Αγροτικά Σεμινάρια απο Γ.Π.Α – Γεν.Γραμματεία Νέας Γενιάς

Τα τέσσερα σεμινάρια βραχείας εκπαίδευσης(για νέους νέες 24-40 ετών ) που θα λειτουργήσουν, είναι τα ακόλουθα (είκοσι άτομα ανά τμήμα): 1. Αμπελουργία- Οινολογία 2. Δενδροκομία και Νέες Δενδρώδεις Καλλιέργειες 3. Μελισσοκομία 4. Αιγοπροβατοτροφία- Γαλακτοκομία.

Τα σεμινάρια θα γίνονται τρεις ημέρες την εβδομάδα (Τρίτη και Πέμπτη, ώρες
17:00 έως 21:00 και Σάββατο, πρωί ή απόγευμα, ώρες 10:00 έως 14:00 ή 17:00
έως 21:00) κατά το χρονικό διάστημα, από την Πέμπτη 15.11.2012 έως και την
Πέμπτη 20.12.2012.

Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής θα γίνεται, από τη Δευτέρα 22.10.2012 έως
και την Παρασκευή 9.11.2012, είτε με επί τόπου επίσκεψη στα γραφεία της
Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς ( Αχαρνών 417, Αγ. Ελευθέριος, ώρες: 09:00-
14:00, γραφείο 135), είτε ηλεκτρονικά στο e-mail: a.katsarou@neagenia.gr.

Σε περίπτωση υποβολής μεγαλύτερου αριθμού αιτήσεων από τον αριθμό
συμμετεχόντων που προβλέπεται ,θα πραγματοποιηθεί κλήρωση. Οι
εκπαιδευόμενοι που θα επιλεγούν, θα καταβάλλουν ποσό συμμετοχής (50€) που
θα κατατεθεί σε λογαριασμό του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του
Γεωπονικού Πανεπιστήμιου Αθήνας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με
τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, Δ/νση Αναπτυξιακών Πρωτοβουλιών
Απασχόλησης, Τμήμα Αναπτυξιακών Δραστηριοτήτων Νεολαίας, Κατσαρού Άρτεμις
210-2599434, Πανταζή Αθηνά 210-2599432.

Αφήστε μια απάντηση