στρέμματα και στην Ήπειρο 88 στρέμματα επιλέξιμου βοσκοτόπου. Εάν σε αυτό συνυπολογίσουμε και το γεγονός ότι η τιμή ενίσχυσης ανά στρέμμα της επιλέξιμης έκτασης είναι ίδια σε όλη την επικράτεια, οδηγούμαστε στο συμπέρασμα πως κτηνοτρόφοι διαφορετικών περιφερειών θα λάβουν διαφορετικά ποσά ενίσχυσης.

Μία τέτοια εξέλιξη περισσότερο δείχνει πως το υπουργείο επιθυμεί να βάλει τους κτηνοτρόφους να τσακώνονται μεταξύ τους, παρά να λύσει το χρόνιο και μείζον πρόβλημα των βοσκοτόπων. Γιατί είναι κάτι παραπάνω από σαφές πως η παραπάνω διαδικασία θα δημιουργήσει περιφερειακές ανισότητες και κτηνοτρόφους «β’ και γ’ κατηγορίας» καθώς για παράδειγμα περιφέρειες με μεγάλη δυναμική στον κτηνοτροφικό κλάδο όπως η Ανατολική Μακεδονία και η Θράκη, η Κεντρική Μακεδονία και η Θεσσαλία, «τιμωρούνται» λαμβάνοντας λιγότερα στρέμματα και κατά συνέπεια λιγότερες επιδοτήσεις. Υπό αυτές τις συνθήκες το υπουργείο λειτουργεί με τιμωρητική διάθεση απέναντι σε κτηνοτρόφους που για πολλά χρόνια και με κόπους ζωής, έστησαν και λειτουργούν τις κτηνοτροφικές τους μονάδες προσφέροντας τα μέγιστα στην ελληνική οικονομία παράγοντας.

Η δυνατότητα επίσης που δίνει η ΚΥΑ ώστε ο βοσκότοπος να μπορεί να αλλάξει στο μέλλον, με την κατάρτιση των διαχειριστικών σχεδίων βοσκής, εκτιμάμε πως δεν εξασφαλίζει τους κτηνοτρόφους. Τούτο, διότι εφόσον τον ερχόμενο Αύγουστο αναμένεται να σταλούν στους κτηνοτρόφους τα προσωρινά δικαιώματα της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, θεωρούμε πως από το καλοκαίρι και μετά την έκδοση των οριστικών δικαιωμάτων της νέας ΚΑΠ, οι όποιες αλλαγές και να επέλθουν στον βοσκότοπο, δεν μπορούν να επηρεάσουν τα οριστικά δικαιώματα.

Το δε, σενάριο της ενιαίας τιμής σε όλη την επικράτεια «δημιουργεί» πρόβλημα αφού το υπουργείο οδηγείται στην εφαρμογή «τεχνικής λύσης». Η υπό εξέταση ΚΥΑ οδηγείται και πάλι στην οδό της «τεχνικής λύσης», αφού εάν δεν υπάρξει επιλέξιμος βοσκότοπος εντός των ορίων του δήμου όπου δραστηριοποιείται ο κτηνοτρόφος ή των όμορων δήμων, θα του δοθεί βοσκότοπος εντός της χωρικής ενότητας.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, εμμένουμε στην άποψή μας για την αδήριτη ανάγκη κατάρτισης προσωρινών διαχειριστικών σχεδίων βοσκής τα οποία είναι τα μοναδικά που δύνανται να δώσουν την πραγματική εικόνα του επιλέξιμου βοσκοτόπου, για να ακολουθήσει εν συνεχεία και η ΚΥΑ κατανομής του.

Κάθε προσδιορισμός των κριτηρίων κατανομής πριν την ολοκλήρωση των διαχειριστικών σχεδίων είναι επιστημονικά αυθαίρετος και εγκυμονεί ανεπιθύμητες στρεβλώσεις και εξόφθαλμες αδικίες.

Εκ των πραγμάτων, θεωρούμε πως τα κριτήρια κατανομής των βοσκοτόπων πρέπει να εξειδικευθούν μετά την ολοκλήρωση των προσωρινών διαχωριστικών σχεδίων ώστε να γνωρίζουμε με βεβαιότητα το μέγεθος των επιλέξιμων προς βόσκηση εκτάσεων και να υποστηρίξουμε ενιαίο συντελεστή για όλη την επικράτεια. Κριτήριο θα πρέπει να είναι και η ισότιμη και αναλογική αντιμετώπιση των κτηνοτρόφων ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα του κλάδου.

Το υπουργείο οφείλει να υιοθετήσει ένα σύστημα το οποίο θα εγγυάται την ισότητα στη μεταχείριση των κτηνοτρόφων ανά τη χώρα, χωρίς να δημιουργεί αποκλεισμούς οι οποίοι θα πλήξουν περιοχές με ισχυρή κτηνοτροφία.
Πηγή: ΠΑΣΕΓΕΣ/19-05-2015

Σχόλια μας

Τι λέει η παρέμβαση του προέδρου της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας Περιφερειάρχη κ.Αγοραστού :
Επεξεργάστηκα τα στοιχεία που ανακοίνωσε ο κ Αγοραστός και βγαίνουν τα εξής .
Τα 100 Αιγοπρόβατα είναι 15 ΜΜΖ , με σταθερή τιμή λοιπόν τις 15 ΜΜΖ για κάθε Περιφέρεια
η Πυκνότητα Βόσκησης (ΠΒ) που δίνεται απο τον τύπο ΠΒ= ΜΜΖ/Ha διαμορφώνεται ανάλογα με τα επιλέξιμα εκτάρια βοσκοτόπου…και ανάλογα του κατα πόσο υπερβόσκονται ως εξής .

Περιφέρεια Κρήτης ΠΒ= 15/11,3= 1,32 ΜΜΖ/Ηa

Περιφέρεια Ηπείρου ΠΒ= 15/8,8 = 1,70 MMZ/Ha

Περιφέρεια Θεσσαλίας ΠΒ= 15/6,9 = 2,17 ΜΜΖ/Ηa

Περ. Κεντρ. Μακεδονίας ΠΒ= 15/4,8= 3,13 MMZ/Ha

Η υπο έκδοση ΚΥΑ λέει ότι οι βοσκοτοποι κάθε Περιφέρειας υπερβόσκονται με διαφορετική ένταση ο καθένας …και προέκυψε με επιστημονικό τρόπο διαφορετική Πυκνότητα Βόσκησης …ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας εκτιμά ότι οι ανωτέρω πυκνότητες βόσκησης προέκυψαν πολιτικά και ότι παράγουν ανισότητες .
Πρέπει να μάθουμε να εμπιστευόμαστε τα Ερευνητικά ιδρύματα και το έργο τους .

http://www.nagref.gr/journals/ethg/images/45/ethg45p10-16.pdf

Λέει ακόμη ο Περιφερειάρχης κ.Αγοραστός ότι δεν » είναι σαφώς καταγεγραμμένο το ζωικό κεφάλαιο τόσο σε επίπεδο χώρας, όσο και σε κάθε περιφέρεια » !!!! γιατί ακόμη δεν τελείωσε το ΟΣΔΕ !!!

Λάθος συμβουλές έλαβε ο κ Αγοραστός γιατί μπορεί η εφαρμογή του ΟΠΕΚΕΠΕ να μας δίνει εύκολα πληροφορίες για το ζωικό κεφάλαιο ανα έτος μόλις ολοκληρωθούν οι καταχωρήσεις,αλλα δεν είναι η μόνη πηγή.
Η κάθε Περιφέρεια έχει τις Δ/νσεις Κτηνιατρικής που αντλούν πληροφόρηση απο τα Μητρώα Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων ,που οφείλουν να έχουν απογραφεί ορθά και μετα να τροφοδοτήσουν την βάση του ΟΣΔΕ ..άρα ή έχει λάθος πληροφόρηση ο Περιφερειάρχης ή οι Υπηρεσίες των κτηνιατρικών αρχών δεν είναι σε θέση να τον ενημερώσουν με σαφή τρόπο …γιατί τα στοιχεία τους δεν θα συμφωνούν με τα στοιχεία του ΟΣΔΕ ως όφειλαν ….

Να συνεχίσω ; …..Να μιλήσω για τις πιο ευνοημένες Περιφέρειες της προηγούμενης ΚΑΠ λόγω «στρατηγών του κάμπου» !!!
σταματώ εδώ γιατί θλίβομαι απο την εύκολη κριτική στο γόνατο
Σαφώς ειναι αναγκαία μια κριτική στο Κυβερνητικό έργο …αλλά με καλύτερη τεκμηρίωση ,που επιταχύνει και βελτιώνει το νομοθετικό έργο… δίχως την τοπικίστικη λογική των στρατηγών του κάμπου .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Μόλις είχα πρόσβαση στην υπο έκδοση ΚΥΑ και την αναρτώ

Το σχέδιο της υπό έγκριση ΚΥΑ

Όσον αφορά το περιεχόμενο της εν λόγω ΚΥΑ που είχε δοθεί στους ενδιαφερόμενους για ενημέρωση και διέρρευσε σε διάφορα μέσα έχει ως εξής:

Ολόκληρη η ΚΥΑ

ΘΕΜΑ: «Κατανομή βοσκοτόπων στους κτηνοτρόφους της χώρας»

Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις :
α) Του άρθρου 103 του Ν.Δ. 86/1969 «Δασικός Κώδικας» (Α’7) και ιδίως της παρ. 3 αυτού, όπως το άρθρο 103 αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 60 του ν. 4264/2014 (Α’118) και τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 25 του ν. 4315/2014 (Α’269).
β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α’ 98), όπως αυτό ισχύει.
γ) Των άρθρων 13 μέχρι και 29 του Ν. 2637/1998, «Σύσταση Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών, Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, Οργανισμού Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γ εωργικών Προϊόντων, Γ ενικών Διευθύνσεων και θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Γεωργίας και «Εταιρείας Αξιοποίησης Αγροτικής Γης» Α.Ε. και άλλες διατάξεις» (Α’ 200), όπως ισχύουν.
δ) Του άρθρου 182 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (Α’ 114).
ε) Του άρθρου 3 του Π.Δ. 24/2015 «Σύσταση και Μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών ασφαλίσεων» (Α’ 20).

2. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 352/78, (ΕΚ) αριθ. 165/94, (ΕΚ) αριθ. 2799/98, (ΕΚ) αριθ. 814/2000, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 485/2008 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347).

3. Την υπ’ αριθ. Υ103/2-3-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ευάγγελο Αποστόλου, του Δημητρίου» (Β’ 309).

4. Την υπ’ αριθ. Υ112/4-3-2015 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ιωάννη Τσιρώνη» (Β’ 311).

5. Την υπ’ αριθμ. 49703/13-05-2015 εισήγηση του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ).

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού.

Άρθρο 1

Σκοπός – Πεδίο Εφαρμογής

Σε εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 103 του ν.δ. 86/1969, όπως ισχύει, καθορίζονται τα κριτήρια επιλεξιμότητας και η διαδικασία κατανομής στους κτηνοτρόφους της χώρας, επιλέξιμων βοσκοτόπων και βοσκήσιμων γαιών εν γένει, για τις οποίες δεν υπάρχουν περιορισμοί που να προκύπτουν από τη δασική νομοθεσία για τη χρήση αυτή.

Άρθρο 2

Επιλεξιμότητα βοσκοτόπων

1. Οι επιλέξιμοι για ενίσχυση βοσκότοποι, εφεξής καλούμενοι «βοσκότοποι», αποτελούν υποσύνολο των βοσκήσιμων γαιών της χώρας και αποτυπώνονται στο υφιστάμενο χαρτογραφικό υπόβαθρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ανεξαρτήτως του ιδιοκτησιακού καθεστώτος που τους διέπει.
2. Το σχετικό με την καταγραφή και αποτύπωση των βοσκοτόπων της χώρας χαρτογραφικό υπόβαθρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, μπορεί να ενημερώνεται με νέα δεδομένα που προκύπτουν:
α) από την εφαρμογή εθνικών πρωτοβουλιών, όπως την εκπόνηση και εφαρμογή των Προσωρινών και Οριστικών Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης, β) από το Ευρωπαϊκό Κανονιστικό πλαίσιο.

Άρθρο 3

Επιλεξιμότητα κτηνοτρόφων

Επιλέξιμοι κτηνοτρόφοι, εφεξής καλούμενοι «κτηνοτρόφοι», για την κατανομή βοσκοτόπων στο πλαίσιο της παρούσας είναι:
α) κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει μητρώο κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης στην Κτηνιατρική Βάση Δεδομένων (ΚΒΔ), εκτρέφει άνω των τριών (3) Μονάδων Μεγάλων Ζώων (ΜΜΖ) αιγών, προβάτων ή βοοειδών κάθε είδους και φυλής και υποβάλλει ή έχει υποβάλει στο παρελθόν δήλωση ενιαίας ενίσχυσης,
β) κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εκτρέφει ζώα, των οποίων η εκμετάλλευση εντάσσεται σε μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας, όπου απαιτείται και ενισχύεται η χρήση βοσκοτόπου.

Άρθρο 4

Αναλογία κατανομής βοσκοτόπων

1. Για τις ανάγκες εφαρμογής της παρούσας απόφασης, ως αναλογία κατανομής βοσκοτόπων, άλλως πυκνότητα βόσκησης, ορίζεται ο αριθμός ΜΜΖ που μπορούν να βοσκήσουν σε ένα (1) εκτάριο (1 εκτάριο =1 Ha =10 στρέμματα) βοσκότοπου, προκειμένου να γίνεται ορθολογική χρήση και αξιοποίηση της έκτασης, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής και του εκτρεφόμενου είδους ζώου, παρέχοντας όφελος στην ύπαιθρο και την παραγωγική διαδικασία.

2. Η αντιστοίχιση των μονάδων ζώων σε MMZ, ανάλογα με το είδος και την ηλικία του ζώου, γίνεται σε εφαρμογή του άρθρου 40 της υπ’ αριθμ.104/7056/21-1-2015 ΚΥΑ (Β’ 147) με τις ακόλουθες σχέσεις:
α) Ένα (1) πρόβατο ανεξαρτήτως ηλικίας και φύλλου = 0,15 ΜΜΖ β) Μία (1) αίγα ανεξαρτήτως ηλικίας και φύλλου = 0,15 ΜΜΖ γ) Ένα (1) βοοειδές κάτω των 6 μηνών ανεξαρτήτως φύλλου = 0,20 ΜΜΖ ε) Ένα (1) βοοειδές από 6 έως 24 μηνών ανεξαρτήτως φύλλου = 0,6 ΜΜΖ στ) Ένα (1) βοοειδές άνω των 24 μηνών ανεξαρτήτως φύλλου = 1,0 ΜΜΖ ζ) Μία (1) χοιρομητέρα = 0,5 ΜΜΖ
η) Ένας (1) κάπρος ή ένα (1) παράγωγο χοιρίδιο = 0,3 ΜΜΖ θ) Ένας (1) ιπποειδές ηλικίας άνω των 6 μηνών = 1,0 ΜΜΖ Οι κατηγορίες ζ, η και θ αφορούν σε μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης όπου απαιτείται και ενισχύεται η χρήση βοσκοτόπου

3. Για τις ανάγκες εφαρμογής της παρούσας απόφασης η χώρα διαιρείται σε «χωρικές ενότητες», σύμφωνα με τον Πίνακα 1 που έχει ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Διαίρεση της Ελλάδας σε Χωρικές Ενότητες

Χωρική Ενότητα (Χ.Ε.)
Περιγραφή Χ.Ε.
(1)
Ανατολική Μακεδονία & Θράκη
Περιφερειακές Ενότητες (Π.Ε.): Έβρου (πλην της νήσου Σαμοθράκης), Ροδόπης, Ξάνθης, Καβάλας (πλην της νήσου Θάσου), Δράμας
(2)
Κεντρική Μακεδονία
Π. Ε.: Σερρών, Θεσσαλονίκης Χαλκιδικής, Κιλκίς, Πιερίας, Ημαθίας, Πέλλας
(3)
Δυτική Μακεδονία
Π. Ε.: Καστοριάς, Φλώρινας, Κοζάνης, Γρεβενών
(4)
Θεσσαλία
Π. Ε.: Λάρισας, Μαγνησίας (πλην των Βορείων Σποράδων), Τρικάλων, Καρδίτσας
(5)
Ήπειρος
Π. Ε.: Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας, Πρεβέζης, Άρτας
(6)
Στερεά Ελλάδα
Π. Ε.: Αιτωλοακαρνανίας, Ευρυτανίας, Φωκίδας,
Φθιώτιδας, Βοιωτίας, Ευβοίας (πλην της νήσου Σκύρου), Αττικής (πλην των νήσων Αργοσαρωνικού, των Κηθύρων και Αντικηθύρων)
(7)
Πελοπόννησος
Π. Ε.: Κορινθίας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Αχαΐας, Ηλείας, Μεσσηνίας, Λακωνίας

(8)
Κρήτη
Π. Ε.: Ηρακλείου, Χανίων, Ρεθύμνης, Λασιθίου
(9)
Νησιωτική Ελλάδα
Νησιά Αιγαίου και Ιονίου Πελάγους πλην των νήσων Εύβοιας και Κρήτης

4. Η μέση αναλογία κατανομής βοσκοτόπων της χώρας υπολογίζεται ως το πηλίκο των ΜΜΖ της χώρας προς την επιλέξιμη έκταση βοσκοτόπων της χώρας.

5. Η αναλογία κατανομής βοσκοτόπων ανά Χ.Ε. υπολογίζεται ως το πηλίκο των ΜΜΖ της κάθε Χ.Ε. προς την επιλέξιμη έκταση βοσκοτόπων της κάθε Χ.Ε.

6. Καθορίζεται ελάχιστη αναλογία κατανομής βοσκότοπου για όλη την ηπειρωτική χώρα (Χ.Ε. 1 – 7), κατά 15% υψηλότερη από τη μέση αναλογία κατανομής βοσκοτόπων της χώρας, όπως υπολογίζεται στην παρ. 4.

7. Στη νησιωτική Ελλάδα και την Κρήτη, λόγω ξηροθερμικών συνθηκών και χαμηλής παραγωγικότητας καθορίζεται αναλογία κατανομής ως εξής:
α) Στη νήσο Κρήτη (Χ.Ε. 8) κατά 10% χαμηλότερη από τη μέση αναλογία κατανομής βοσκοτόπων της χώρας, όπως υπολογίζεται στην παρ. 4 β) Στη νησιωτική Ελλάδα (Χ.Ε. 9) κατά 20% χαμηλότερη από τη μέση αναλογία κατανομής βοσκοτόπων της χώρας, όπως υπολογίζεται στην παρ. 4.
Τυχόν απόθεμα βοσκοτόπων το οποίο εντοπίζεται στη νησιωτική Ελλάδα και την Κρήτη δεν μπορεί να κατανεμηθεί σε κτηνοτρόφους που έχουν την έδρα της εκμετάλλευσής τους είτε σε άλλο νησί είτε σε χωρική ενότητα της ηπειρωτικής Ελλάδας.

8. Στις Χ.Ε. με περισσότερη έκταση βοσκοτόπων από αυτή που προκύπτει σύμφωνα με την αναλογία κατανομής των παρ. 6 ή 7, σε συνάρτηση με τις ΜΜΖ της εν λόγω Χ.Ε., η κατανομή των βοσκοτόπων γίνεται σύμφωνα με την αναλογία αυτή, ήτοι την αναλογία των παρ. 6 ή 7 αντίστοιχα.

9.Στις Χ.Ε. με λιγότερη έκταση βοσκοτόπων από αυτή που είναι αναγκαία για την ικανοποίηση της καθορισθείσας αναλογίας κατανομής των παρ. 6 ή 7 αντιστοίχως, σε συνάρτηση με τις ΜΜΖ της εν λόγω Χ.Ε., οι κτηνοτρόφοι λαμβάνουν βοσκότοπους σύμφωνα με την προκύπτουσα αναλογία κατανομής της κάθε Χ.Ε., σύμφωνα με την παρ. 5.

10. Τυχόν περίσσεια βοσκοτόπων που προκύπτει σύμφωνα με την παρ. 8 χρησιμοποιείται ως απόθεμα και μπορεί να κατανεμηθεί σε μετακινούμενους κτηνοτρόφους που έχουν την έδρα της εκμετάλλευσής τους στην ίδια ή άλλη Χ.Ε. της Ηπειρωτικής Ελλάδας. Στην περίπτωση χρήσης του εν λόγω αποθέματος από κτηνοτρόφους άλλης Χ.Ε. οι κτηνοτρόφοι οφείλουν αυτοβούλως να δηλώνουν την πρόθεση αυτή στην αίτησή τους.

Άρθρο 5

Κριτήρια και κανόνες κατανομής βοσκοτόπων.

1. Κάθε κτηνοτρόφος έχει δικαίωμα στην κατανομή και χρήση βοσκοτόπου, εφόσον
υποβάλλει σχετική αίτηση – δήλωση, σύμφωνα με το άρθρο 6.

2.Κατά προτεραιότητα κατανέμεται η απαραίτητη έκταση βοσκότοπου σε κτηνοτρόφους που συμμετέχουν σε μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας, από τα οποία προβλέπεται η χρήση βοσκοτόπου, με αναλογία κατανομής εντός των ορίων που προβλέπονται από τα αντίστοιχα μέτρα.

3. Προτεραιότητα χρήσης των βοσκότοπων έχουν οι κτηνοτρόφοι φυσικά ή νομικά
πρόσωπα ή μέλη συνεταιρισμών που διατηρούν την έδρα της εκμετάλλευσής τους στην Τοπική/Δημοτική Κοινότητα, στην οποία βρίσκεται ο βοσκότοπος.

4. Σε περίπτωση ύπαρξης περίσσειας βοσκότοπου σε Τοπική/Δημοτική Κοινότητα του οικείου Δήμου, το πλεόνασμα διατίθεται κατά προτεραιότητα, σε κτηνοτρόφους των όμορων Τοπικών/Δημοτικών Κοινοτήτων. Αν συνεχίζει να υπάρχει περίσσεια, το πλεονάζον τμήμα μπορεί να κατανεμηθεί και σε κτηνοτρόφους ή μέλη συνεταιρισμών άλλων περιοχών και άλλων Δήμων όμορων ή μη, εντός των ορίων της οικείας Χ.Ε. ή του ίδιου νησιού αν πρόκειται για περιοχές της νησιωτικής Ελλάδας.

5. Σε περίπτωση ελλείμματος ικανής έκτασης βοσκότοπου στην οικεία
Τοπική/Δημοτική Κοινότητα, για την κάλυψη των αναγκών των κτηνοτρόφων που έχουν την έδρα της εκμετάλλευσής τους στην εν λόγω Τοπική/Δημοτική Κοινότητα, είναι δυνατή η κατανομή βοσκότοπου από όμορες Τοπικές/Δημοτικές Κοινότητες. Αν συνεχίζει να υπάρχει έλλειμμα βοσκότοπου, αυτό μπορεί να καλυφθεί με κατανομή βοσκότοπου και από άλλες περιοχές που βρίσκονται στα όρια της οικείας Χ.Ε., όπως αυτές ορίστηκαν στην παρ. 3 του άρθρου 4, ή του ίδιου νησιού αν πρόκειται για περιοχές της νησιωτικής Ελλάδας.

6. Όσοι από τους κτηνοτρόφους χρειάζονται για την κάλυψη των αναγκών τους και
επιθυμούν να κάνουν χρήση περισσότερης έκτασης βοσκότοπου, μπορούν να αιτηθούν χορήγηση επιπλέον έκτασης βοσκοτόπου από τις περιοχές όπου υπάρχει απόθεμα. Αυτοί υπόκεινται στους όρους των μετακινούμενων κτηνοτρόφων και πρέπει να αποδεικνύουν και τη μετακίνηση τους.

7 Το ζωικό κεφάλαιο της κάθε εκμετάλλευσης υπολογίζεται με βάση τη δήλωσή τους
στην Ενιαία Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) 2015 και ελέγχονται τυχόν αποκλίσεις σε σχέση με τον μέσο όρο που προκύπτει από την Κτηνιατρική Βάση Δεδομένων (ΚΒΔ) των ετών 2012 και 2014.

8.Η έκταση που κατανέμεται σε κάθε κτηνοτρόφο είναι συνεχόμενη και ενιαία, όπου
αυτό είναι εφικτό.

9.Στους μετακινούμενους κτηνοτρόφους δύναται να κατανεμηθεί βοσκότοπος σε
διαφορετικές Χ.Ε. Το σύνολο της έκτασης βοσκότοπου που δικαιούνται οι μετακινούμενοι κτηνοτρόφοι δεν είναι δυνατό να υπερβαίνει την καθορισθείσα αναλογία κατανομής των παρ. 8 ή 9 του άρθρου 4 κατά περίπτωση, η οποία αντιστοιχεί στις κατεχόμενες ΜΜΖ.

10. Κτηνοτρόφοι που έκαναν χρήση του ίδιου βοσκότοπου για πάνω από 3 έτη κατά την
πενταετία 2010-2014, λαμβάνουν κατά προτεραιότητα τις ίδιες εκτάσεις εφόσον το επιθυμούν και το δηλώσουν στην αίτησή τους.

11. Οι παραλίμνιοι ή παραποτάμιοι βοσκότοποι κατανέμονται κατά προτεραιότητα στους εκτροφείς βουβαλιών.

12. Στους κτηνοτρόφους που κατέχουν νομή σε βοσκήσιμες γαίες ή μισθωμένη έκταση,
κατανέμεται έκταση μόνο για το μέρος του ζωικού κεφαλαίου που δεν καλύπτεται, λαμβάνοντας υπόψη τις κατεχόμενες ΜΜΖ όπως προκύπτουν από την αίτησή τους σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 6 και την καθορισθείσα αναλογία κατανομής των παρ. 8 ή 9 του άρθρου 4, κατά περίπτωση.

13. Στους κτηνοτρόφους που αποκαταστάθηκαν κτηνοτροφικά σε ακίνητα του
Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχοντας δικαίωμα χρήσης των ακινήτων αυτών για βόσκηση των ποιμνίων τους, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Ν. 4061/2012 (Α’ 66) και στους νόμιμους κληρονόμους αυτών, που διατηρούν το ποίμνιο και δεν μεταβάλουν τη χρήση των εν λόγω ακινήτων, κατανέμεται έκταση επιλέξιμου βοσκοτόπου, μόνο για το μέρος του ζωικού κεφαλαίου που δεν καλύπτεται από την παραπάνω έκταση, λαμβάνοντας υπόψη τις κατεχόμενες ΜΜΖ όπως προκύπτουν από την αίτησή τους σύμφωνα με την παρ. 6.1 και την καθορισθείσα αναλογία κατανομής των παρ. 8 ή 9 του άρθρου 4, κατά περίπτωση.

14. Στους κτηνοτρόφους στους οποίους έχουν παραχωρηθεί ακίνητα του Υπουργείου Αγροτικής Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας για βόσκηση, σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 7 του Ν. 4061/2012, κατανέμεται έκταση επιλέξιμου βοσκοτόπου, μόνο για το μέρος του ζωικού κεφαλαίου που δεν καλύπτεται από την παραπάνω έκταση, λαμβάνοντας υπόψη τις κατεχόμενες ΜΜΖ όπως προκύπτουν από την αίτησή τους σύμφωνα με την παρ. 6.1 και την καθορισθείσα αναλογία κατανομής των παρ. 8 ή 9 του άρθρου 4, κατά περίπτωση.

Άρθρο 6

Διαδικασία κατανομής επιλέξιμων βοσκοτόπων

1. Οι ενδιαφερόμενοι κτηνοτρόφοι, υποβάλλουν αίτηση κατανομής επιλέξιμων βοσκοτόπων προς τους Δήμους μέσω των πιστοποιημένων φορέων υποβοήθησης αγροτών, αίτηση στην εφαρμογή Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (αίτηση ΟΣΔΕ), η οποία περιλαμβάνει: τη θέση της μόνιμης σταβλικής εγκατάστασης, τον αριθμό και το είδος των ζώων που εκτρέφουν, τη θέση της σταβλικής εγκατάστασης μετακίνησης στον τόπο όπου επιθυμούν να μετακινηθούν και το ζωικό κεφάλαιο που θα μετακινήσουν. Εφόσον έχει προηγηθεί η δήλωση των ανωτέρω στοιχείων του κτηνοτρόφου στο ΟΣΔΕ του τρέχοντος έτους, αυτά λαμβάνονται αυτόματα ως αίτηση κατανομής βοσκοτόπων.

2. Σε εφαρμογή του άρθρου 4 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87), οι Περιφέρειες και οι Δήμοι της χώρας συνεργάζονται και εφαρμόζουν από κοινού δράση για την ορθή κατανομή των επιλέξιμων βοσκοτόπων σε ειδική εφαρμογή που διατίθεται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

3. Εκπρόσωποι των Δήμων συνεργάζονται με τις Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας της
οικείας Περιφέρειας, όπου παρουσία υπεύθυνου χειριστή της ειδικής εφαρμογής κατανομής βοσκοτόπων, του εκπροσώπου της ΔΑΟΚ της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, εκπροσώπου του ΟΠΕΚΕΠΕ ο οποίος προσφέρει οποιαδήποτε αιτούμενη τεχνική βοήθεια και εκπροσώπου των κτηνοτροφικών οργανώσεων, προβαίνουν στην κατανομή των επιλέξιμων βοσκοτόπων, η οποία υπογράφεται από τον οικείο Αντιπεριφερειάρχη.

4. Οι ενδιαφερόμενοι κτηνοτρόφοι καλούνται από τον αρμόδιο Δήμο προκειμένου να
ενημερωθούν ενυπόγραφα για την τελική κατανομή των επιλέξιμων βοσκότοπων. Η ενυπόγραφή κατανομή ενσωματώνεται στην αίτηση ΟΣΔΕ.

Άρθρο 7

Κατανομή μη επιλέξιμων βοσκήσιμων γαιών

Για την κατανομή βοσκήσιμων γαιών, οι οποίες δεν υπόκεινται σε περιορισμούς που προκύπτουν από τη δασική νομοθεσία για τη χρήση αυτή, επιπλέον των επιλέξιμων για ενίσχυση βοσκοτόπων, εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις του Β.Δ. 24-9/20-10-1958 και του Ν.Δ. 318/69, όπως ισχύουν, με σκοπό την πλήρη κάλυψη των βοσκητικών αναγκών των ποιμνίων. Ως μη επιλέξιμες νοούνται οι κατά 100% μη επιλέξιμες βοσκήσιμες γαίες.

Άρθρο 8

Υποχρεώσεις κτηνοτρόφων

1. Οι κτηνοτρόφοι υποχρεούνται να διατηρούν τους βοσκότοπους σε καλή γεωργική κατάσταση και να εκπληρώνουν τις απαιτήσεις του υπό εκπόνηση Διαχειριστικού Σχεδίου Βόσκησης.

2. Εφόσον έχει εκπονηθεί Οριστικό Διαχειριστικό Σχέδιο Βόσκησης, τα όρια της αναλογίας κατανομής ενός συγκεκριμένου βοσκοτόπου δύνανται να προσαρμόζονται στα όρια που καθορίζονται από το διαχειριστικό σχέδιο βόσκησης.

3. Μη τήρηση των παραπάνω υποχρεώσεων συνεπάγεται ανάκληση της κατανομής για τον παραβάτη και την επανακατανομή των εκτάσεων.

4. Δεν θεωρείται αυθαίρετη η βόσκηση ζώων που οδηγούνται σε θερινές ή χειμερινές βοσκές νομίμως, εφ’ όσον η παραμονή τους στην περιφέρεια του Δήμου δεν παρατείνεται πέραν των 48 ωρών.

5. Ο δικαιούχος που παύει να διατηρεί το ποίμνιο του εκπίπτει από το δικαίωμα χρήσης του βοσκοτόπου.

6. Σε περίπτωση που το ζωικό κεφάλαιο του κτηνοτρόφου μειωθεί άνω του 30% για δυο ημερολογιακά έτη, η κατανεμημένη έκταση και το δικαίωμα χρήσης μειώνεται αναλόγως.

7. Σε περίπτωση διαδοχής των κτηνοτρόφων, εφόσον αυτοί διατηρούν το ποίμνιο
διατηρούν και το δικαίωμα του αρχικού δικαιούχου να εισέρχονται στον βοσκότοπο.

Άρθρο 9

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΙΜΗΣ

Πηγή: ΠΑΣΕΓΕΣ
Στέφανος Παπαπολυμέρου
papapolimerou@paseges.gr

Αφήστε μια απάντηση