Ένταξη των αγροτών στο κανονικό καθεστώς προβλέπει το φορολογικό νομοσχέδιο.

Ένταξη στο κανονικό καθεστώς (Βιβλία εσόδων -εξόδων) αναμένεται για όλους τους αγρότες μετα τις διευκρινίσεις του νέου φορολογικού νομοσχεδίου. Αλλά και μετα την τεχνική διευκρίνιση πως θα ορίζεται ο μικρός παραγωγός . Πιθανόν οι μικροί παραγωγοί να μπορούν να επιλέξουν ελέυθερα την ενταξή τους στο ειδικό ή στο κανονικό καθεστώς το 2013 όταν εδοθούν οι λεπτομέρειες εφαρμογής .

Πρόσθετα έξοδα θα πληρώσουν οι αγρότες που θα αναγκαστούν να τηρούν λογιστικά βιβλία, όπως ανακοίνωσε η κυβέρνηση ότι θα θεσμοθετεί το επερχόμενο φορολογικό νομοσχέδιο. Το κόστος τήρησης βιβλίων εσόδων εξόδων θα είναι ανάλογo με τον τζίρο που θα κάνει ο παραγωγός και, σύμφωνα με έρευνα του ΑγροΤύπου, θα κυμαίνεται από 30 – 100 ευρώ μηνιαίως. Πάντως, ο αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος, δεσμεύτηκε ότι το κράτος θα επιδοτήσει το λογιστικό κόστος για την τήρηση βιβλίων εσόδων-εξόδων από τους αγρότες. Όμως στα χρήματα αυτά θα πρέπει να προστεθεί και η φορολογία εισοδήματος, που θα γίνεται με βάση τα πραγματικά τους έσοδα και τις πραγματικές τους δαπάνες. Αυτό σημαίνει ότι καταργείται ο τεκμαρτός προσδιορισμός του εισοδήματος των αγροτών. Τα σενάρια που διαρρέει το υπουργείο οικονομικών αναφέρουν ότι τα κέρδη των αγροτών θα φορολογούνται με ενιαίο συντελεστή 13% από το πρώτο ευρώ, αφού και για τη συγκεκριμένη κατηγορία επαγγελματιών καταργείται το αφορολόγητο όριο.

Η θεσμοθέτηση βιβλίων θα έχει ως συνέπεια αλλαγή της επιστροφής ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ θα συμψηφίζεται πλέον με βάση τα έσοδα-έξοδα, όπως δηλαδή γίνεται σήμερα με τους ελεύθερους επαγγελματίες. Παράλληλα, αλλάζει τον τρόπο υπολογισμού της επιστροφής φόρου που λαμβάνουν οι παραγωγοί από το αγροτικό πετρέλαιο. Συγκεκριμένα, ο προσδιορισμός πλέον θα γίνεται βάσει τον σχετικών παραστατικών εφόσον το πετρέλαιο θα καταχωρείται στα έξοδα της αγροτικής εκμετάλλευσης.

Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι η υποχρέωση τήρησης βιβλίων βάσει των οποίων θα γίνεται η φορολόγηση θα φέρει και το τέλος των εικονικών τιμολογίων.
Πάντως για την επόμενη χρονιά (2013) οι επιστροφές ΦΠΑ και φόρου πετρελαίου θα πραγματοποιηθούν κανονικά σύμφωνα με τα ισχύοντα συστήματα. Τα ποσά, όμως, θα είναι σημαντικά μειωμένα καθώς το υπουργείο Οικονομικών περιέκοψε τα σχετικά κονδύλια. Συγκεκριμένα αναπροσαρμόζεται ο συντελεστής ΕΦΚ, του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία, από 21 ευρώ ανά χιλιόλιτρο σε 66 ευρώ ανά χιλιόλιτρο, ενώ μειώνεται από 11% σε 6% ο κατ’ αποκοπή συντελεστής επιστροφής φόρου ΦΠΑ στους αγρότες.

Όμως οι κατ΄ επάγγελμα αγρότες φαίνεται ότι δεν θα γλιτώσουν τελικά ούτε από το νέο ενιαίο φόρο για το σύνολο της ακίνητης περιουσίας, που αφορά τις καλλιέργειές τους. Ενώ οι αρχικές σκέψεις έκαναν λόγο για καθολική εξαίρεση από τη φορολόγηση των αγροτεμαχίων τους, το τελευταίο σενάριο που βρίσκεται στο τραπέζι διαπραγματεύσεων των κυβερνητικών εταίρων και, κατά τα φαινόμενα, θα υιοθετηθεί προβλέπει για εφαρμογή σχετικής κλίμακας η οποία θα συνδέεται με την έκταση και την αξία της καλλιεργούμενης γης. Στο υπουργείο Οικονομικών διαβεβαιώνουν ότι θα εξαιρεθούν από το φόρο οι αγρότες οι οποίοι καλλιεργούν μικρές εκτάσεις, ωστόσο σε κάθε περίπτωση το μέτρο συνιστά νέα επιβάρυνση και πλήγμα στην ανταγωνιστικότητα των αγροτικών εκμεταλλεύσεων.

Το υπουργείο Οικονομικών εξετάζει το ενδεχόμενο επιβολής ενός ξεχωριστού φόρου στα αγροτεμάχια. Όπως προβλέπει το κυβερνητικό σχέδιο «στρεμματικό» ή κατ’ αποκοπή φόρο «ανά ιδιοκτησία» σε όλα τα αγροτεμάχια, οικόπεδα και κτήματα εκτός σχεδίου, ακόμα και στις αγροτικές καλλιεργούμενες εκτάσεις, το 2013. Εξετάζεται να φορολογηθούν ξεχωριστά με συγκεκριμένα ποσά φόρου, τα οποία θα κλιμακώνονται ανάλογα με ορισμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, τα οποία έχουν ήδη καταγραφεί από τους φορολογούμενους στο έντυπο Ε9, όπως για παράδειγμα η απόσταση από τη θάλασσα, εάν η έκταση είναι αρδευόμενη ή όχι, εάν έχει πρόσοψη σε εθνικό, επαρχιακό ή αγροτικό δρόμο και εάν έχει εντός της επιφανείας της και ανεγερθέντα κτίσματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, σε πρώτη φάση ο φόρος στα αγροτεμάχια θα είναι οριζόντιος και μικρός και θα είναι 5 μέχρι 10 ευρώ το στρέμμα ή μέχρι 50 ευρώ ανά ιδιοκτησία.

Όμως το 2013 θα αναγκαστούν όλοι οι υπόχρεοι – κατ΄ επάγγελμα και μη – να δηλώσουν λεπτομερώς τα αγροτεμάχια που έχουν στο όνομα τους. Είτε αυτά αφορούν εκτός σχεδίου οικόπεδα, εντός των οποίων έχουν ανεγερθεί κτίσματα, είτε για καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Αυτό θα προβλέπει ειδική διάταξη νόμου που ετοιμάζουν στο υπουργείο Οικονομικών και η οποία θα υποχρεώνει το σύνολο του αγροτικού πληθυσμού στη υποβολή του φορολογικού εντύπου Ε9. Στόχος με το νέο Ε9 των αγροτών είναι η δημιουργία μίας ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων, μέσω της οποίας θα παρασχεθεί η δυνατότητα στο υπουργείο να ορίσει αντικειμενικές αξίες γι΄ αυτά τα ακίνητα. Μέχρι σήμερα, ο υπολογισμός της αξίας τους γίνεται με συγκριτικά στοιχεία από τις Εφορίες. Έτσι θα ανοίξει ο δρόμος και για την φορολόγηση των αγροτεμαχίων, αφού μεταξύ των σεναρίων που εξετάζουν οι επιτελείς στην Καραγεώργης Σερβίας 10, στο πλαίσιο του ενιαίου φόρου, είναι η αξίας τους να συνυπολογίζεται μαζί με τα υπόλοιπα ακίνητα του ιδιοκτήτη. Σε ό,τι αφορά τα αγροτεμάχια της Αττικής, τα οποία έχουν πολύ υψηλή αντικειμενική αξία, εξετάζεται να υπάρξει συντελεστής απομείωσής της για να μην υπάρξει υπερβολική φορολογική επιβάρυνση σε βάρος της αγροτικής παραγωγής.
Αφού καταρτισθεί το ολοκληρωμένο περιουσιολόγιο θα αυξηθούν και θα επεκταθούν σε ολόκληρη τη χώρα οι αντικειμενικές τιμές για τα εκτός σχεδίου κτήματα και σταδιακά θα εξομοιωθούν με τις υπόλοιπες που ισχύουν για τα ακίνητα εντός σχεδίου.

Το φορολογικό νομοσχέδιο αναμένεται να οριστικοποιηθεί σε νέα συνάντηση των πολιτικών αρχηγών εντός της εβδομάδας, όπου αναμένεται να καθοριστούν τα επόμενα βήματα της κυβερνητικής συνεργασίας αλλά και να αξιολογηθούν οι αποφάσεις του Eurogroup.
Πηγή: www.agrotypos.gr
Σταύρος Παϊσιάδης
info@agrotypos.gr

Αφήστε μια απάντηση