Κατανομή ποσοστώσεων αγελαδινού γάλακτος 2014-2015

Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ (Τεύχος Β’. 3395/17-12-2014) που αφορά στην κατανομή ποσοστώσεων αγελαδινού γάλακτος περιόδου 2014-2015.

Αυτό αφορά τους εγκεκριμένους Νέους Γεωργούς του 2014 και του επενδυτές των σε εξέλιξη Σχεδίων Βελτίωσης, οι οποίοι πρέπει να επιτύχουν συγκεκριμένους στόχους.

Καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων για αυτή την κατανομή είναι η Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2015

Αφήστε μια απάντηση