Ερώτημα : Τι είναι το καθεστώς των μικροκαλλιεργητών;

Είναι ένα ειδικό καθεστώς για μικρούς γεωργούς. Το σκεπτικό είναι να λαμβάνουν μια ενίσχυση κατ αποκοπή και να απλουστευθούν οι γραφειοκρατικές διαδικασίες.

kerasia

Οι μικροί γεωργοί θα ενταχτούν στο καθεστώς αυτό , αυτόματα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ με βάση τις ενισχύσεις που έλαβαν κατά το 2014 και δεν θα παίρνουν άλλες ενισχύσεις παρά μόνο ένα ποσό κατ’ αποκοπή, που θα είναι μέχρι 1250 ευρώ, ενώ δεν θα είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόζουν τις πράσινες απαιτήσεις
Όσοι μικροί γεωργοί, επιθυμούν να βγουν εκτός δεν θα μπορούν να ενταχθούν πάλι στο καθεστώς των μικρών παραγωγών και θα πρέπει να βγούνε με αίτηση τους που υποβάλλεται ως τις 15 Οκτωβρίου 2015.
Τα κράτη-μέλη βασικά θα εξειδικεύσουν ποιοι είναι οι «μικροί γεωργοί».

Ο όρος μικρός γεωργός θα περιλαμβάνει όλους όσους ασχολούνται με τη φυτική και ζωική παραγωγή.
Από φέτος 2015 , πρώτο έτος εφαρμογής του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της Ε.Ε., η οποία θα ισχύσει έως το 2020, θεσπίζεται το καθεστώς μικροκαλλιεργητών.
Σύμφωνα με το άρθρο 32 της με αριθμό 104/7056 υπουργικής απόφασης, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 147/Β/22/1.2015, στο καθεστώς των μικροκαλλιεργητών εντάσσονται αυτόματα όλοι οι γεωργοί το 2015, οι οποίοι:
α) πληρούν τις προϋποθέσεις του ενεργού γεωργού,
β) το 2015 έχουν ιδιόκτητα ή μισθωμένα δικαιώματα ενίσχυσης και
γ) το σύνολο των άμεσων ενισχύσεων, που λαμβάνουν είναι χαμηλότερες των 1.250 € για το προηγούμενο έτος (2014)

Τα δικαιώματα βασικής ενίσχυσης, που κατέχουν γεωργοί που συμμετέχουν στο καθεστώς των μικροκαλλιεργητών υπόκεινται στους κανόνες της μεταβίβασης δικαιωμάτων.

Οι γεωργοί, που συμμετέχουν στο καθεστώς των μικροκαλλιεργητών, εξαιρούνται από τις γεωργικές δραστηριότητες, που προβλέπονται για την τήρηση των γεωργικών πρακτικών επωφελών για το κλίμα και το περιβάλλον (Πράσινες απαιτήσεις της Πολλαπλής Συμμόρφωσης )
Διαβάστε εδώ το ΦΕΚ του καθεστώτος των μικρών παραγωγών MΙΚΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ

Αφήστε μια απάντηση