Διαχείριση βοσκοτόπων: Ενιαίο και σαφές νομικό πλαίσιο τώρα! για να σωθεί η κτηνοτροφία

Ο Βουλευτής της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ, κ. Θωμάς Ψύρρας, κατέθεσε ερώτηση προς τους Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής σχετικά με τα «Σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζουν οι κτηνοτρόφοι από την καταγραφή των επιλέξιμων βοσκήσιμων εκτάσεων και την εφαρμογή του Ν. 4061/2012». Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Οι βοσκότοποι αποτελούν το μεγαλύτερο σε έκταση χρήση γης φυσικό πόρο της χώρας και ανέρχονται σε 52 εκατ. στρέμματα ή το 40% της συνολικής επιφάνειας της Ελλάδας. Τους τελευταίους μήνες οι κτηνοτρόφοι της χώρας αντιμετωπίζουν σοβαρότατο πρόβλημα, καθώς έρχονται αντιμέτωποι με την αδυναμία εξεύρεσης των αναγκαίων επιλέξιμων εκτάσεων βοσκοτόπων, προκειμένου να ενεργοποιήσουν τα δικαιώματά τους και να τους καταβληθούν οι ευρωπαϊκές ενισχύσεις.

Το ζήτημα των βοσκοτόπων έχει αναδείξει ο Σύνδεσμος Ελληνικής Κτηνοτροφίας, που είχε θέσει το θέμα κατά την επίσκεψη του Επιτρόπου Γεωργίας στην Αθήνα, στις αρχές του περασμένου Μαρτίου. Στην Ελλάδα από το σύνολο των επιλέξιμων εκτάσεων που δηλώνονται για την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων των παραγωγών (άμεσες ενισχύσεις) το 47% περίπου αποτελούν εκτάσεις που χαρακτηρίζονται ως βοσκότοποι, σύμφωνα με τα στοιχεία για το έτος 2011. Στις ορεινές περιοχές το 56% και πλέον των δυνητικά επιλέξιμων εκτάσεων αποτελούνται από βοσκότοπους. Συνεπώς, για να μην έχουμε απώλεια στις ενισχύσεις είναι εξαιρετικά αναγκαίο να διευκρινιστεί ποιες ακριβώς εκτάσεις περιλαμβάνονται σε εκείνες που χαρακτηρίζονται ως βοσκότοποι.

Ο νόμος 4061/2012 (ΦΕΚ 66/Α’) «Διαχείριση και προστασία ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων και λοιπές διατάξεις», αναφέρει ότι όλες οι εκτάσεις με δασικό χαρακτήρα και αυτές που έχουν κηρυχθεί αναδασωτέες προστατεύονται, σύμφωνα με τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας και δεν διέπονται από το ειδικό καθεστώς διαχείρισης σύμφωνα με τις διατάξεις της αγροτικής νομοθεσίας (ως δασικές εποικιστικές εκτάσεις). Μέχρι σήμερα οι κτηνοτρόφοι δήλωναν αυτές τις εκτάσεις, αλλά ποτέ δεν είχε ερευνηθεί, εάν ήταν δασικές. Μετά την ψήφιση του Νόμου ο Δασάρχης αποφασίζει, εάν οι εκτάσεις αυτές είναι βοσκότοποι ή δάση.

Η εφαρμογή του «Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τους βοσκοτόπους» που πραγματοποίησε πρόσφατα ο ΟΠΕΚΕΠΕ και αποσκοπούσε στην εξαίρεση των προβληματικών εκτάσεων, οδήγησε σε σοβαρή μείωση του ποσοστού επιλεξιμότητας των ενοτήτων που παραμένουν βοσκότοποι. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι οι κτηνοτρόφοι κατά την πληρωμή των επιδοτήσεων θα εισπράξουν ποσό που θα είναι μικρότερο από αυτό που έπαιρναν τα προηγούμενα χρόνια. Επίσης, και η εξισωτική αποζημίωση θα είναι μειωμένη.

Στη χώρα μας μπορεί να επιτρέπεται στα δάση να βόσκουν ζώα, αλλά το πρόβλημα είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αναγνωρίζει τη δυνατότητα να εισπράττει ένας κτηνοτρόφος ενισχύσεις, όταν τα ζώα του βόσκουν σε δασικές εκτάσεις με θαμνώδη και δενδρώδη βλάστηση. Όμως, πρόβλημα θα υπάρξει και μετά την εφαρμογή της νέας ΚΑΠ (2015-2020), αφού ανάλογα με τον αριθμό των ζώων που θα έχει ο κάθε κτηνοτρόφος δηλωμένα στην Κτηνιατρική Βάση Δεδομένων θα πρέπει να βρει και τα ανάλογα εκτάρια βοσκοτόπων (τα δάση εξαιρούνται), για να εισπράξει την επιδότηση.

Δεδομένου ότι

Α) Η προσαρμογή της χώρας μας στα δεδομένα της ευρωπαϊκής νομοθεσίας αναφορικά με τον προσδιορισμό των βοσκοτόπων είναι επιβεβλημένη, καθώς ελλοχεύει ο κίνδυνος της επιβολής υψηλών προστίμων,

Β) Οι βοσκότοποι συνδέονται άρρηκτα με τη βιώσιμη κτηνοτροφική δραστηριότητα και η συμβολή τους στη μείωση του κόστους παραγωγής και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας είναι καταλυτική,

Γ) Η καταβολή των ενισχύσεων είναι ζωτικής σημασίας για τους κτηνοτρόφους,

Κατόπιν τούτων, ερωτώνται οι συναρμόδιοι Υπουργοί:
1) Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία του προσδιορισμού των βοσκοτόπων της χώρας που είναι επιλέξιμοι για την ενιαία ενίσχυση; Υπάρχει αποτύπωση σε ενιαίο χάρτη όλων των εκτάσεων όπου, σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, απαγορεύεται η βόσκηση;
2) Θα υπάρξει σύνδεση των βοσκοτόπων με το Εθνικό Κτηματολόγιο;

3) Σκοπεύετε να ζητήσετε από την ΕΕ παράταση για τον καθορισμό των βοσκοτόπων;

4) Προτίθεστε και, εάν ναι, με ποιες ενέργειες να διεκδικήσετε διεύρυνση του ορισμού των βοσκοτόπων που προβλέπεται στον ευρωπαϊκό κανονισμό; Έχετε θέσει επισήμως το ζήτημα στο Συμβούλιο των Υπουργών Γεωργίας;

5) Πως σκέπτεστε να αντιμετωπίσετε τη γραφειοκρατία και την οικονομική επιβάρυνση των κτηνοτρόφων από την εφαρμογή του Ν. 4061/2012;

6) Είναι στις προθέσεις σας η διαμόρφωση ενός σταθερού, σαφούς και ενιαίου νομικού πλαισίου χαρακτηρισμού και διαχείρισης των βοσκοτόπων της χώρας;
Πηγή: ΠΑΣΕΓΕΣ .

Αφήστε μια απάντηση