Διαδικασίες ίδρυσης νέας επιχείρησης

Διαβάστε τα βήματα  για να σχεδιάσετε την δική σας επιχείρηση.
Η κρίση κρύβει ευκαιρίες  για όσους τολμούν να  ρισκάρουν επιχειρηματικά .

Διαβάστε τις διαδικασίες ίδρυσης της δικής σας μονάδας εδώ : Διαδικασίες ίδρυσης Μικρής ΜΜΕ

Αφήστε μια απάντηση