Καταργείται το δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης στη γεωχωρική πληροφορία;

Δελτίο τύπου Τρίτη 11 Ιουνίου 2013

Καταργείται ο Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ), το αντίστοιχο δηλαδή της ΕΛΣΤΑΤ για το σύνολο των εθνικών γεωχωρικών δεδομένων από όλα τα υπουργεία!

Ο τεράστιος πλούτος των δεδομένων που είναι κρίσιμα για τον εθνικό σχεδιασμό, την εθνική οικονομία και ανάπτυξη, την ασφάλεια και βέβαια την προστασία και βιώσιμη διαχείριση τού περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων μεταβιβάζονται στο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου «Κτηματολόγιο ΑΕ». Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αποκρατικοποιήσεων (πρ. συν. 205/25.04.2012), η Κυβέρνηση θέτει σε διαδικασία πλήρους ιδιωτικοποίησης την Κτηματολόγιο ΑΕ.

Η περιβαλλοντική οργάνωση WWF Ελλάς χαρακτηρίζει απαράδεκτη την απόσυρση του Δημοσίου από την κυριότητα και διάθεση προς την κοινωνία της γεωχωρικής πληροφορίας (της οποίας τη συλλογή έχουν ήδη πληρώσει οι φορολογούμενοι), καθώς:

1. Η γνώση του χώρου είναι αγαθό που διατίθεται δωρεάν: Με βάση την κοινοτική νομοθεσία (οδηγία INSPIRE 2007/2/ΕΚ), η γεωχωρική πληροφορία αποτελεί δημόσιο αγαθό και διατίθεται στο κοινό δωρεάν. Μια επιχείρηση ιδιωτικού δικαίου, από την οποία μάλιστα το Δημόσιο έχει ανακοινώσει ότι αποσύρεται, δεν δεσμεύεται από την υποχρέωση δωρεάν διάθεσης αυτής της πληροφορίας.

2. Καταργεί το δικαίωμα πρόσβασης του κοινού σε πληροφορία: Με βάση την κοινοτική νομοθεσία (οδηγία 2003/4/ΕΚ), τα γεωχωρικά δεδομένα αποτελούν περιβαλλοντική πληροφορία, την οποία οι δημόσιοι φορείς υποχρεούνται να διαθέτουν απρόσκοπτα στο κοινό. Η υποχρέωση αυτή δεν δεσμεύει τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, όπως εν προκειμένω η Κτηματολόγιο ΑΕ.

3. Η γεωχωρική πληροφορία αποτελεί ευθύνη του Δημοσίου στα κράτη μέλη της ΕΕ: Σε επίπεδο κρατών μελών της ΕΕ, ο συντονισμός, η διαχείριση και η διάθεση προς κάθε ενδιαφερόμενο της γεωχωρικής πληροφορίας που καλύπτεται από την Οδηγία INSPIRE αποτελεί ευθύνη φορέων του δημόσιου τομέα (βλ. σημείωση). Η Ελλάδα γιατί αποποιείται αυτή τη σημαντική ευθύνη;

Με δεδομένο ότι η κατάργηση του εθνικού φορέα γεωχωρικής πληροφορίας και η εκχώρηση αυτής της εξουσίας σε ιδιωτικό φορέα δεν αποτελεί επιταγή του Μνημονίου, η ευθύνη βαραίνει αποκλειστικά και συνολικά την Κυβέρνηση. Βαραίνει όμως και προσωπικά τον Υπουργό ΠΕΚΑ Ευάγγελο Λιβιεράτο, ο οποίος ίσως ξεχνάει ότι είναι πολιτικά υπεύθυνος για τη σωστή τήρηση της εθνικής και κοινοτικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Αποτελεί απαράδεκτη οπισθοδρόμηση το γεγονός ότι αντί το κράτος να ενισχύει τη διαφάνεια και τη διάχυση στην κοινωνία της σημαντικής γνώσης για τον χώρο και τον φυσικό πλούτο της χώρας, η Κυβέρνηση επιλέγει τον σκοτεινό δρόμο της διάλυσης σημαντικών κόμβων πληροφορίας, όπως ο ΟΚΧΕ.

Σε μια εποχή γενικευμένης κρίσης, αναδεικνύεται ο σημαντικός ρόλος μιας ισχυρής κοινωνίας πολιτών και περιβαλλοντικών οργανώσεων, όπως το WWF Ελλάς, που διαθέτουν με διαφάνεια σε κάθε ενδιαφερόμενο πολύτιμα εργαλεία γνώσης για την πραγματική φυσική κληρονομιά της χώρας. Σε σχέση με τη γεωχωρική πληροφορία, ιδιαίτερη πλέον σημασία αποκτά το ανοιχτά διαθέσιμο εργαλείο γεωχωρικής γνώσης ΟΙΚΟΣΚΟΠΙΟ, το οποίο ήδη χρησιμοποιούν πολλές δημόσιες υπηρεσίες, καθώς προσφέρει σημαντική πληροφορία που μερικώς καλύπτει την έλλειψη σχετικής πληροφορίας.

Το WWF Ελλάς καλεί τους βουλευτές να κατακρίνουν και να καταψηφίσουν συνολικά το απαράδεκτο σχέδιο νόμου «Συμπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηματολογίου και άλλες ρυθμίσεις» που κατέθεσε το ΥΠΕΚΑ και συζητείται αυτές τις μέρες στη Βουλή.

Περισσότερες πληροφορίες:

Θεοδότα Νάντσου, συντονίστρια πολιτικής WWF Ελλάς, τηλ: 210 33 14 893, tnantsou@wwf.gr

Ιάσονας Κάντας, υπεύθυνος τύπου WWF Ελλάς, κιν: 697 185 9632, i.kantas@wwf.gr

Σημειώσεις προς συντάκτες

1. Στην ΕΕ, ο συντονισμός, η διαχείριση και η διάθεση προς κάθε ενδιαφερόμενο της γεωχωρικής πληροφορίας που καλύπτεται από την Οδηγία INSPIRE αποτελεί ευθύνη φορέων του δημόσιου τομέα. Ενδεικτικά, στη Γερμανία την αρμοδιότητα διαχείρισης της γεωχωρικής πληροφορίας έχουν οι οργανισμοί Geo Data Infrastructure Germany (GDI-DE) και η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Χαρτογραφίας και Γεωδεσίας· στην Ολλανδία, σχετικές αρμοδιότητες έχουν η Υπηρεσία Κτηματολογίου και Καταγραφής Γης, η Kadaster και η Geonovum· στη Νορβηγία, την αρμοδιότητα έχει η Νορβηγική Αρχή Χαρτογράφησης· στο Βέλγιο, αρμοδιότητα έχει το Εθνικό Γεωγραφικό Ινστιτούτο· στη Δανία, την αρμοδιότητα έχει η GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland).

2. Σύμφωνα με καταγγελία του Συλλόγου Υπαλλήλων ΥΠΕΧΩΔΕ (20 Μαΐου 2013), η Κτηματολόγιο ΑΕ «κρατούσε κλειστά επί σειρά ετών» σημαντικά δεδομένα, ακόμα και από τις υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ.

3. Το Οικοσκόπιο του WWF Ελλάς είναι μια συγκεντρωτική απεικόνιση πληροφοριών για τον ελληνικό χώρο και το περιβάλλον. Στόχος του είναι να προσφέρει σε κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη ή φορέα άμεση, έγκυρη και κατανοητή πληροφορία για το περιβάλλον της χώρας μας. Όσα απεικονίζονται στο Οικοσκόπιο αποτελούν είτε επίσημα δεδομένα των φορέων της πολιτείας, είτε στοιχεία που έχουν προκύψει από την ανάλυση δημοσιευμένων επιστημονικών εργασιών και αναφορών ή δεδομένα που αποτελούν το προϊόν εργασιών και δράσεων του WWF Ελλάς. Το Οικοσκόπιο και όλες οι βάσεις δεδομένων και οι εφαρμογές που συμπεριλαμβάνει συγχρηματοδοτήθηκαν από τα κοινωφελή ιδρύματα Ι.Σ. Λάτση, Α.Γ. Λεβέντη, Μποδοσάκη και MAVA Fondation pour la Nature, καθώς και από τις εισφορές των υποστηρικτών της οργάνωσης

www.wwf.gr

Αφήστε μια απάντηση