Ερώτημα για τον αγροτικό εξηλεκτρισμό

ΕΡΩΤΗΜΑ
ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΓΡΑΜΑ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΣΕ ΑΡΑΧΩΒΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ
agelosraptis@

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΟΥ : ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ .


Ισχύουν για τη στιγμή που μιλάμε (6/7/2014) τα πιο κάτω:
ΒΗΜΑ 1ο
Θα ρωτησεις την Οικεία Περιφέρεια ή ΔΑΟΚ να σου πούνε αν έχει εγκριθεί και υλοποιέιται αντίστοιχο Πρόγραμμα Αγροτικού Εξηλεκτρισμού Γεωργικών εκμεταλλεύσεων στη Περιφέρειά σας …δεν έχουν εγκρίνει όλες οι ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ .

Α ν ΟΧΙ τότε ισχύει αυτό:

ΒΗΜΑ 2ο
Ηλεκτροδότηση αρδευτικής γεώτρησης –ΕΚΤΟΣ Προγράμματος αγροτικού εξηλεκτρισμού
1. Αίτηση-1
2. Άδεια Χρήσης νερού για άρδευση .
3. Μελέτη άρδευσης ,εφόσον ο κινητήρας πρόκειται να είναι από 40 ΗΡ και άνω

Για επαύξηση ισχύος χρειάζεται και υφιστάμενος Λογαριασμός ΔΕΗ .

Διαδικασία
-Ακολουθεί επιτόπιος έλεγχος από αρμόδιο υπάλληλο της οικείας Περιφερειακής Ενότητας
-Αποστολή ΓΕΩΡΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ στη ΔΕΗ για μελέτη και κοστολόγηση του έργου
-Συζήτηση της ΑΙΤΗΣΗΣ στην Επιτροπή Τοπικού Αγροτικού Εξηλεκτρισμού (ΤΕΑΕ) της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ -Γενική Δ/νση Περιφερειακής Αγροτικής Ανάπτυξης
– Ειδοποίηση του δικαιούχου από τη ΔΕΗ για πληρωμή του κόστους και του τέλους κατασκευής του έργου από τη ΔΕΗ .
Για άδεια Χρήσης νερού και Μελέτη άρδευσης επικοινώνησε ecogrev@gmail.com (697723906) για περαιτερω .

ΒΗΜΑ 3ο
Αν στη Περιφέρεια σου υλοποιέιται ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΕΞΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ τοτε ισχύουν αυτά εδώ :

Ηλεκτροδότηση αρδευτικής γεώτρησης –Μέσω Προγράμματος αγροτικού εξηλεκτρισμού
Απαιτούμενα δικαιολογητικά :

• Αίτηση-1 Προς την οικεία Περιφερειακή Ενότητα -Τμήμα Υδροοικονομίας & Περιβάλλοντος που να περιγράφεται ο Μηχανολογικός εξοπλισμός που θα χρησιμοποιήσει και ότι θα συμμετάσχει με 20 % στη κοστολόγηση του έργου που η μελέτη της ΔΕΗ θα εκτιμήσει
• Αντίγραφο άδειας ανόρυξης της υδροληψίας και άδειας χρήσης νερού.
• Έκθεση με τα γεωλογικά και υδρολογικά χαρακτηριστικά της υδροληψίας.
• Μελέτη άρδευσης εφ΄όσον ο κινητήρας θα είναι πάνω από 40 ΗΡ .
• Τοπογραφικό διάγραμμα πού θα παρουσιάζει τους χώρους χρήσης νερού, τις συντεταγμένες της υδροληψίας και των πλησιέστερων υφιστάμενων υδροληψιών για κάθε χρήση σε προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ 87,σε ακτίνα 300μ.
• Αντίγραφα Ε1,Ε9 Εκκαθαριστικό φορολογικής δήλωσης.
• Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86.
• Βεβαίωση ότι είναι Γεωργός : Φωτοτυπία βιβλιαρίου Ο.Γ.Α. ή βεβαίωση απο Μητρώο Αγροτών
• Φωτοτυπία ταυτότητας.
• Παράβολο 50 € για την έκδοση γεωργοτεχνικού δελτίου για την ηλεκτροδότηση , από την Οικεία Π.Ε

Διαδικασία
-Ακολουθεί επιτόπιος έλεγχος από αρμόδιο υπάλληλο της οικείας Περιφερειακής Ενότητας
-Αποστολή ΔΕΛΤΙΟΥ στη ΔΕΗ για μελέτη και κοστολόγηση του έργου
-Συζήτηση της ΑΙΤΗΣΗΣ στην Επιτροπή Τοπικού Αγροτικού Εξηλεκτρισμού (ΤΕΑΕ) της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ -Γενική Δ/νση Περιφερειακής Αγροτικής Ανάπτυξης
– Ειδοποίηση του δικαιούχου από τη ΔΕΗ για πληρωμή του κόστους και του τέλους κατασκευής του έργου από τη ΔΕΗ .

ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ επικοινώνησε στο ecogrev@gmail.com (6977239066)
Παπακωνσταντίνου Δημήτριος γεωπόνος σύμβουλος .

Για αγροτικές μελέτες δες κι εδω : www.agro-foods.com

Αφήστε μια απάντηση