Ιχνηλασιμότητα ευθυνών για την κακή εφαρμογή ΟΣΔΕ,Πολλαπλής και Γεωργικών Συμβουλών, τώρα !

Η κακή εφαρμογή αγροτικών προγραμμάτων κόστισε στην Ελλάδα 1,162 δισ. ευρώ, όπως προκύπτει από δηλώσεις του Επιτρόπου Τσιόλος.

Από αυτά που είπε ο αρμόδιος σε θέματα Γεωργίας Επίτροπος Ντατσιάν Τσιόλος απαντώντας σε σχετική ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νίκου Χουντή, προκύπτει σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ πως η Ελλάδα έχασε 1,162 δις ευρώ την προηγούμενη πενταετία (2007-2012), από επιστροφές κονδυλίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λόγω «κακής εφαρμογής» αγροτικών προγραμμάτων, χρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ποσό αυτό αποτελεί το 28% των συνολικών ποσών που επιβλήθηκαν ως ποινές, στο σύνολο των 27 χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για το ίδιο διάστημα!

Στην απάντησή του, ο Ευρωπαίος επίτροπος απέστειλε δύο Πίνακες με τα κονδύλια που επιστράφηκαν ανά κράτος μέλος την τελευταία πενταετία, αλλά και αναλυτικά τα κονδύλια που καλείται να επιστρέψει η χώρα μας, το ίδιο διάστημα.

Από τους Πίνακες προκύπτει:

• Πρώτον ότι, τα πρόστιμα που αφορούν στην Ελλάδα, αποτελούν το 28% των προστίμων που έχουν επιβληθεί το ίδιο διάστημα, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

• Δεύτερον ότι, η Ελλάδα πρέπει να επιστρέψει 1,162 δις ευρώ, με δεύτερη την Ιταλία με 670,85 εκατομμύρια ευρώ, και τρίτη την Ισπανία με 583,88 εκατομμύρια ευρώ.

• Τρίτο συμπέρασμα είναι αυτό που προκύπτει από την ανάλυση των «αποφάσεων» που μνημονεύονται στον Πίνακα 2 προκύπτει ότι, οι ποινές που επιβλήθηκαν στη χώρα μας οφείλονται σε «αδυναμίες ελέγχου», «εσφαλμένα στοιχεία ΟΣΔΕ», «εκπρόθεσμες πληρωμές», «αδυναμίες όσον αφορά τη διαχείριση και τους ελέγχους του συστήματος πολλαπλής συμμόρφωσης», «αδυναμίες διαχείρισης και ελέγχου ενισχύσεων», κλπ.

Πηγή: ΠΑΣΕΓΕΣ

Αφήστε μια απάντηση