Διαδικασίες εκκαθάρισης των ΕΑΣ με βάση το νέο νόμο για τους Αγρ.Συν/σμούς ν.4015/2011

Το θεσμικό πλαίσιο, που διέπει την λειτουργία των Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών στις 31-12-2013 καταργείται.
Συνεπώς η εκκαθάριση καθίσταται μοιραία και μονόδρομος για τις περιπτώσεις αδυναμίας μετατροπής της ΕΑΣ σε ΑΣ ή ΑΕΣ, για οποιονδήποτε εν τέλει λόγο.
Κατα την νομική Σύμβουλο της ΠΑΣΕΓΕΣ η απόφαση της γενικής συνέλευσης των ΕΑΣ , για λύση και εκκαθάριση, θεωρείται ορθοτέρα,απο την εφαρμογή των αναγκαστικών διατάξεων του άρθρου 19 του ν. 4015/2011,αφού μόνον έτσι επιτυγχάνεται ο σκοπός του νομοθέτη.

Βεβαίως όλα αυτά υπό την επιφύλαξη της αντισυνταγματικότητας των σχετικών διατάξεων του Ν.4015/2011. Για αυτό άλλωστε στην πράξη, από τα στοιχεία της ΠΑΣΕΓΕΣ , ουδείς έχει εφαρμόσει κατά την εκκαθάριση του άρθρου 19 την διαδικασία της παρ.5 του άρθρου 4.

Τα προβλήματα απο τις εκκαθαρίσεις των Ενώσεων Αγροτικών Συν/σμών :

1.Η τύχη της ακίνητητης περιουσίας των ΕΑΣ .
«…Η περιουσία των συνεταιρισμών, την οποία ο νομοθέτης με συνοπτικές διαδικασίες, εκποιεί ανεπίτρεπτα, διότι ο συνεταιρισμός δεν παύει να αποτελεί επιχείρηση αυτοδιοικούμενη, συνεπώς τα μέλη του και μόνο θα αποφασίσουν για την τύχη του Συνεταιρισμού, καθώς η περιουσία του αποτελεί προσφορά πολλών γενεών, στη δημιουργία των οποίων έχει συμβάλλει και ο φορολογούμενος, σε κάποιο βαθμό.

Η περιουσία αυτή αν εκποιηθεί, καθίσταται αδύνατο να αντικατασταθεί, και επειδή στη δημιουργία οφειλών των συνεταιρισμών, έχει τεράστια ευθύνη και το κράτος, με την άσκηση κοινωνικής πολιτικής μέσω των συνεταιρισμών, γεγονός απαράδεκτο και αντίθετο προς την έννοια του συνεταιρισμού και των συνεταιριστικών αρχών, όφειλε να συμβάλλει στην ομαλοποίηση αυτής της καταστάσεως, με παροχή δυνατότητας ρυθμίσεως των οφειλών των συνεταιρισμών, χωρίς βέβαια χαριστικές πράξεις, σε βάρος του φορολογούμενου.

Και τούτο, διότι όπως είναι παγκοσμίως γνωστό, δεν μπορεί να υπάρξει γεωργία χωρίς συνεταιρισμούς. Η ανασυγκρότηση των συνεταιρισμών, είναι η μόνη δυνατότητα εξόδου της χώρας από την κρίση.

Για το λόγο αυτό η ΠΑΣΕΓΕΣ, ζητεί επιμόνως, τα παραγωγικά ακίνητα των συνεταιρισμών ακόμη και στην τραγική περίπτωση, που η εκκαθάριση είναι μονόδρομος, να δίνονται αποκλειστικά σε συνεταιρισμούς, ώστε οι συνεταιρισμένοι αγρότες να συνεχίσουν την επιχειρηματική τους δράση.

Διαφορετικά η διαχείριση των ακινήτων αυτών από τρίτους, θα είναι ολέθρια…..»

2. Η Τύχη των υπαλλήλων της ΕΑΣ .
Συνεχίζοντας την εισηγήσης της η κ Μητροπούλου Α. (Νομική Σύμβουλος ΠΑΣΕΓΕΣ ) προτείνει τη μεταφορά των υπαλλήλων στους Συν/σμους Νέας Γενιάς μόνο όσων είναι με Συμβάσεις εξαρτημένης σχέσης εργασίας . Για τους υπαλλήλους που για χρόνια ήταν όμηροι των αναγκών των ΕΑΣ και αναταποκρίθηκαν με επάρκεια στις πάγιεςκαι διαρκείς ανάγκες των ΕΑΣ με μη εξαρτημένη σχεση εργασίας! .Αγνοείται ότι επι της ουσίας ήταν αυτοί που «έτρεχαν » τις ΕΑΣ έστω και με αποικιακές συνθήκες εργασίας ! καμία πρόβλεψη για αυτούς . Ότι προβλέπεται απο τον ΟΑΕΔ!

Όσοι είναι ή ήταν στο περιβάλλον του Προέδρου και πρόλαβαν να μετατρέψουν τις Συμβάσεις τους σε εξαρτημένη σχέση εργασίας …μπορούν να διασωθούν ! Αυτό είναι ΄δικαιο!
Με την επιφύλαξη της νομιμότητας των αποφάσεων του Δ.Σ και του Προέδρου της ΕΑΣ για τους εργαζόμένους !! Καμμία προβλεψη για αυτή την αδικία δεν βλέπει η νομική σύμβουλος !
Όμως αναμένεται πολλή δουλειά για εργατολόγους ….απο τις προσφυγές των εργαζομένων.

Διαβάστε τι προτείνει η νομική σύμβουλος
« Οι εργαζόμενοι με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας στους ΑΣ, στις ΕΑΣ, στις ΚΕ.Σ.Ε., στις Κ.Α.Σ.Ο και στις Συνεταιριστικές Εταιρείες, οι οποίες είναι σε ισχύ κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού, μεταφέρονται αυτοδίκαια στις Συλλογικές Αγροτικές Οργανώσεις (ΑΣΟ) που θα προκύψουν από την εφαρμογή των παραγράφων 1,2,3,4, 5 και 6 του παρόντος άρθρου.

Επίσης, οι εργαζόμενοι σε ΣΑΟ που τίθενται σε εκκαθάριση ή διαγράφονται από το μητρώο και παύουν να λειτουργούν δύνανται να απορροφηθούν κατά προτεραιότητα από άλλες ενεργές ΣΑΟ.Όσοι εργαζόμενοι απολυθούν και δεν απορροφηθούν από τα νέα σχήματα που θα προκύψουν από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου δύνανται με αίτηση τους να ενταχθούν σε προγράμματα ειδικής επιδότησης του ΟΑΕΔ, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.» (άρθρο 19 παρ.9).

Πηγή : Απόσπασμα απο την Εισήγηση για εκκαθάριση των ΕΑΣ -Μητροπούλου Α. . 4-11-2013 για τις διαδικασίες εκκαθάρισης των Αγροτικών Συν/σμών .

Αφήστε μια απάντηση