Δημόσιοι Βοσκότοποι: Κριτήρια επιλεξιμότητας

agros_2
Κριτήρια επιλεξιμότητας Βοσκοτοπων για το ΟΣΔΕσχετικά με τη κατανομή των επιλέξιμων εκτάσεων δημοσίων βοσκοτόπων σε γεωργούς που δηλώνουν κτηνοτροφική εκμετάλλευση στο ΟΣΔΕ για το έτος 2014.

Σύμφωνα με αυτή ορίζονται 2 γεωγραφικές ζώνες και 4 κριτήρια επιλεξιμότητας. Ειδικότερα για κάθε κτηνοτροφική εκμετάλλευση λαμβάνονται υπόψη:

α) ο αριθμός των εκτατικών του δικαιωμάτων,
β) η έκταση για βοσκότοπο που έχει δηλωθεί στην βιολογική κτηνοτροφία σύμφωνα με το Σχέδιο Περιβαλλοντικής διαχείρισης (ΣΠΔ ),
γ) η έκταση για βοσκότοπο που έχει δηλωθεί στις σπάνιες φυλές σύμφωνα με το ΣΠΔ, και
δ) για την εξισωτική αποζημίωση τα 330 στρέμματα ως μέγιστη έκταση κατανομής επιλέξιμου βοσκοτόπου, προκειμένου να διανεμηθεί η επιλέξιμη βοσκοτοπική έκταση.

Οι δύο γεωγραφικές ζώνες, σύμφωνα με την απόφαση έχουν ως εξής:

Περιφερειακές ενότητες: Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Καβάλας, Δράμας, Σερρών, Κιλκίς, Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Πέλλης, Ημαθίας, Πιερίας, Κοζάνης, Φλώρινας, Καστοριάς, Γρεβενών, Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας, Άρτας, Πρέβεζας, Καρδίτσης, Τρικάλων Λάρισης, Μαγνησίας, Φθιώτιδας, Ευρυτανίας, Βοιωτίας, Φωκίδας, Αττικής και Εύβοιας
Περιφερειακές ενότητες: Αργολίδας, Αχαΐας, Αρκαδίας, Ηλείας, Κορινθίας και Μεσσηνίας.

Στην πρώτη γεωγραφική ζώνη εφαρμόζεται ενιαία αναλογική μείωση στο σύνολο των δικαιούχων κτηνοτρόφων, προκειμένου να ικανοποιηθούν στο μέγιστο δυνατό βαθμό οι ανάγκες των κτηνοτρόφων σε επιλέξιμες εκτάσεις βοσκοτόπων όπως αυτές προσδιορίζονται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου. Στη δεύτερη γεωγραφική ζώνη εφαρμόζεται μέγιστος συντελεστής προσαρμογής 9 %.

Ειδικότερα για τις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις που τα εκτατικά δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης 2014 είναι μεγαλύτερα των 40.000 ευρώ η προσαρμογή των τελικά επιλέξιμων εκτάσεων των βοσκοτόπων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 15% προκειμένου να εξασφαλισθεί η απρόσκοπτη οικονομική δραστηριότητα τους.

Αφήστε μια απάντηση