Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης της Αγροτικής Επιχειρηματικότητας για νέους απο την Τράπεζα Πειραιώς

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης της Αγροτικής Επιχειρηματικότητας για Νέους
όροι και προυποθέσεις συμμετοχής

Απαραίτητα δικαιολογητικά

• Αίτηση Υποβολής στο Πρόγραμμα υπογεγραμμένη από τον αιτούντα

• Αντίγραφο Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητος ή Διαβατηρίου

• Αντίγραφο Εκκαθαριστικού Σημειώματος 2012 (εισοδήματα 2011)

• Αντίγραφο Τελευταίου Ε9

• Αντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού ΔΕΚΟ ή κινητής τηλεφωνίας στο όνομά του ή

στο όνομα του / της συζύγου

• Αντίγραφα τίτλων σπουδών / κατάρτισης

• Αντίγραφο κάρτας ΟΑΕΔ , εφόσον υπάρχει

• Αντίγραφο από τις 3 πρώτες σελίδες Δήλωσης ΟΣΔΕ (αφορά μόνο υφιστάμενους

Αγρότες, για τα έτη 2011,2012)

Η Τράπεζα ενδέχεται να ζητήσει και πρόσθετα δικαιολογητικά έγγραφα ή επικυρωμένα

αντίγραφα των ήδη υποβληθέντων εγγράφων , εφόσον κριθούν απαραίτητα για την

αξιολόγηση του ενδιαφερομένου ή τη διαπίστωση των προϋποθέσεων συμμετοχής στο

πρόγραμμα

Υποβάλετε ηλεκτρονικά την άιτηση εδω : https://www.ebanking.winbank.gr/frmngr/apps/agricultural/petition.asp

Τράπεζα Πειραιώς .

http://www.excelixi.org/initiate.html

Παπακωνσταντίνου Δημητριος :
(6977 239066)

Αφήστε μια απάντηση