Διεπαγγελματική Γάλακτος :Γιατί αργεί και ποιός ευθύνεται;

Αν και το πακέτο γάλακτος «Milk Package» τέθηκε πλήρως σε εφαρμογή στην ΕΕ από τις 3 Οκτωβρίου 2012, ουδέν νεώτερο υπάρχει για την εφαρμογή του στη χώρα μας. Η εφαρμογή του πακέτου προϋποθέτει γραπτές συμβάσεις μεταξύ των παραγωγών γάλακτος και των μεταποιητών και αναβάθμιση του ρόλου των Διεπαγγελματικών. Ενώ στην Ελλάδα γίνονται κάποιες μεμονωμένες προσπάθειες για ίδρυση Ομάδων Παραγωγών υπάρχει μεγάλο πρόβλημα από την έλλειψη συνεννόησης μεταξύ των παραγωγών, ενώ η σύσταση Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων έχει «παγώσει», αφού ακόμη δεν έχει πραγματοποιηθεί η συνάντηση των κτηνοτρόφων με τον Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Γαλακτοκομικών Προϊόντων (ΣΕΒΓΑΠ).

Αξιοσημείωτο είναι ότι σε σεμινάριο που πραγματοποιήθηκε από τις Copa-Cogeca, στις Βρυξέλλες, στις 14 Νοεμβρίου, για την εφαρμογή του πακέτου γάλακτος στα κράτη μέλη της ΕΕ, δεν έγινε καμιά αναφορά για την πορεία του θέματος στη χώρας μας.

Συγκεκριμένα η ανακοίνωση που εξέδωσαν Copa-Cogeca, με αφορμή τη διεξαγωγή του σεμιναρίου, αναφέρει ότι «από τις χώρες που εφαρμόζουν το πακέτο, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στο Βέλγιο, στη Δανία, στην Εσθονία, στη Γερμανία, στην Αυστρία, στην Ιρλανδία, στις Κάτω Χώρες και στην Πολωνία, οι συμβάσεις θα είναι σε εθελοντική βάση, ενώ στη Γαλλία, στην Ισπανία, στην Ουγγαρία, στη Λιθουανία, στην Πορτογαλία, στην Ιταλία και στη Σλοβακία , θα είναι υποχρεωτική για τους παραγωγούς». Καμιά αναφορά δεν υπάρχει για την Ελλάδα.

Ο κ. Γιώργος Βαϊόπουλος, μέλος του Δ.Σ. του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας (ΣΕΚ), αναφερόμενος στην καθυστέρηση ίδρυσης στη χώρα μας της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Γάλακτος και Γαλακτοκομικών, δήλωσε στον ΑγροΤύπο τα εξής «στη χώρα μας όλες οι συζητήσεις έχουν μείνει στα χαρτιά. Για να μπορέσουμε να μπούμε στη διαδικασία υπογραφής των συμβολαίων θα πρέπει οι κτηνοτρόφοι να οργανωθούν.

Όλες οι ηγεσίες του ΥπΑΑΤ διοργανώνουν συζητήσεις χωρίς κανένα αποτέλεσμα.

Πάντως τα συμβόλαια εκτιμώ ότι θα προσφέρουν λύση στα προβλήματα με την τιμή του γάλακτος που αντιμετωπίζουν οι γαλακτοπαραγωγοί.

Ήδη εμείς έχουμε οργανώσει δύο Ομάδες Παραγωγών στη δυτική Θεσσαλία (Τρίκαλα – Καρδίτσα).

Πουλάμε το γάλα μέσα από τις Ομάδες και έχουμε ήδη υπογράψει συμβόλαια με την Τυράς και με τον Όλυμπος.

Για το πρόβειο οι τιμές ξεκινάνε από 1 ευρώ/κιλό (πρωτεΐνες 5,5) και για το αγελαδινό με τιμή το μέσο όρο της μηνιαίας τιμής που ανακοινώνει ο ΕΛΟΓΑΚ συν 4 λεπτά το κιλό».

Να θυμίσουμε ότι το «Milk Package» προβλέπει γραπτές συμβάσεις μεταξύ των παραγωγών γάλακτος και των μεταποιητών και τη δυνατότητα να διαπραγματεύονται τους όρους της σύμβασης συλλογικά μέσω των οργανώσεων των παραγωγών.

Καθορίζει επίσης νέους ειδικούς κανόνες της ΕΕ για τις διεπαγγελματικές οργανώσεις, επιτρέποντας το διάλογο στους φορείς της αλυσίδας εφοδιασμού γαλακτοκομικών προϊόντων και την εκτέλεση ορισμένων δραστηριοτήτων.

Το πακέτο ακόμα περιλαμβάνει μια σειρά από μέτρα για την ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά. Τα μέτρα που έχουν θεσπιστεί για το πακέτο γάλακτος θα είναι σε ισχύ ως τα μέσα του 2020.

Η Κομισιόν έχει την εντολή να υποβάλει έκθεση το 2014 και το 2018 σχετικά με την κατάσταση της αγοράς και την εφαρμογή των μέτρων.

Συνοπτικά οι νέοι κανόνες από το πακέτο γάλακτος:

1. Γραπτές συμβάσεις μεταξύ των παραγωγών γάλακτος και των μεταποιητών: Τα κράτη-μέλη έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν γραπτές συμβάσεις μεταξύ παραγωγών και μεταποιητών και να υποχρεώσουν τους αγοραστές γάλακτος να προσφέρουν την ελάχιστη διάρκεια σύμβασης για τους αγρότες. Οι συμβάσεις θα πρέπει να γίνονται πριν από την παράδοση και να περιέχουν συγκεκριμένα στοιχεία, όπως: τιμή, όγκο, διάρκεια, λεπτομέρειες σχετικά με την καταβολή, συλλογή και κανόνες για λόγους ανωτέρας βίας. Όλα αυτά τα στοιχεία θα αποτελούν αντικείμενο ελεύθερης διαπραγμάτευσης μεταξύ των μερών και οι αγρότες μπορεί να αρνηθούν μια προσφορά ελάχιστης διάρκειας σε μια σύμβαση. Οι παραδόσεις από αγρότη-μέλος του συνεταιρισμού απαλλάσσονται από την υποχρεωτική αυτή σύμβαση, εάν το καταστατικό ή τους κανόνες του συνεταιρισμού περιλαμβάνουν διατάξεις που έχουν παρόμοια αποτελέσματα με την προβλεπόμενη σύμβαση.

2. Δυνατότητα διαπραγμάτευσης των όρων της σύμβασης συλλογικά μέσω των οργανώσεων των παραγωγών: Οι αγρότες μπορούν να ενώσουν τις δυνάμεις τους σε οργανώσεις παραγωγών που μπορούν να διαπραγματεύονται συλλογικά τους όρους των συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένης της τιμής του νωπού γάλακτος. Ο όγκος του γάλακτος που μια οργάνωση παραγωγών μπορεί να διαπραγματευτεί περιορίζεται στο 3,5% της παραγωγής της Ε.Ε. και στο 33% της εθνικής παραγωγής των εμπλεκομένων κρατών-μελών. Για τα κράτη-μέλη με παραγωγή μικρότερη των 500.000 τόνων (Μάλτα, Κύπρος και Λουξεμβούργο), το όριο καθορίζεται στο 45% της εθνικής παραγωγής, αντί του 33%. Το μέτρο αυτό αποσκοπεί στην ενίσχυση της διαπραγματευτικής ισχύος των παραγωγών γάλακτος. Τα όρια επιτρέπουν διαπραγματεύσεις μεταξύ των οργανώσεων παραγωγών περίπου στο ίδιο μέγεθος με μια μεγάλη επιχείρηση μεταποίησης γάλακτος, διατηρώντας παράλληλα τον αποτελεσματικό και υγιή ανταγωνισμό στην αγορά γαλακτοκομικών προϊόντων.

3. Ρύθμιση της προσφοράς ΠΟΠ / ΠΓΕ τυριών: Τα κράτη-μέλη επιτρέπεται, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να εφαρμόσουν τους κανόνες για τη ρύθμιση της προσφοράς των ΠΟΠ / ΠΓΕ τυριών, κατόπιν αιτήματος μιας οργάνωσης παραγωγών, μιας διεπαγγελματικής οργάνωση ή ΠΟΠ / ΠΓΕ ομάδας. Το μέτρο αυτό αποσκοπεί στην εξασφάλιση της προστιθέμενης αξίας και της ποιότητας των τυριών με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ) ή προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις (ΠΓΕ), γεγονός που είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τις ευάλωτες αγροτικές περιοχές.
4. Ειδικοί ευρωπαϊκοί κανόνες για τις διεπαγγελματικές οργανώσεις στον τομέα του γάλακτος: Διευκολύνουν το διάλογο και την πραγματοποίηση μιας σειράς από δραστηριότητες σε φορείς της αλυσίδας εφοδιασμού γαλακτοκομικών προϊόντων. Οι κοινές δραστηριότητες αφορούν, μεταξύ άλλων, την προώθηση, την έρευνα, την καινοτομία και τη βελτίωση της ποιότητας, για την καλύτερη γνώση και διαφάνεια της παραγωγής και της αγοράς.

5. Αύξηση της διαφάνειας και καλύτερη πληροφόρηση: Τέλος, για να παρακολουθούνται στενότερα οι εξελίξεις στην αγορά μετά τη λήξη του συστήματος των ποσοστώσεων το 2015 μιας και θα πρέπει να παρέχονται έγκαιρες ενημερώσεις για τις παραδοθέντες ποσότητες γάλακτος.
Πηγή: Αγρότυπος .16-11-2012

Αφήστε μια απάντηση