Καραμίχας: Να καταργηθεί ο Ν.4015/2011 !

Στη γενική Συνέλευση της ΠΑΣΕΓΕΣ ο Πρόεδρος κ.Τζ. Καραμ’ιχας ζήτησε την κατάργηση του Ν.4015/2011 για τις ΑΣΟ ! !!!

Οι χαρακτηρισμοί που εκφράζω για το νόμο 4015/2011, μετά λόγου γνώσεως, δεν είναι ούτε επιεικείς, ούτε αυστηροί. Είναι ακριβείς. Και εξηγούμαι :
Ο νόμος 4015/2011 καταργεί την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι. Πώς;
Με την απαγόρευση στους συνεταιρισμούς να συμπράττουν και να συνιστούν μεταξύ τους ενώσεις.
Καταργεί τον ίδιο τον «συνεταιρισμό». Πώς;
Όταν τον υποχρεώνει να μετατραπεί σε Ανώνυμα Εταιρεία.
Καταργεί τη συνεταιριστική αυτονομία. Πώς;
Όταν υποχρεώνει μια συνεταιριστική επιχείρηση, θέλει δεν θέλει να συγχωνευθεί.
Καταργεί την αυτοδιοίκηση και την επιχειρηματική ελευθερία. Πώς;
Όταν επιβάλει την παρέμβαση του κράτους στον έλεγχο της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Στον έλεγχο σκοπιμότητας των επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, είτε αυτό είναι δαπάνες είτε είναι παράδοση της παραγωγής του μέλους σε ποσοστό 80%. Στον έλεγχο των οικονομικών και επιχειρηματικών αποτελεσμάτων, με την θέσπιση κριτηρίων, η μη πλήρωση των οποίων, παρέχει το Δικαίωμα στον εκάστοτε Υπουργό, μετά από προσφυγή του στο αρμόδιο Δικαστήριο, να προβαίνει σε διάλυση του Συνεταιρισμού.
Τους ελέγχους αυτούς, έχουν νόμιμο δικαίωμα, όπως σε όλες εξάλλου τις επιχειρηματικές δράσεις, να κάνουν μόνο τα μέλη των συνεταιρισμών.
Τέλος θέτει τους συνεταιρισμούς κάτω από αυστηρό κρατικό έλεγχο. Πώς; Με τις προϋποθέσεις που θέτει για την εγγραφή στο μητρώο. Με τον κρατικό έλεγχο, κάθε διετία, στο συνεταιρισμό, ώστε να προβεί σε διαγραφή, αυτών που δεν συμμορφώθηκαν με τις υποδείξεις.

Προσωπικά Σχόλια :
Με τις Α.Σ.Ο  να εγγράφονται  στο Μητρώο Συλλογικών Αγροτικών Οργανώσεων δεν διαφωνεί κανείς . Νομίζω ότι η διαφωνία βρίσκεται γιατί το Μητρώο να ελέγχεται απο το ΥΠΑΑΤ!  Αν η ΠΑΣΕΓΕΣ  πρότεινε το Μητρώο να είναι μια Ανεξάρτητη  Αρχή  θα έπειθε περισσότερο!  Αντ αυτού τι προτείνει ο Πρδρος της ΠΑΣΕΓΕΣ   να μην αλλάξει τίπτα απο το καθεστώς των ΑΣΟ σφραγίδων που εκλέγουν εθνικά και Κοινοτικά  όργανα   !
Τι μας  λέει η ΠΑΣΕΓΕΣ;  να μην αλλάξει τίποτα στη λειτουργία των ΑΣΟ ! Δεν έπεισε ούτε τους πιο πιστούς αντιπροσώπους  .

Καλά! καλά ! να περάσει ο επόμενος !

 

Αφήστε μια απάντηση