Το ΓΕΩΤΕΕ να στηρίξει ξεκάθαρα ! Το ασυμβίβαστο της συνταγογράφησης και των πράσινων γεωργικών συμβουλών απο τους εμπόρους ΦΠΠ!

Κοινή επιστολή προς ΓΕΩΤΕΕ σχετικά με την θέσπιση ηλεκτρονικής συνταγογράφησης της δραστικής ουσίας των γεωργικών φαρμάκων στο υπό κατάθεση πολυνομοσχέδιο του ΥΠΑΑΤ

Με ικανοποίηση διαπιστώσαμε την πρόθεση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να συμπεριλάβει στο υπό κατάθεση πολυνομοσχέδιο ρύθμιση για την ηλεκτρονική συνταγογράφηση της δραστικής ουσίας των γεωργικών φαρμάκων, με ασυμβίβαστο μεταξύ διανομέα και συμβούλου.Σκοπός της νομοθετικής ρύθμισης πρέπει να είναι ο έλεγχος και η επιβολή της ορθής επιλογής και χρήσης των γεωργικών φαρμάκων στα πλαίσια της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας έτσι καθίσταται απαραίτητη και ωφέλιμη η ανάπτυξη ενός δικτύου συμβούλων με άδεια συνταγογράφησης ανεξάρτητων από τους διανομείς γεωργικών φαρμάκων και υπό τον έλεγχο και την εποπτεία των αρμόδιων δημόσιων υπηρεσιών.

Ο τερματισμός της μέχρι σήμερα ανεξέλεγκτης αγοράς και χρήσης γεωργικών φαρμάκων και η εφαρμογή των κανόνων της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας θα έχουν ως αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση του κόστους παραγωγής των αγροτικών προϊόντων λόγω:
(α) της μείωσης των αχρείαστων, άκαιρων ή άστοχων επεμβάσεων φυτοπροστασίας με αγροχημικά

(β) της εξάλειψη της υπερδοσολογίας και

(γ) της ελαχιστοποίησης της ανάγκης επέμβασης με γεωργικά φάρμακα ως συνέπεια της χρήσης των κατάλληλων καλλιεργητικών μέτρων για τον περιορισμό των επιβλαβών οργανισμών, της προστασίας των επωφελών οργανισμών και της διαχείρισης της εμφάνισης ανθεκτικότητας στις δραστικές ουσίες.

Η υποχρέωση της εφαρμογής της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας και η πρόταση της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης της δραστικής ουσίας των γεωργικών φαρμάκων που θεσπίζει και την αμοιβή της παροχής υπηρεσιών για τη γεωπονική επιστημονική υποστήριξη, είναι πλήρως συμβατή με το σύγχρονο Ελληνικό πρότυπο αγροτικής ανάπτυξης που στοχεύει σε ποιοτικά και πιστοποιημένα προϊόντα και γι΄ αυτό έχει γίνει δεκτή με πολύ θετικές κρίσεις μέχρι σήμερα από την πλειοψηφία των συναδέλφων που δυστυχώς, για λόγους που δεν είναι του παρόντος, έχουν αποστασιοποιηθεί από τα συλλογικά μας όργανα.

Επίσης σύμφωνο βρίσκεται και το ποιο υγιές κομμάτι της ελληνικής γεωργίας όπως εκφράζεται από την Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών (Π.Ε.Ν.Α.).
Η θεσμοθέτηση και της οδηγίας λίπανσης ταυτόχρονα με την συνταγογράφιση από σύμβουλο με άδεια συνταγογράφησης είναι απόλυτα αναγκαία μιας και η λίπανση είναι άμεσα συνδεδεμένη με την ολοκληρωμένη φυτοπροστασία.

Όσον αφορά στην ουσία του θέματος, θα πρέπει να γίνει αντιληπτό από όλους ότι η ηλεκτρονική συνταγογράφηση της δραστικής ουσίας των γεωργικών φαρμάκων, έχει ως στόχο τον έλεγχο και τον περιορισμό της χρήσης των γεωργικών φαρμάκων μέσω της υποχρεωτικής εφαρμογής των κανόνων της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας από τους επαγγελματίες χρήστες γεωργικών φαρμάκων ώστε να μειωθεί το κόστος παραγωγής, να διασφαλισθεί η ποιότητα των εξαγώγιμων προϊόντων και να προστατευθεί ο καταναλωτής και το περιβάλλον.

Συνεπώς, όποιος έχει οικονομικό όφελος από την πώληση των γεωργικών φαρμάκων εξ ορισμού δεν πληροί τους στόχους της μείωσης της πώλησης των γεωργικών φαρμάκων, ασχέτως από την επιστημονική του επάρκεια ή την τιμιότητά του (η γυναίκα του Καίσαρα δεν αρκεί να είναι τίμια, αλλά πρέπει και να φαίνεται).

Τέλος, είναι περισσότερο από προφανές, τόσο για τον απλό πολίτη, όσο και για τον εξειδικευμένο επιστήμονα, ότι εάν δεν τηρηθεί το ασυμβίβαστο της συνταγογράφησης με την πώληση, η ανωτέρω νομοθετική πρωτοβουλία δεν έχει λόγο ύπαρξης και τελικά θα ακυρωθεί στο βωμό συμφερόντων.
Οι υπογράφοντες
Κωστάκος Χρύσανθος Γεωπόνος
Λάζαρης Θεοφάνης Γεωπόνος
Γιαννόπουλος Δημήτριος Γεωπόνος
Κωστιάνης Γιώργης Γεωπόνος
Βλάχου Άννα Γεωπόνος
Γεωργακόπουλος Χρήστος Γεωπόνος
Μαχαίρας Παναγιώτης Δασολόγος
Ανδριτσόπουλος Γιάννης Γεωπόνος
Τσαπατσάρης Σταύρος Γεωπόνος
Παντελάκος Παναγιώτης Γεωπόνος
Αντζουλάτος Γεράσιμος Γεωπόνος
Καραχάλιου Γεωργία Γεωπόνος
Παπακωνσταντίνου Δημήτριος

Αφήστε μια απάντηση