Ενότητα-2

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΓΙΑ ΤΗΝ  ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ  ΓΕΩΡΓΙΑ

ΓΕΝΙΚΑ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. ΟΣΔΕ 2011
 2. Συμφωνητικά Ενοικίασης (τουλάχιστον 6 ετία )  για τα Ενοικιασμένα αγροτεμάχια προς ένταξη
 3. Συμβόλαια Ιδιοκτησίας με το Πιστοποιητικό Μετεγγραφής για τα Ιδιόκτητα .
 4. Παραχωρητήρια με Υπ Δήλωση για δέσμευση   του δικαιούχου  για ετήσια ανανέωση
 5. Απόσπασμα τοπογραφικού Χάρτη  για κάθε αγροτεμάχιο
 6. Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων.
 7. Ε1  με ετήσιο γεωργικό εισόδημα τουλάχιστον 35 % του συνολικού ατομ. για Φ.Π
 8. Ε3 για Νομικά Πρόσωπα με γεωργικό εισόδημα τουλ.50% του συνολικού για Ν.Π
 9. Σύμβαση ένταξης στο Προηγούμενο Πρόγραμμα  (2006-2012)  σε ισχύ  για δικαιούχους  παράτασης δυο ετών .

ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Βεβαίωση Οργανισμού Πιστοποίησης για ενταγμένα αγροτεμάχια όπου:
  – βεβαιώνεται ανά ενταγμένο αγροτεμάχιο ο χρόνος έναρξης,
  οι βιολογικές ζωοτροφές , και οι μη βιολογικές καλλιέργειες .
 2. Σύμβαση με Οργανισμό Πιστοποίησης (μπορεί να υποβληθεί και μετά )
 3. Για ΠΟΠ & ΠΓΕ Παραστατικά παράδοσης προιόντων σε  μεταποιητική μονάδα
 4. Βεβαίωση Οργανισμού Πιστοποίησης ότι παράγει βιολογικά Ζωικής .

ΚΡΙΤΗΡΙΑ  ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
1. Τα προς ένταξη αγροτεμάχια να είναι δηλωμένα στο ΟΣΔΕ 2011.

2. Να τεκμηριώνεται  η Νόμιμη κατοχή των  αγροτεμαχίων  προς ένταξη .
3. Δεν εντάσσονται αγροτεμάχια :
– Που είναι μικρότερα ΑΠΟ 1 ΣΤΡ
– που είναι ήδη ενταγμένα σε άλλο Μέτρο.(Δάσωση κ.α)
– Που είναι παγετόπληκτες φυτείες ή καμένες εκτάσεις 
– Που είναι εγκαταλειμμένα και απλά συγκομίζονται οι καρποί .

– Που έχουν καλλιέργειες για ενεργειακούς σκοπούς
-Που είναι επιβαρυμένες εκτάσεις και για περιβαλλοντικούς λόγους δεν μπορεί να ασκηθεί  η Βιολογική  γεωργία

4. Σύμβαση σε ισχύ με Οργανισμό Πιστοποίησης  όπου :
Ο Δικαιούχος δεσμεύεται με Υπ. Δήλωση  να τηρεί τις απαιτήσεις του Καν.(ΕΚ) 834/2007

5.Τα αγροτεμάχια να είναι άνω του 1 στρ .

ΚΡΙΤΗΡΙΑ  ΕΠΙΛΟΓΗΣ –Βαθμολογία

 1. Βεβαίωση  εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών à 50 Βαθμοί
 2. Απόφαση  ένταξης Νέου Γεωργού (2009) à 30
 3. Ε1 με γεωργικό  εισόδημα. Πάνω από 50% à 20
 4. Βεβαίωση οικείου  Δήμου ότι οι  υπό  ένταξη εκτάσεις   σε ποσοστό πάνω απο  50%  ανήκουν σε περιοχή NATURA 2000à 20
 5. Βεβαίωση  οικείου Δήμου ότι οι  υπό  ένταξη εκτάσεις   σε ποσοστό  10%-  50%  ανήκουν σε περιοχή NATURA 2000à 10
 6. Βεβαίωση οικείου Δήμου όπου βρίσκεται η έδρα της εκμετάλλευσης
   ότι ο δικαιούχος είναι μόνιμος κάτοικος -à 10
 7. Βεβαίωση οργανισμού Πιστοποίησης ότι παράγει συγκεκριμένα Βιολογικά προιόντα  ΦΥΤΙΚΗΣ-à 30 .
 8. Σύμβαση με Οργανισμό Πιστοποίησης  σε ισχύ à30
 9. Μέγεθος εκμετάλλευσης ανω των 40 στρ à 15
 10. Μέγεθος εκμετάλλευσης 20-  40 στρ à 10
 11. Βεβαίωση οργανισμού Πιστοποίησης ότι παράγει συγκεκριμένα Βιολογικά προιόντα
  ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:à 5
 12. Βεβαίωση οργανισμού Πιστοποίησης ότι παράγει  προιόντα ΠΟΠ & ΠΓΕ à 10
 13. Βεβαίωση οργανισμού Πιστοποίησης ότι παράγει συγκεκριμένα Βιολογικά προιόντα
  βιολογικές ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ-à 10

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ  ΕΚΤΑΣΕΙΣ  ΑΡΟΤΡΑΙΩΝ
(εκτος από ελιά ,αμπέλι ,αρωματικά ,κρόκο)  

 1. Το 100%  την περίοδο  προσαρμογής   υποχρεωτικά  τίθεται  σε αγρανάπαυση  μια φορά  στη διετία προσαρμογής.
 2. Μέχρι   50%   ανα  έτος μετά την περίοδο προσαρμογής  προαιρετικά  μπορεί να τίθεται σε αγρανάπαυση

 

Αφήστε μια απάντηση