Αγροτική Επιχειρηματικότητα : ΕΣΠΑ 2007-13 – ΟΑΕΔ

goji_berries
Μέσα στην άνοιξη αναμένεται το πρόγραμμα «Επιχειρηματικότητα στην ύπαιθρο» του ΕΣΠΑ 2007-13. Αφορά την ενίσχυση από τον ΟΑΕΔ 3.000 περίπου άνεργων νέων (18 έως 35 ετών), που έχουν τελειώσει το Λύκειο, με σκοπό να εκπαιδευτούν για να μπορέσουν να κάνουν τη δική τους δουλειά στην ύπαιθρο.
Ο προϋπολογισμός της δράσης έχει καθοριστεί σε 12,78 εκ €, σε τρεις κατηγορίες:
– Επαγγελματική κατάρτιση σε θέματα επιχειρηματικότητας, έναρξης και διαχείρισης αγροτικής μονάδας, καθώς και σε κάποια τεχνική, όπως π.χ. μελισσοκομία, εκτροφή σαλιγκαριών, τυροκομία, καλλιέργεια και αξιοποίηση φαρμακευτικών φυτών κλπ. Η κατάρτιση θα διακρίνεται σε θεωρία 30% και πρακτική 70%. Επίδομα €5/ώρα.
– Συμβουλευτική, για την προετοιμασία και ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων, την επιλογή του είδους της επιχειρηματικής δράσης και του τρόπου διαχείρισής της, καθώς και την ενημέρωση για πρόσβαση σε πηγές χρηματοδότησης. Μέγιστο 3.000€.
– Υποβοήθηση επενδυτικής δραστηριότητας (συνέχεια της συμβουλευτικής) και περιλαμβάνει την καθοδήγηση των ωφελουμένων στη σύνταξη συγκεκριμένων επιχειρηματικών σχεδίων και την εφαρμογή της επένδυσης, την εξεύρεση κονδυλίων έναρξης και τον εντοπισμό ενδιαφερομένων επενδυτών.

Αφήστε μια απάντηση