Χρηματοπιστωτικό εργαλείο της αλληλέγγυας οικονομίας ζητούν οι αγρότες .

Μόλις κατακαθίσει ο κουρνιαχτός στο τραπεζικό τοπίο ,το οποίο ενοποιείται θεσμικά αυτές τις μερες θα αναδειχτεί καθαρά  η ανάγκη για ενα χρηματοπιστωτικό εργαλείο της κοινωνικής οικονομίας ,για ενα ταμείο μικροεγγυήσεων για τις ανάγκες των μικρών παραγωγών. Τον Σεπτέβριο αναμένονται ο εγκρίσεις των 7.500 Σχεδίων βελτίωσης  των επενδυτικών  σχεδίων που έχουν καταθέσει οι παραγωγοί προσδοκώντας να  εκσυχρονίσουν τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις τους ή να ιδρύσουν νέες όπως οι Νέοι γεωργοί. Σε όλους αυτούς η πρώην ΑΤΕ παρείχε βεβαιώσεις πρόθεσης Δανείου προκειμένου να κατατεθούν με πληρότητα  οι φάκελοι και ν αξιολογηθούν .

Είναι σίγουρο ότι ενα πολύ μικρό πσοσοστό (10%) των εγκεκριμένων Σχεδίων Βελτίωσης  θα λάβουν τραπεζικά δάνεια  ,προκειμένουν να καλύψουν την ιδία συμμετοχή οι δικαιούχοι για να υλοποιήσουν τις  επενδύσεις για τις οποίες εγκρίθηκαν  και αξιολογήθηκαν οι συγκεριμένες  δαπάνες .

Ελάχιστοι άναμενεται να καλύψουν την ιδία συμμετοχή με τραπεζικά δάνεια .  Δεν υπάρχει  καμία πληροφορία επ αυτού  ,με ποιό χρηματοδοτικό εργαλέιο θα καλύψουν την ιδία συμμετοχή τους οι παραγωγοί ! με τα εγκεκριμένα Σχέδια Βελτίωσης προκειμένου να υλοποιήσουν τις επενδύσεις τους .

Μπορούμε να υποθέσουμε  ότι θα ακολουθηθεί ή ίδια διαδικασία όπως και στον Νέο Επενδυτικό Νόμο . Θα αιτηθούν  δάνεια για κάλυψη της ιδίας συμμετοχής απο το ΕΤΕΑΝ  και απο ενα χρηματοδοτικό εργαλέιο  κάτι σαν αγροτικό  JEREMIE !  ; Πολλοί  ελπίζουν σε αυτό το  ταμείο εγγυοδοσίας μικροεπενδυτών του αγροτικού τομέα  στα πλαίσια του ΕΤΕΑΝ ,προσανατολισμένο  στην αγροτική επιχειρηματικότητα   ως  ΑΓΡΟΤΕΜΠΜΕ ή όπως αλλιώς ονομασθεί!

 Κανείς δεν γνωρίζει τα σχέδια  για την χρηματοδότηση  των επενδύσεων  του αγροτικού τομέα . Σίγουρα  σφάλλουν όλοι όσοι  βάζουν στην ίδια γραμμή  μεγαλοεπενδυτές αγρότες και μικροεπενδυτές αγρότες  να δανειστούνε με ίσους όρους .

Ο συγγραφέας του πιο κάτω άρθρου διατυπώνει  την  πιο εύστοχη  πρόταση που ακούσαμε τελευταία   ανάμεσα τους θρήνους για  την ΑΤΕ και τον λαϊκισμό των αγροσυνδικαλιστών και εργαζομένων της ΑΤΕ . Που ενώ  συμφωνήσανε να μην γίνει καμμία απόλυση και να επαναπροσληφθούν απο την Πειραιώς όλοι αφού βεβαίως λάβουν το εφάπαξ των 18.000 Ευρώ έκαστος εργαζόμενος της ΑΤΕ . Στη συνέχεια  απεργούνε  γιατί  ζητάνε οι  νέες συμβάσεις τους δικδικούνε να είναι Συμβάσεις  Δημοσίων υπαλλήλων και όχι ιδιωτικού τομέα …κατι σαν εκείνες  ιδτης ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ   παλαιότερα  !  Που έβαλαν τους Γάλλους Ιδιοκτήτες της ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ μέσα 12 δις Ευρώ  και σήμερα  προικίζουν γερά  σαν πολύφερτη νύφη  προκειμένουν  να ξεφορτωθούν τις τραπεζικές δραστηριότες της ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ …ενω κρατάνε  τις ναυτιλιακές και άλλλες  εμπορικές δραστηριότητες της .

Γιατί όλος αυτός ο μακρύς πρόλογος  και η  ανησυχία !

Γαιτί βαρέθηκα να ακούσω λαικίστικους θρήνους για την ΑΤΕ . Γιατί όλοι τώρα που το τραπεζικό τοπίο   στην Ε.Ε  αναδιατάσεεται σχεδιάζουν προσεχτικά τα χρηματοδοτικά τους εργαλεία και δικδικούνε ρυθμίσεις για τις επενδύσεις .

Μόνο ο αγροτικός τομέας έχει μείνει  σε μια  λογική κρατισμού , να υπερασπίζεται  ένα παρωχημένο πολυ κομματικό εργαλείο  έπρεπε να είχαμε ξεφορτωθεί  προ πολλού …αλλά έστω και σήμερα με προίκα 10 δίς Ευρω  …που  θα στερηθούν  οριζόντια  οι αγρότες  σε φάρμακα και κοινωνική πρόνοια .εστω και σήμερα  είναι ευκαιρία να μιλήσουμε για νεα  χρηματοδοτικά εγραλεία για τοους μικρούς παραγωγούς .

ποιός νοιάζεται για τους μικρούς παραγωγούς θα σκεφτεί  κάποιος και θα έχει σίγουρα δικιο! ¨ομως οι μικροί του σήμερα είναι οι μεγάλοι του αύριο!

Διαβάστε προσεκτικά  την Πρόταση για ενα νέο χρηματο-πιστωτικό εργαλέιο των μικρών παραγωγών ….

Υπάρχουν  κάποιοι που νοιάζονται και ανησυχούν δίχως να λαικίζουν !

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Αγροτική Τράπεζα της Αγοράς 

Η Ελλάδα έχει αρκετές (πολλές?) τράπεζες για την Οικονομία της Αγοράς, και συμπληρώνεται από διεθνείς τράπεζες. Αυτό που της λείπει παντελώς είναι ένα Χρηματοπιστωτικό Εργαλείο για την Αγροτική Κοινωνική Οικονομία.

Όσο η κοινωνία εκφραζόταν μέσα από το κράτος-πρόνοιας, μια κρατική υπηρεσία, ως τράπεζα, όπως η Αγροτική Τράπεζα, είχε κάποιο νόημα. Όταν το κράτος κατέληξε να είναι κρατικός καπιταλιστής , η Αγροτική Τράπεζα άρχισε να εμφανίζει συμπτώματα των ασθενειών της οικονομίας της αγοράς, και η σημερινή κατάληξη ήταν σχεδόν προδιαγεγραμμένη. Ίσως ήταν μια αναμενόμενη «κατάληξη», μιας προδιαγεγραμμένης πορείας θανάτου, όπου όλοι λίγο-πολύ βοήθησαν με ενέργειες, παραλήψεις ή αδιαφορία. Ακόμα και η ΠΑΣΕΓΕΣ είχε επιλέξει με πελατειακές σχέσεις της οικονομίας της αγοράς την Τράπεζα Πειραιώς για τις χρηματοπιστωτικές της εργασίες σε κάποια φάση.

Τώρα, εν μέσω κρίσης στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, που μεταφέρθηκε στην κοινωνία, και με συνεχείς αναφορές για Κοινωνική & Αλληλέγγυα Οικονομία, ίσως είναι μια νέα ευκαιρία για την δημιουργία ενός χρηματοπιστωτικού φορέα της Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας. Ενόσω υπήρχε η ΑΤΕ οι τάσεις έμεναν άτονες. Μήπως τώρα μπορούν να ζωντανέψουν?

Παραδείγματα και μάλιστα πετυχημένα υπάρχουν πολλά. Από την «Ηθική Τράπεζα», ως τις «Συνεταιριστικές Τράπεζες» ή/& τους «Πιστωτικούς Συνεταιρισμούς». Και πάντα υπάρχει η ICA-Διεθνής Συμμαχία Συνεργατισμού με πληθώρα παραδειγμάτων, ιδιαίτερα φέτος που ο ΟΗΕ καθόρισε ως Διεθνές Έτος Συνεργατισμού. Μοιάζει σαν στην Ελλάδα να μετέχουμε στο Διεθνές Έτος Συνεργατισμού με μνημόσυνα στον συνεργατισμό.

Χρειάζεται θέληση, σύστημα αξιών και πρωτοβουλίες. Ίσως και κάποια λίγα χρήματα για κινητοποίηση (όπως αυτά που δόθηκαν στις 27/4/2012 σε επιλεγμένη δομή των αγροτών, χωρίς συλλογική ενεργό δομή, χωρίς τυπικά παραστατικά και χωρίς κάποια δημόσια συνεισφορά-δραστηριότητα). Δεν χρειαζόμαστε μια εμπορική Τράπεζα της οικονομίας της αγοράς με εξειδίκευση τον πρωτογενή τομέα, αλλά ένα χρηματοπιστωτικό εργαλείο υποστήριξης της αγροτικής κοινωνικής οικονομίας.

Χρειάζεται ένα ΝΕΟ χρηματοπιστωτικό εργαλείο, για να υποστηριχθεί αποτελεσματικά μια ΝΕΑ αγροτική πολιτική, και η αγροτική κοινωνία, η μόνη οργανική κοινωνία, που παρά τις αλλοιώσεις της, εξακολουθεί να υπάρχει. Χωρίς ένα νέο χρηματοπιστωτικό εργαλείο η αγροτική κοινωνία θα καταρρεύσει και θα «κατασπαραχθεί» από την οικονομία της αγοράς.

Το σημερινό συνεταιριστικό κίνημα ευνουχισμένο από συνεταιριστική ιδεολογία και χωρίς συνεταιριστικές αρχές (λόγω κυρίως έλλειψης επαρκούς συνεταιριστικής εκπαίδευσης και ανενεργή την μόνη συνεταιριστική σχολή), δεν ανταποκρίθηκε ούτε σε αυτόν τον καίριο τομέα, αναλωμένο σε νομικίστικές και τακτικίστικες διαδικασίες ισορροπιών και μετασχηματισμών, με πολιτικές και προσωπικές αντιδικίες. Θα μπορούσε ίσως να προετοιμάσει μια κάποια λύση, ή έστω να προτείνει κάποιες ιδέες, πέραν της συνέχισης της πελατειακής σχέσης με την «καμένη» ΑΤΕ.

Χωρίς Συνεταιριστική Σχολή, και ενδυνάμωση των συνεταιριστικών ιδεωδών όσα συμβαίνουν στην Αγροτική Κοινωνική Οικονομία είναι αναμενόμενα. Ακόμα και το ανεξήγητο «άνοιγμα» των συνεταιριστών προς την Τράπεζα Πειραιώς, όταν η Τράπεζα Πειραιώς δημιούργησε Διεύθυνση Αγροτική, και την στελέχωσε με ονόματα που συνεπίπτανε με πρώην Γενικούς Γραμματείς του Υπουργείου Γεωργίας.

Το τελειωτικό «χτύπημα» το έδωσαν οι διεθνείς χρηματιστές, όταν απείλησαν ότι δεν θα επιτρέψουν τη ανακεφαλαίωση σε καμιά Ελληνική Τράπεζα, αν επιχειρηθεί να στηριχθεί η μόνη κρατική τράπεζα, που θεωρητικά μπορούσε να στηρίζει τη αγροτική κοινωνία, η Αγροτική Τράπεζα.

Ίσως θα ήταν μια λύση η Αγροτική Τράπεζα από Κρατική να γινόταν Συνεταιριστική, και αντί να δοθεί το ενεργητικό της σε μια ιδιωτική τράπεζα, να προικοδοτηθεί το συνεταιριστικό κίνημα. Αλλά τότε διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε συνεταιριστικό κίνημα. Μόνο κάποιοι συνεταιριστές που με «πελατειακές»-«αντιπελατειακές» έχθρες και προσωπικές αντιπαλότητες, πλήρως αναξιόπιστοι, μαλώνανε για ένα όνομα σε ένα «νεκρό» κορμί, ένα κορμί που οι ίδιοι το σκότωσαν. Και έτσι «κάηκε» έγκαιρα και μια τέτοια πιθανή διέξοδος.

Πάντως οι επονομαζόμενες ρυθμίσεις αποτελούν μια άνιση συμπεριφορά και νοθεύουν τον υγιή εμπορικό ανταγωνισμό της οικονομίας της αγοράς, εις βάρος των εντίμων συναλλασσόμενων, και λειτουργούν ως σχολείο εκπαίδευσης και ενίσχυσης της αταξίας και απαξίωσης λειτουργιών. Αλήθεια, τι το «ειδικό» έχουν οι υποχρεώσεις των ΕΑΣ Μουδανιών και Λευκάδας?. Τι το ειδικό έχει η ΑΣΕ Ρεθύμνου και δεν πάει στην Τράπεζα Πειραιώς, αλλά στο «χωνευτήρι» κράτος για «ρυθμίσεις»?

Εάν υπήρχε Ελληνική Αγροτική Πολιτική (ή πρόθεση διαμόρφωσής της) που συναποφάσιζαν οι πολίτες (αγρότες) και οι εκλεγμένοι πολιτικοί, τότε το εργαλείο υποστήριξης αυτής της πολιτικής θα έπρεπε να ελέγχεται από τους πολίτες (συνεργατικό) και τους πολιτικούς (κρατικό).

Η κρατική ΑΤΕ τα τελευταία χρόνια «εξυπηρέτησε» πολλές ειδικές προτεραιότητες, οι οποίες δεν ήταν στην κατεύθυνση της Ελληνικής Αγροτικής Πολιτικής (διότι απλούστατα δεν υπήρχε Ελληνική Αγροτική Πολιτική), αλλά έδινε δάνεια σε αστικές εμπορικές δραστηριότητες και πλειοψηφικά (έναντι άλλων Τραπεζών) στα κόμματα, με την προσδοκία μελλοντικών εισπράξεων (!!!…).

Θύμα των πολιτικών και των χρηματιστών έπεσε η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος, χωρίς αντίσταση από τους ευνουχισμένους από κρατικές επιδοτήσεις αγρότες και συνεταιριστές.

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ διαθέτει δισεκατομύρια ετησίως για την υποστήριξη των κοινωνιών των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παλαιότερα τα «έτρωγαν» σε κάποια ονομαζόμενα σεμινάρια που «έμαθαν» σχεδόν όλοι, όλα, και κέρδισαν κάποια Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης και «επαγγελματίες» εισηγητές. Μετά εφευρέθηκαν τα stage και τα χρήματα τα «έφαγαν» οι Δημόσιες υπηρεσίες για να προσφέρουν κοινωνική-επαγγελματική εμπειρία. Πρόσφατα είδαμε νέες ανακαλύψεις για να «φάνε» τα χρήματα του ΕΚΤ, είναι η Κοινωφελής εργασία, όπου πραγματικές ή «κατ΄ όνομα» Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, έγιναν «γέφυρα» για να προσλαμβάνουν καθαριστές και άλλους οι Δήμοι και διάφορες Δημόσιες υπηρεσίες.

Δεν υπάρχει τρόπος οι πραγματικές μη κερδοσκοπικές δομές και οι Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών να συντονισθούν και να υποστηρίξουν δομές της Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας? Ποιοι εισπράττουν μέχρι σήμερα τις χρηματοδοτήσεις για τον συντονισμό και την συνεργασία των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών?

Τελικά φαίνεται ότι μόνο «εγώ» (τρόπος του λέγειν) πληρώνω, και θα πληρώνουν και τα παιδιά και τα παιδιά των παιδιών μου, όλους και όλα (κλέφτες, απατεώνες, λαθραίους, δάνεια, χρυσά παιδιά, ειδικές συμβάσεις, πελατειακές σχέσεις, ανικανότητα, δολιότητα κακές επιλογές, κακές αποφάσεις, εργολαβίες στο επταπλάσιο, χρυσο-υπάλληλους στην Βουλή, ανεύθυνους συμβούλους, πειράματα κλπ κλπ). Μήπως να μπορούσα να συμμετέχω και κάπως πιο ενεργά στις επιλογές?

 

Για την καταγραφή, Δημήτρης Μιχαηλίδης, 6998282382

Αφήστε μια απάντηση