ΚΑΠ μετα το 2013: Κρίσιμα σημεία για συζήτηση .

Κοινή συνεδρίαση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, του ευρωκοινοβουλίου, και του Συμβουλίου υπουργών Γεωργίας θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 7 Νοεμβρίου στις Βρυξέλλες, με θέμα τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την μεταρρύθμιση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής μετά το 2013

Η συνάντηση αναμένεται να επικεντρωθεί σε ορισμένα σημαντικά σημεία των προτάσεων της Επιτροπής και συγκεκριμένα σε αυτά που αφορούν:

•Άμεση στήριξη στους γεωργούς: άμεσες πληρωμές για «οικολογικό συντελεστή» και «ανώτατο όριο», ειδικά προγράμματα στήριξης και σύγκλιση·

 •Ρύθμιση των αγορών: παρέμβαση και άλλα μέσα, οργανώσεις παραγωγών, τομεακές πτυχές·Αγροτική ανάπτυξη: στρατηγικό πλαίσιο και προτεραιότητες, μετρήσιμοι στόχοι, μέσα διαχείρισης των κινδύνων·

•Χρηματοδότηση, διαχείριση και παρακολούθηση: πολλαπλή συμμόρφωση, έλεγχοι και οργανισμοί πληρωμών·

Αφήστε μια απάντηση