Παράταση των αδειών χρήσης νερού μέχρι 16-06-2012

ΑΔΕΙΑ  ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ
 ΓΙΑ  ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ  ΠΡΙΝ ΤΟ 2005

1. Αίτηση – δήλωση χορηγείται από τo Γραφείο Γεωργικής Ανάπτυξης Δήμου Δεσκάτης

2. Αντίγραφο παλαιάς άδειας (Επικοινωνήστε με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε Γρεβενών : Σίμου Ιωάννα Τ. 24623 53212 )
 Παραστατικά της ΔΕΗ (βεβαίωση πρώτης ηλεκτροδότησης) όπου δεν υπάρχει άδεια ή άλλης δημόσιας αρχής  (ΔΕΛΤΙΟ ΥΕΒ)

3. Αντίγραφο νόμιμου τίτλου   για ιδιόκτητο αγροτεμάχιο  με μετεγγραφή   ή συμβολαιογραφικό έγγραφο  από το οποίο προκύπτει κυριότητα ή Πρόσφατο  συμφωνητικό μίσθωσης (10 ετίας )

4. Χάρτης ( 1:5000) ή απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη με τις ενότητες και τους κωδικούς των αγροτεμαχίων , ή απόσπασμα ψηφιακής απεικόνισης όπου σημειώνεται η ακριβής θέση του έργου υδροληψίας ( Χ , Ψ ) σε προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ 87 , καθώς και οι πλησιέστερες υφιστάμενες υδροληψίες σε ακτίνα 250 μ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις ενώσεις Γεωργικών Συνεταιρισμών ή στον ΟΠΕΚΕΠΕ-ΠΑΣΕΓΕΣ για την προμήθεια των ανωτέρων ορθοφωτοχαρτών.

5. Περιβαλλοντική έκθεση (το έντυπο χορηγείται από το Γραφείο Γεωργικής Ανάπτυξης Δήμου Δεσκάτης ) εφόσον η ετήσια αντλούμενη ποσότητα νερού δεν ξεπερνά τα 100.000 m³ .
 Απαιτείται  Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για ποσότητα > 100.000 m³.

6. Στοιχεία για την ποιότητα του νερού και την καταλληλότητα του για την χρήση που αναφέρεται στην Αίτηση
 ( χημική   ανάλυση νερού από Πιστοποιημένο Εργαστήριο  για φυτική παραγωγή .Για κτηνοτροφική χρήση  απαιτείται και μικροβιολογική ανάλυση νερού  με χαρακτηριστικά πόσιμου νερού )

7. Σε περιοχές όπου υφίστανται συλλογικά δίκτυα διαχείρισης νερού , βεβαίωση φορέα περί μη εξυπηρέτησης από συλλογικό δίκτυο.

8. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας του ενδιαφερομένου.

9. Τοποθέτηση υδρόμετρου και
υποβολή   φωτογραφιών   (2 μακρινές και 2 κοντινές )

Πληροφορίες : Γραφείο Γεωργικής Ανάπτυξης Δήμου Δεσκάτης :
Δεσκάτη : Παπακωνσταντίνου Δημήτρης- Γαλάνης Κων/νος : Τ. 24620 31372
Καρπερό : Καλαμάρας Γεώργιος    Τ. 2462351811

Αφήστε μια απάντηση