ΓΕΩΤΕΕ ΔΥΤ ΜΑΚΕΔ:Απόψεις για την συνταγογράφηση ΦΠΠ

2015-04-14_Απόψεις_Συνταγογράφηση

Επισυνάπτουμε τις απόψεις του ΓΕΩΤΕΕ ΔΥΤ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ για την επικείμενη εφαρμογή της συνταγογράφησης γεωργικών φαρμάκων, όπως προέκυψαν από σχετική διαβούλευση.

Αφήστε μια απάντηση